Tuyên truyền phổ biến pháp luật
Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị In
Thứ bảy, 16 Tháng 12 2017 17:12

 

Để việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị được thực hiện tốt và đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 48 – KH/TU ngày 22/ 11/2017 của Tỉnh ủy Kon Tum về học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trug ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 16/01/2017 và Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành triển khai thực hiện học tập và quán triệt các nội dung trên đến các cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Thông qua việc tổ chức thực hiện học tập, quán triệt các Nghị quyết nhằm giúp đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nắm vững các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ giải pháp của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả theo từng điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không hình thức, kết hợp nghe với tự nghiên cứu, tự tìm hiểu là chính; xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Công an tỉnh . Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

 

Description: C:UsershhhhDownloads24993643_1195268177284764_5174714068269592186_n.jpg

Cán bộ, chiến sỹ, đảng viên Chi bộ phòng PX15 tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các nghị quyết của Bộ Chính trị


Đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt cũng như các đồng chí bí thư cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực tiếp truyền đạt nội dung học tập, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị qua các nghị quyết với những tài liệu có nội dung chính như sau:

- Trong Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 25/10/2017 gồm có các nghị quyết:

Nghị quyết số 18 – NQ/TW, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Nghị quyết số 19 – NQ/TW, “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Nghị quyết số 20 – NQ/TW, “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

Nghị quyết số 21 – NQ/TW, “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

- Về các Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm:

Nghị quyết số 08 – NQ/TW, ngày 16/01/2017 “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”;

Nghị quyết số 16 – NQ/TW, ngày 10/10/2017 “về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại”.

Ngày 11/12/2017 Chi bộ phòng Cảnh sát môi trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Tiếp thu nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Đại tá Trần Văn Minh, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường khẳng định những Nghị quyết chuyên đề vừa được thông qua là những quyết sách quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc của đất nước trong tình hình mới.

Và vào ngày 13/12/2017, Chi bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã tổ chức học tập, quán triệt đến toàn bộ Đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị nêu trên.

 

Bí thư Chi bộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt các nội dung học tập


Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, tất cả cán bộ, chiến sỹ, đảng viên tham gia đều phải viết thu hoạch cá nhân (kể cả các đồng chí tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII do Tỉnh ủy tổ chức). Nội dung thu hoạch cần đảm bảo tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp và kiến nghị để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trên ở ngành, địa phương, đơn vị mình.


Nhật Lệ (Phòng Công tác chính trị)

Thành Trung (Phòng Cảnh sát môi trường)

Vũ Linh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

Số lượt người xem: 629

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: