Hôm nay, ngày 25 / 06 / 2018
Thi hành pháp luật
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an tỉnh năm 2018 PDF. In Email
Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 06:46

Nhằm đảm bảo cho việc kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an tỉnh được thực hiện có hiệu quả, phục vụ mục tiêu cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, qua đó góp phần xây dựng “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”, Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch kiếm soát thủ tục hành chính trong Công an tỉnh năm 2018.

Về công tác rà soát thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 02 lĩnh vực (lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện giao thông và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy) rà soát trọng tâm năm 2017 (thực hiện trong Quý I/2018). Đồng thời, trong năm 2018, tập trung rà soát, đảm bảo chỉ tiêu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đối với 02 nhóm thủ tục hành chính gồm: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (thực hiện trong Quý III/2018); Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện trong Quý III/2018).

Về công tác công khai thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Công an công bố bằng các hình thức phù hợp với tính chất, đặc điểm và điều kiện của từng đơn vị.

Về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an và của Công an tỉnh, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, không được tự đặt ra các yêu cầu, điều kiện, hồ sơ trái với quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Công an.

Công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ Trang thông tin điện tử (website), địa chỉ thư điện tử (email) thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an và của Công an tỉnh trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở các đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Quyết định số 4067/QĐ-BCA-V19 ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Về công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị liên quan, Công an các huyện, thành phố có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nội dung tập trung vào việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Về tổ chức thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt, tổ chức triển khai nhiệm vụ thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân có liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an đã được Chính phủ phê duyệt.

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông và phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Về thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong Công an nhân dân, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BCA-V19, ngày 14/6/2017 của Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 2044/QĐ-BCA-V19, ngày 14/6/2017 của Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; Quyết định số 170/QĐ-UBND, ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 540/QĐ-UBND, ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh danh mục các thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Về ứng dụng khoa học - công nghệ, phục vụ hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an tới người dân và doanh nghiệp, đặc biệt các dịch vụ công đã được lựa chọn cung cấp ở mức độ 3, 4 thuộc trách nhiệm của Bộ Công an tại Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và trong Kế hoạch của Bộ Công an thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong lực lượng Công an nhân dân.

Cũng tại Kế hoạch này, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu định kỳ hàng Quý (3 tháng/lần) và một năm các đơn vị liên quan, Công an các huyện, thành phố báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp, cụ thể như sau: Đối với báo cáo quý: gửi trước ngày 15 của tháng cuối quý; đối với báo cáo năm: gửi trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.


Thúy Hằng

Số lượt người xem: 311

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm
 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII/2018
Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum  lần thứ VIII/2018 Nhằm đánh giá toàn diện và động viên phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh phát triển đều, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 18 bài đăng
2 Phòng Công Tác Chính Trị 14 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 12 bài đăng
4 Công an Thành Phố 5 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27161980
  • Hôm nay16328
  • Tuần này36902
  • Tháng này496876
  • Tổng cộng27161980
Đang trực tuyến : 429