Hôm nay, ngày 21 / 04 / 2018
Xây Dựng Lực Lượng CA
Kỷ niệm 100 năm thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2017) PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 14:37

 

Chiến tranh đã qua đi, các dân tộc bị nô lệ, áp bức, bóc lột đã được giải phóng, thế nhưng âm vang của những cuộc cách mạng vĩ đại vẫn còn nguyên vẹn giá trị lịch sử và là bài học kinh nghiệm quý báu của cả nhân loại, một trong số đó là Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách đây 100 năm, ngày 7-11-1917, tại nước Nga, dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Sa hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

 

Lãnh tụ Lê nin và Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga đã lãnh đạo thắng lợi

Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (Ảnh tư liệu)


Ngày 25/10/1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7/11/1917) đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, lần đầu tiên đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền ở quốc gia có lãnh thổ rộng nhất thế giới. Cách mạng Tháng Nga khẳng định vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định của Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lê-nin, đã biến “bóng ma ám ảnh châu Âu” thành một sức mạnh hiện hữu. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ lý luận khoa học trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên phạm vi thế giới. Đó là cuộc cách mạng thủ tiêu chế độ áp bức, bóc lột, bất công - chế độ tư bản chủ nghĩa, và đã “giành được nước Nga từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”.

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng ở các nước, trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam cũng chính từ bản Luận cương của V.I.Lê-nin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người  nêu rõ: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Từ kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga trong đấu tranh giành chính quyền, Người đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đủ các điều kiện để thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam dựa trên các nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của V.I.Lê-nin. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ phong kiến và đập tan ách thống trị của bọn thực dân, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại; tiếp đến là Đảng đã lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược, viết nên bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện trọn vẹn lời Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, làm nên khúc tráng ca khải hoàn Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào và Cam-pu-chia.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga ngày 5/11/2017 (Ảnh: Ý Như - Người lao động)


Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Ngày nay, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Song, học thuyết Mác-Lênin và dấu ấn lịch sử của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vẫn luôn toả sáng soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô-viết, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và kiên định.

Cách mạng tháng Mười Nga đã kết thúc, nhưng dư âm về một cuộc cách mạng vĩ đại vẫn còn đó. Kỷ niệm 100 năm ngày thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, Đảng và Nhà nước ta long trọng tổ chức nhiều chương trình chính luận, văn hóa, văn nghệ, xây dựng nhiều bộ phim tư liệu tái hiện cuộc cách mạng thần kỳ năm xưa, cùng những tác động, ảnh hưởng của nó đến phong trào cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng, như bộ phim tài liệu “100 cách mạng tháng Mười Nga”, chương trình VTV đặc biệt “Ánh sáng tháng 10”, chương trình truyền hình trực tiếp “10 ngày rung chuyển thế giới”. Đặc biệt, sáng ngày 5-11, tại Hà Nội, 3.500 đại biểu đã tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Qua đây, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng và sức ảnh hưởng to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, đây sẽ mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng thế giới, là bài học to lớn về sự nghiệp cách mạng và giữ gìn thành quả cách mạng không chỉ đối với Việt Nam mà trên toàn thế giới.


 Khánh Vi

Số lượt người xem: 205

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁPNgày 10/4/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám định viên tư pháp đối với 03 đồng chí thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Kon Tum, gồm: 1. Đồng chí Trịnh Duy Anh - Giám định viên tư...

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 19 bài đăng
2 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 8 bài đăng
3 Phòng Tham Mưu 7 bài đăng
4 Công an Đăk Tô 6 bài đăng
5 Văn phòng Đảng 6 bài đăng
... ... ...
35 Phòng hồ sơ 0 bài đăng
36 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
37 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
38 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
39 Trại tạm giam 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
25870636
  • Hôm nay1245
  • Tuần này196723
  • Tháng này526966
  • Tổng cộng25870636
Đang trực tuyến : 1018