Hôm nay, ngày 23 / 05 / 2018
Xây Dựng Lực Lượng CA
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh năm 2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 13:51

 

Ngày 11/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị; Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khai mạc và thông qua mục đích, yêu cầu, phương pháp tiến hành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo Hướng dẫn số 42-HD/ĐUCA, ngày 27/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương, Công văn số 418-CV/TU, ngày 23/11/2017 của Tỉnh ủy Kon Tum về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017.

Trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cho tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thông qua Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2017. Phần thứ nhất của Dự thảo báo cáo tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Kết quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng - hậu cần - kỹ thuật trong Công an tỉnh. Báo cáo cũng dành một phần trọng tâm để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Công an tỉnh năm 2017. Phần thứ hai Dự thảo thông qua nội dung phương hướng phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại tại phần thứ nhất.

Hội nghị cũng đã thông qua giải trình gợi ý kiểm điểm của Thường trực Tỉnh ủy đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy trong đó tập trung làm rõ hai nội dung gợi ý kiểm điểm mà Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ ra; nêu lên rõ quan điểm, thực trạng, nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy với hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đều đồng tình, thống nhất cao nội dung báo cáo kiểm điểm. Sau khi nghe trình bày các báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Hòa phát biểu và quán triệt một số nội dung trong kiểm điểm Ban Thường vụ, sau đó Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ.

Tập thể Ban Thường vụ nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, tự kiểm điểm nghiêm túc trên các mặt công tác, trong đó tập trung vào 4 vấn đề lớn: Thứ nhất, kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên; chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thứ hai là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Thứ ba, làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, đảng ủy trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đối mới phương thức lãnh đạo; biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân. Thứ tư, là công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

 

C:Windowssystem32configsystemprofileDesktopttttttt.jpg

Quang cảnh hội nghị


Việc kiểm điểm đối với cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Công an tỉnh trên tinh thần tự giác, trách nhiệm và gương mẫu, từng đồng chí kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 4 nội dung trọng tâm gồm: kiểm điểm về tư tưởng chính trị; về phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về ý thức tổ chức, kỷ luật gắn với kiểm điểm thực hiện qui định những điều Đảng viên, CBCS Công an không được làm; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống gắn với việc chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức kỷ luật và chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Xây dựng Công an Kon Tum vững mạnh toàn diện”.…Trong đó gắn trách nhiệm cá nhân trong công tác Lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để kiểm điểm.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ cũng nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá, giải trình những khuyết điểm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, đơn vị cơ sở và CBCS thực hiện các Quy định của Đảng trong thời gian qua đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ ra đồng thời có phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị kiểm điểm diễn ra trên tinh thần nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh và thể hiện tính dân chủ, gương mẫu của Ban Thường vụ. Quá trình kiểm điểm đã làm rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra phương hướng khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của từng cá nhân trong Ban thường vụ, qua đó tạo sự thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc, Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng, nổ lực lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác công an của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian qua và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị kiểm điểm là sự kiện quan trọng để các đồng chí trong Ban Thường vụ nhìn lại kết quả công tác của mình năm qua và kịp thời nắm bắt, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 đạt kết quả cao.


Đặng Thân (Văn phòng Đảng)

Số lượt người xem: 303

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

128 NĂM NGÀY SINH

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/5/1890 – 19/5/2018)

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 – 2018; gắn với sơ kết 02 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 14 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 9 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 7 bài đăng
4 Công an Kon Plong 4 bài đăng
5 Công an Đăk Hà 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Trại tạm giam 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
26523733
  • Hôm nay5333
  • Tuần này61785
  • Tháng này449391
  • Tổng cộng26523733
Đang trực tuyến : 710