Hôm nay, ngày 23 / 05 / 2018
Xây Dựng Lực Lượng CA
Công an tỉnh Kon Tum đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh PDF. In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 08:14

 

Học tập và làm theo Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh; xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ, v.v. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định tầm quan trọng của Chỉ thị, năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW cho toàn thể đảng viên, CBCS, nhằm nâng cao, nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; đồng thời đưa nội dung Chỉ thị trở thành một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình công tác và Nghị quyết công tác Công an năm 2017. Trong đó tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung: phẩm chất "trung thực" và "trách nhiệm"; "gắn bó với Nhân dân"; "đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng Đảng, với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Quá trình triển khai thực hiện luôn gắn chặt với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và đã cụ thể hóa thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ công tác của Công an. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của chi bộ, đảng bộ cơ sở; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Do vậy, trong năm qua, các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh để xây dựng kế hoạch tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức người chiến sĩ Công an cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND, gắn với Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ", thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

 

Đại tá Nguyễn Công Văn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

trong lễ phát động

 


Qua triển khai thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp trong toàn Công an tỉnh luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong việc thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đặt lợi ích của Đảng, nhà nước và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy; thi đua thực hiện tốt các tiêu chí “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng Công an Kon Tum vững mạnh toàn diện”; khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm, liêm chính, tác phong công tác khoa học, gần gũi quần chúng...trong đơn vị và nơi cư trú. Nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần gương mẫu và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định về những điều đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm, Điều lệnh CAND, nội quy, kỷ luật công tác lao động, học tập của Ngành, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục. Từ đó đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn TTATXH trên địa bàn tỉnh; tập trung triệt phá các nhóm thanh thiếu niên hư, không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm, hoạt động có tính chất bảo kê, đòi nợ thuê...tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự trong năm qua đạt 82,1%, trong đó trọng án đạt 100%; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 74 đối tượng truy nã (tăng 11 đối tượng = 17,5% so với cùng kì năm 2015), trong đó có 17 đối tượng nguy hiểm....

 

CBCS CA Kon Tum tích cực thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"


Để phát huy những kết quả bước đầu đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong năm vừa qua, thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo, kiên quyết, kiên trì, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho toàn thể cán bộ chiến sỹ học tập và noi theo, đồng thời quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những nội dung trọng tâm trong nghị quyết, chương trình công tác của Công an tỉnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.


Bích Nga - Phòng CTCT

Số lượt người xem: 659

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

128 NĂM NGÀY SINH

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/5/1890 – 19/5/2018)

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 – 2018; gắn với sơ kết 02 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 14 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 9 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 7 bài đăng
4 Công an Kon Plong 4 bài đăng
5 Công an Đăk Hà 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Trại tạm giam 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
26523752
  • Hôm nay5352
  • Tuần này61804
  • Tháng này449410
  • Tổng cộng26523752
Đang trực tuyến : 721