Hôm nay, ngày 25 / 06 / 2018
Thi hành pháp luật
Kiểm tra việc thi hành pháp luật trong Công an tỉnh năm 2018 PDF. In Email
Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 06:42

 

Pháp luật là công cụ hữu hiệu trong quản lý Nhà nước và xã hội. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt trong việc thực thi pháp luật nhằm giữ gìn bình yên cuộc sống, phục vụ sự nghiệp bảo vệ ANQG, TTATXH. Chính vì vậy, việc thực thi pháp luật càng nghiêm chỉnh, rộng rãi, tính thượng tôn pháp luật càng được đề cao thì tình hình an ninh chính trị, TTATXH càng được duy trì ổn định. Và để đạt được mục tiêu quan trọng đó, kiểm tra thi hành pháp luật là một trong những hoạt động pháp chế quan trọng không thể thiếu.

Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập; đồng thời kiến nghị thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác; bảo đảm thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất các quy định của pháp luật; xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và nhiệm vụ công tác công an năm 2018, ngày 09/02/2018, Công an tỉnh đã ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật trong Công an tỉnh năm 2018.

Qua đó, xác định công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2018 sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác bảo vệ BMNN; Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; điều tra, xử lý tội phạm; Công tác tạm giữ, tạm giam; Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động ở Việt Nam; Công tác phòng cháy và chữa cháy; Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT; Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. Trong đó, xác định các nội dung trọng tâm sau:

- Tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMMN;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động ở Việt Nam;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; điều tra, xử lý tội phạm; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy và chữa cháy; đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Về cách thức theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, tiến hành theo những hình thức sau:

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: Việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện từ các nguồn sau: Thông tin, phản ánh dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; Phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử; Thông tin từ tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất.

- Hội thảo, tọa đàm, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Các phòng, trại, Công an các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác được giao tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát nhằm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công. Việc khảo sát tiến hành theo từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác.

- Kiểm tra việc thi hành pháp luật: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch hoặc khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; phạm vi, nội dung, đối tượng kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra, việc thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch và quyết định của lãnh đạo Công an tỉnh.

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Căn cứ kết quả thu thập thông tin, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, lãnh đạo Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cũng tại Kế hoạch, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác của từng đơn vị, địa phương, Trưởng các phòng, trại, Công an các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết, tổ chức tự kiểm tra và chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh về công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật theo từng lĩnh vực, chuyên đề công tác trọng tâm nêu trên. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5/2018), 01 năm (trước ngày 15/11/2018) tập hợp tình hình, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật năm 2018 gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ.


Khánh Vi

Số lượt người xem: 419

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm
 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII/2018
Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum  lần thứ VIII/2018 Nhằm đánh giá toàn diện và động viên phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh phát triển đều, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 18 bài đăng
2 Phòng Công Tác Chính Trị 14 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 12 bài đăng
4 Công an Thành Phố 5 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27161968
  • Hôm nay16316
  • Tuần này36890
  • Tháng này496864
  • Tổng cộng27161968
Đang trực tuyến : 428