Hôm nay, ngày 27 / 04 / 2018
Tiếng nói Ban biên tập
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 04/2018) PDF. In Email
Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 13:29

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

CN ngày 01/04

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T2 ngày 02/04

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 03/04

Đ/c Lương Quốc Khánh

T4 ngày 04/04

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T5 ngày 05/04

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 06/04

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 07/04

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

CN ngày 08/04

Đ/c Võ Tấn Bình

 
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 03/2018) PDF. In Email
Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 14:40

 

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

T5 ngày 01/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T6 ngày 02/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T7 ngày 03/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

CN ngày 04/03

Đ/c Võ Tấn Bình

T2 ngày 05/03

Đ/c Lê Tùng Phương

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 06/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

T4 ngày 07/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T5 ngày 08/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T6 ngày 09/03

Đ/c Võ Tấn Bình

T7 ngày 10/03

Đ/c Lê Tùng Phương

CN ngày 11/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

T2 ngày 12/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 13/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 14/03

Đ/c Võ Tấn Bình

T5 ngày 15/03

Đ/c Lê Tùng Phương

T6 ngày 16/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

 

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

T7 ngày 17/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

CN ngày 18/03

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 19/03

Đ/c Võ Tấn Bình

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 20/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 21/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 22/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T6 ngày 23/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T7 ngày 24/03

Đ/c Võ Tấn Bình

CN ngày 25/03

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 26/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 27/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T4 ngày 28/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T5 ngày 29/03

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 30/03

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 31/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

TRƯỞNG BBT

 
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 02/2018) PDF. In Email
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 09:12

 

 

 

Ngày trực

Trực Lãnh đạo BBT

Trực BBT

T5 ngày 01/02

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T6 ngày 02/02

Đ/c Võ Tấn Bình

T7 ngày 03/02

Đ/c Lê Tùng Phương

CN ngày 04/02

Đ/c Võ Tấn Bình

T2 ngày 05/02

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Đ/c Lê Tùng Phương

T3 ngày 06/02

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 07/02

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 08/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T6 ngày 09/02

Đ/c Lương Quốc Khánh

T7 ngày 10/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

CN ngày 11/02

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T2 ngày 12/02

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Võ Tấn Bình

T3 ngày 13/02

Đ/c Lê Tùng Phương

T4 ngày 14/02

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 15/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T6 ngày 16/02

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

 

Ngày trực

Trực Lãnh đạo BBT

Trực BBT

T7 ngày 17/02

Đ/c Võ Tấn Bình

CN ngày 18/02

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 19/02

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Đ/c Lương Quốc Khánh

T3 ngày 20/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T4 ngày 21/02

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T5 ngày 22/02

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 23/02

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 24/02

Đ/c Lương Quốc Khánh

CN ngày 25/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T2 ngày 26/02

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T3 ngày 27/02

Đ/c Võ Tấn Bình

T4 ngày 28/02

Đ/c Lê Tùng Phương

TRƯỞNG BBT

 
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 01/2018) PDF. In Email
Thứ bảy, 30 Tháng 12 2017 22:41

 

Ngày trực

Trực Lãnh đạo BBT

Trực BBT

T2 ngày 01/01

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T3 ngày 02/01

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 03/01

Đ/c Võ Tấn Bình

T5 ngày 04/01

Đ/c Lê Tùng Phương

T6 ngày 05/01

Đ/c Lương Quốc Khánh

T7 ngày 06/01

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

CN ngày 07/01

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 08/01

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Đ/c Võ Tấn Bình

T3 ngày 09/01

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 10/01

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 11/01

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T6 ngày 12/01

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T7 ngày 13/01

Đ/c Võ Tấn Bình

CN ngày 14/01

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 15/01

Đ/c Lương Quốc Khánh

T3 ngày 16/01

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

 

Ngày trực

Trực Lãnh đạo BBT

Trực BBT

T4 ngày 17/01

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T5 ngày 18/01

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 19/01

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 20/01

Đ/c Lương Quốc Khánh

CN ngày 21/01

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T2 ngày 22/01

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T3 ngày 23/01

Đ/c Võ Tấn Bình

T4 ngày 24/01

Đ/c Lê Tùng Phương

T5 ngày 25/01

Đ/c Lương Quốc Khánh

T6 ngày 26/01

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T7 ngày 27/01

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

CN ngày 28/01

Đ/c Võ Tấn Bình

T2 ngày 29/01

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Lê Tùng Phương

T3 ngày 30/01

Đ/c Lương Quốc Khánh

T4 ngày 31/01

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

TRƯỞNG BBT

 
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 12/2017) PDF. In Email
Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017 12:09

Ngày, tháng

Tên

Ngày, tháng

Tên

T6 ngày 01/12

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

CN ngày 17/12

Đ/c Lương Quốc Khánh

T7 ngày 02/12

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T2 ngày 18/12

Đ/c Võ Tấn Bình

CN ngày 03/12

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 19/12

Đ/c Lê Tùng Phương

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong 10

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018) Tổng cục chính trị CAND vừa ban hành văn bản số 3187 ngày 09/4/2018 về việc tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Qua công tác tuyên truyền nhằm khẳng định, tôn vinh vai trò, vị thế, ý nghĩa lịch sử to lớn, quan...

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 24 bài đăng
2 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 10 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 9 bài đăng
4 Phòng Tham Mưu 9 bài đăng
5 Công an Sa Thầy 7 bài đăng
... ... ...
35 Phòng hồ sơ 0 bài đăng
36 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
37 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
38 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
39 Trại tạm giam 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
26009824
  • Hôm nay8941
  • Tuần này115653
  • Tháng này666154
  • Tổng cộng26009824
Đang trực tuyến : 949