Hôm nay, ngày 22 / 07 / 2018
Xây Dựng Lực Lượng CA
Đẩy mạnh công tác giáo dục, chính trị tư tưởng trong cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Kon Tum PDF. In Email
Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 09:05

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy Công an nhân dân, Người đã đề cập đến nhiều nội dung quan trọng nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Và một vấn đề được nêu bật hàng đầu trong những nội dung đó, có tầm quan trọng đặc biệt hiện nay chính là xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong tình hình hiện nay khi các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động kích động, lôi kéo, tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” bằng những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, Bộ Công an nói chung và Công an Kon Tum nói riêng đã đẩy mạnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và đã đạt những kết quả tích cực.

Hằng năm, Công an tỉnh đều tạo điều kiện tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký học các lớp bồi dưỡng trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo đúng quy định. Tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương theo kế hoạch, đồng thời yêu cầu mỗi cá nhân tham gia học viết bài thu hoạch nhằm qua đó đánh giá mức độ tiếp thu và sự thấm nhuần của mỗi người để có cách thức điều chỉnh kịp thời, đảm bảo các văn bản của Đảng cấp trên phải đến được và đi sâu vào mỗi cán bộ, chiến sỹ. Đẩy mạnh thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng về chính trị, tư tưởng. Gần đây nhất, mỗi Chi độ, Đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh đã triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” một cách nghiêm túc, xác thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, mạnh dạn nhìn nhận, chỉ ra những ưu, khuyết điểm của bản thân, “tự soi, tự sửa” và có phương hướng khắc phục phù hợp với công việc và điều kiện cá nhân mình.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đẩy mạnh phát động các cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và gần đây nhất, tháng 4/2017, đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua các cuộc vận động, bằng những hình thức tổ chức phong phú, sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao và được Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Công an tặng bằng khen. Chỉ tính riêng trong năm 2017, Công an tỉnh đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, các Tổng cục thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen cho 245 cán bộ, chiến sĩ và 76 tập thể có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, trong các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm… Có thể nói, các cuộc vận động không chỉ giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ thấm nhuần về mặt chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, cứng cỏi trước âm mưu đen tối của các thế lực thù địch và bọn tội phạm mà còn giúp họ có thêm động lực, khí thế để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Đội Điều lệnh Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành điều lệnh của CBCS

Thông qua Trang Thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ đăng tải những thông tin, bài viết đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, Tà đạo Hà Mòn, tranh chấp, khiếu kiện đất đai... để chống phá ta, đăng tải những bài viết ca ngợi về quê hương, đất nước, về hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tận tâm với công việc, tận tụy với nhân dân, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, qua đó giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sỹ tinh thần tự tôn dân tộc, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trên Trang Thông tin điện tử, diễn đàn “Công an Kon Tum lắng nghe ý kiến nhân dân” thường xuyên được duy trì đã giúp Công an tỉnh lắng nghe ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trên địa bàn tỉnh về đạo đức lối sống, văn hóa, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của mỗi cán bộ, chiến sỹ và hoạt động của toàn lực lượng. Bên cạnh đó, bằng hoạt động tuyên truyền tài liệu hoặc qua các buổi tập huấn mời báo cáo viên đã truyền đạt đến mỗi cán bộ, chiến sỹ những thông tin tổng hợp của cả nước nói chung và Kon Tum nói riêng, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp đang nổi lên hiện nay, diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề đang nổi lên trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá ta, kích động người dân tụ tập đông người, biểu tình gây rối an ninh, trật tự. Với việc tổ chức các Cuộc thi viết, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức nhân dịp kỉ niệm những ngày lễ lớn của lực lượng Công an nhân dân cũng là một kênh để bồi dưỡng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, về những hi sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đi trước, để từ đó mỗi người trẻ thế hệ ngày nay phải giữ gìn và làm tô thắm thêm lịch sử hào hùng, vĩ đại đó.

Hằng năm, Công an tỉnh đều xây dựng kế hoạch tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng; Cuộc thi “Chiến sĩ Công an khỏe-Đơn vị Công an khỏe”, Hội thao Công an tỉnh… cũng được triển khai định kỳ nhằm rèn luyện mặt thể chất, thể lực cho mỗi cán bộ, chiến sỹ. Trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân của đơn vị mình và báo cáo kết quả về Công an tỉnh. Qua đây, công tác kiểm tra việc chấp hành kỉ luật, kỉ cương, điều lệnh Công an nhân dân được siết chặt đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, đạo đức, lối sống văn hóa, lễ tiết, tác phong chính quy, kỷ luật, nghiêm minh. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa thiện nguyện vì cộng đồng, qua đó giúp các bạn đoàn viên, thanh niên ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong các hoạt động thiện nguyện xã hội, xây dựng cho các bạn một thế giới quan, nhân sinh quan nhân ái, biết đùm bọc, chia sẻ, yêu thương, tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vươn lên trong công tác, làm nhiều việc hay, nhiều điều tốt, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã, đang và sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thử thách với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần được đẩy mạnh hơn nữa để xây dựng lực lượng Công an Kon Tum vững vàng về bản lĩnh, kiên định về lập trường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đánh thắng mọi kẻ thù.


Khánh Vi (Phòng Tham mưu)

Số lượt người xem: 620

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018
Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018 Sáng 18/7, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 32 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 31 bài đăng
3 Văn phòng Đảng 6 bài đăng
4 Công an Thành Phố 5 bài đăng
5 Phòng An ninh kinh tế 5 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27621796
  • Hôm nay10518
  • Tuần này146103
  • Tháng này369765
  • Tổng cộng27621796
Đang trực tuyến : 483