Tuyên truyền phổ biến pháp luật
Phổ biến, triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý trong Công an tỉnh In
Thứ bảy, 11 Tháng 11 2017 13:10

 

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh về triền khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý, Công an tỉnh đã xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện trong toàn lực lượng Công an tỉnh, với mục đích: xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể trong quá trình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý; tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với thực tiễn của các lực lượng trong Công an nhân dân để can sbooj, chiến sĩ nêu cao ý thưc trách nhiệm, chấp hành và thực thi đúng pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác; tổ chức triển khai phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an tỉnh.

Trong kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết qua.

Công an tỉnh tổng hợp văn bản có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý (kèm link để tải về) như sau:

  1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:

Description: C:UsershhhhDownloadstrien-khai-thi-hanh-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuocdoanhnhansaigon-1.jpg

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, link tải về:     https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Trach-nhiem-boi-thuong-cua-Nha-nuoc-2017-313517.aspx

- Những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, link tải về: http://btnn.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=186

2. Luật Trợ giúp pháp lý:

 

Description: C:UsershhhhDownloads1_29617.jpg

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, link tải về: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Luat-Tro-giup-phap-ly-2017-322938.aspx

- Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các công việc cần triển khai: http://trogiupphaply.gov.vn/nghien-cuu-trao-doi/mot-so-diem-moi-noi-bat-luat-tro-giup-phap-ly-nam-2017-va-cac-cong-viec-can


Nhật Lệ (Phòng CTCT)

Số lượt người xem: 420

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: