Hôm nay, ngày 19 / 06 / 2018
Xây Dựng Lực Lượng CA
Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của Công an tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2000-2017 PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 09:40

 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công an về công tác khoa học Công an trong tình hình mới, thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo đổi mới hoạt động KH&CN trong Công an tỉnh với mục tiêu cụ thể, từng bước nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo và CBCS trong toàn Công an tỉnh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của KH&CN trong giai đoạn mới, tạo chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Phòng Tham mưu - Đơn vị chuyên trách trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh triển khai quản lý, nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học trong Công an tỉnh

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; tự do, nhân quyền, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá ta, kích động người DTTS khiếu kiện, biểu tình, bạo loạn, đòi yêu sách… Tình hình phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy có chiều hướng gia tăng. Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tuy đã được ngăn chặn, nhưng có những thời điểm nổi lên gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về TTATXH tuy đã được cải thiện đáng kể, song tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ vẫn còn diễn ra khá phổ biến, tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương… Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên cho thấy: tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và mang tính “thời sự” cao. Để có cơ sở đánh giá đúng thực trạng tình hình an ninh trật tự trên các lĩnh vực công tác Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh xác định công tác nghiên cứu khoa học nghiệp vụ CAND là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và cấp thiết, cần có các đề tài nghiên cứu cả về phương diện lý luận và thực tiễn, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp có tính thực tế cao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của các cấp lãnh đạo trong Công an tỉnh.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về công tác Công an trong tình hình mới. Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo đổi mới hoạt động KH&CN trong Công an tỉnh với mục tiêu cụ thể, rõ ràng, từng bước nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo và CBCS trong toàn Công an tỉnh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của KH&CN trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN trong Công an tỉnh.

Trong những năm qua, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới hoạt động KH&CN như: Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 05/3/2014 và Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21 ngày 6/3/2014 về công tác khoa học Công an trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác khoa học Công an là yêu cầu cấp bách, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Vì vậy, trong Chương trình hành động hàng năm của Đảng uỷ Công an tỉnh (từ năm 2000 đến nay) đều xác định rõ tầm quan trọng và trách nhiệm từng lực lượng, từng cấp trong việc tổ chức đăng ký đề tài nghiên cứu, tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học tiên tiến đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới. Tạo mọi điều kiện cho việc ứng dụng, triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, đưa  ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm Công an tỉnh có ít nhất 01 đề tài khoa học cấp Bộ; 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tập trung rà soát những vấn đề bức xúc, nổi lên trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu còn vướng mắc về phương diện lý luận cần có các đề tài nghiên cứu, những dự báo khoa học nhằm đưa ra những luận cứ, giải pháp khả thi giúp lãnh đạo Công an các cấp có các quyết sách đúng và kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đội Tổng kết lịch sử và Quản lý khoa học Công an tỉnh Kon Tum

Kết quả từ năm 2000 đến nay, Công an tỉnh đã đăng ký chủ trì nghiên cứu 20 đề tài các cấp, bao gồm: 03 đề tài cấp tỉnh; 01 đề tài cấp Bộ; 15 đề tài cấp cơ sở; 01 đề tài Tổng kết chuyên đề. Tham gia đóng góp ý kiến nhiều đề tài cấp Bộ. Đến nay đã hoàn thành, nghiệm thu 17 đề tài: 03 đề tài cấp tỉnh và 14 đề tài cấp cơ sở (hiện đang triển khai 01 đề tài cấp Bộ; 02 đề tài cấp cơ sở trong năm 2017-2018). Kết quả nghiên cứu đề tài, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Công an tỉnh đã kiến nghị Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các Chủ nhiệm đề tài tổng hợp thành các tài liệu khoa học, hiện đang được tham khảo và triển khai ứng dụng trong thực tiễn công tác của các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an các huyện, thành phố.

Nhìn chung, hoạt động KHCN Công an tỉnh đã từng bước đi vào hoạt động nề nếp, ổn định, bước đầu tạo dựng phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn Công an tỉnh; công tác xét duyệt, lựa chọn, xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm được triển khai chặt chẽ, đúng trình tự quy định. Kết quả các đề tài sau khi nghiệm thu đã được đưa vào ứng dụng phục vụ công tác nghiệp vụ, công tác lãnh đạo chỉ huy. Nội dung nghiên cứu đề tài đi vào chiều sâu hơn, có mục tiêu và địa chỉ ứng dụng rõ ràng, tính cấp thiết đặt ra cho mỗi đề tài là rất lớn. Hoạt động quản lý KHCN đã được tăng cường, có sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về quản lý KHCN nhằm từng bước đưa hoạt động quản lý KHCN mang tính chuyên sâu hơn. Công tác quản lý và triển khai các nhiệm vụ KHCN ở Công an các huyện, thành phố được tăng cường và quan tâm chú trọng hơn. Với mặt bằng kiến thức của CBCS hiện nay được phân công công tác ở các đơn vị, đa số là sinh viên tốt nghiệp các trường CAND, có nền tảng kiến thức cơ bản được đào tạo tại trường, ít nhiều đã có tiếp cận với công tác nghiên cứu khoa học. Đây chính là lực lượng nòng cốt để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian tới. Nguồn tư liệu, tài liệu được lưu trữ trong hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an tỉnh là rất đa dạng và phong phú, cán bộ nghiên cứu có thể dễ dàng tiếp cận, thu thập, phân tích tài liệu rất thuận lợi. Ngoài ra, nguồn thông tin từ các loại sách báo mạng internet phát triển ngày càng cao và đa dạng như hiện nay cũng góp phần không nhỏ trong quá trình thu thập, điều tra, khảo sát…

Kết quả các đề tài nghiên cứu đã góp phần phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện về âm mưu, hoạt động chông phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch vào các lĩnh vực: tôn giáo, dân tộc, đầu tư, du lịch, biên giới; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự; các ứng dụng công nghệ phục vụ thiết thực cho công tác hậu cần, kỹ thuật, cải cách hành chính và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Các đề tài khoa học đã được nghiệm thu với những số liệu sinh động, phong phú, có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động nghiệp vụ công tác Công an đã phân tích, đánh giá làm sáng tỏ thêm những vấn đề phức tạp nổi lên, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT trên địa bàn tỉnh; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trên từng lĩnh vực, biện pháp công tác cụ thể, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp mang tính khoa học, đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT và điều tra, xử lý tội phạm ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nghiên cứu khoa học của Công an tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Khoa học kỹ thuật và công nghệ chưa thật sự được lãnh đạo Công an các cấp trong Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo. Năng lực tham mưu đề xuất của cơ quan chức năng trên lĩnh vực này còn yếu. Thiếu cơ chế, chính sách để các đơn vị, cá nhân trong Công an tỉnh làm công tác khoa học hoạt động, phát huy năng lực trí tuệ của mình. Hiện nay, nhiều hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ được Bộ trang bị đã xuống cấp hoặc trang bị thiếu đồng bộ, hiệu quả khai thác chưa cao; phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ trang bị cho Công an các đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu phục vụ công tác và chiến đấu trong tình hình mới. Ngân sách đầu tư cho khoa học kỹ thuật và công nghệ còn thấp; việc xác định các đề tài nghiên cứu còn tự phát, manh mún, thiếu quy hoạch tổng thể; việc cấp kinh phí cho các đề tài còn dàn trải, kéo dài dẫn đến hạn chế kết quả nghiên cứu đề tài. Lãnh đạo một số đơn vị trong Công an tỉnh chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư chu đáo cho công tác NCKH trong đơn vị mình, coi đó là công việc của quan chuyên môn khác; nhiều đơn vị khi nhận đăng ký nghiên cứu đề tài nhưng Chủ nhiệm đề tài lại “khoán trắng” cho cán bộ nghiên cứu, biên tập nên hạn chế nhiều tới kết quả nghiên cứu khoa học về mọi mặt. Áp lực công việc cũng gây khó khăn cho hoạt động nghiên cứu khoa học (tùy theo cấp thực hiện), riêng đối với đề tài cấp cơ sở thì cán bộ trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học phải kiêm nhiệm rất nhiều việc chuyên môn khác, do đó chỉ có thể dành thời gian tối đa là 50% tổng thời gian cho việc nghiên cứu đề tài. Đây cũng là khó khăn không nhỏ ảnh hưởng kết quả đề tài. Công tác phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ chưa đạt hiệu quả cao, Công an tỉnh chưa tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư sự nghiệp khoa học của tỉnh, cũng như kinh nghiệm quản lý, phát triển khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Những năm tới, các thế lực thù địch sẽ tăng cường hoạt động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, chúng triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như: An ninh trong dân tộc, tôn giáo, tranh chấp khiếu kiện, an ninh thông tin... để kích động, biểu tình, gây rối, chống phá làm mất ổn định chính trị, xã hội. Đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong thời gian tới là hết sức nặng nề; cùng với việc nâng cao trình độ về mọi mặt của lực lượng Công an các cấp, cần phải chú trọng hơn nữa việc đẩy mạnh phát triển KHCN phục vụ công tác Công an. Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận định hướng đến năm 2030; Quyết định 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020; Đảng ủy CATW đã có Nghị quyết 16/NQ-ĐUCA ngày 05/3/2014 về công tác khoa học Công an trong tình hình mới. Công an tỉnh tiếp tục phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới như sau:

- Về quan điểm chỉ đạo: Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phải gắn liền với thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng Công an tỉnh, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả những vấn đề quan trọng, bức xúc do thực tiễn đặt ra. Ưu tiên việc đầu tưu, nghiên cứu, khai thác, làm chủ một số hệ thống công nghệ, phương tiện kỹ thuật tiên tiến để cải tiến, tạo ra những sản phẩm kỹ thuật đặc dụng, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành; cần nghiên cứu các phương thức thủ đoạn sử dụng công nghệ cao và các phương tiện kỹ thuật của địch để chủ động phòng ngừa, đối phó có hiệu quả. Phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ trong Công an tỉnh trong thời gian tới phải có lộ trình, phát triển theo kế hoạch, đề án cụ thể và được quản lý thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở; phát huy tối đa năng lực nội sinh, ưu tiên khuyến khích các đơn vị ngoài ngành sản xuất sản phẩm vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành Công an, vừa phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ Công an tỉnh trong thời gian tới:

Một là, trên cơ sở định hướng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển tiềm lực khoa học kỹ thuật của Bộ, của tỉnh. Công an tỉnh sẽ cụ thể hoá thành kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn, đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lòng yêu nghề, say mê nghiên cứu khoa học cho CBCS trong Công an tỉnh; có chính sách ưu đãi cho cán bộ trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học; đầu tư thích đáng cho các công trình nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công tác công an.

Ba là, hoạt động KHCN là một ngành trong hệ thống ngành kinh tế - kỹ thuật nên đòi hỏi được quản lý theo ngành dọc kết hợp quản lý theo địa phương như các ngành kinh tế - kỹ thuật khác (trực tiếp là Sở Khoa học và Công nghệ). Do đó, trong thời gian tới sự phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở KHCN tỉnh cần bàn bạc đưa ra giải pháp, nhằm củng cố và sớm đưa hoạt động nghiên cứu KHCN đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Tranh thủ, sử dụng có hiệu quả nguốn vốn từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự để phát triển KH&CN của lực lượng Công an tỉnh.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý KH&CN tỉnh Công an cấp tỉnh đến Công an cấp cơ sở; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học. Tuyển chọn những cán bộ có đủ năng lực, bố trí đủ biên chế cho Phòng Tham mưu, là đơn vị giúp Lãnh đạo Công an tỉnh thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển Khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trường trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Năm là, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học và Công nghệ của Công an tỉnh nhằm tham mưu về phương hướng, chính sách phát triển, tuyển chọn, thẩm định và đánh giá chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.


Duy Hòa

Số lượt người xem: 132

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018
Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018 Ước mơ được trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân sẽ được các em học sinh trải nghiệm qua chương trình đầy ý nghĩa trong tháng 7 sắp tới. Hơn bao giờ hết, các em được trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn trong

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 10 bài đăng
2 Công an Đăk Tô 9 bài đăng
3 Phòng Công Tác Chính Trị 9 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27023684
  • Hôm nay7974
  • Tuần này50659
  • Tháng này358580
  • Tổng cộng27023684
Đang trực tuyến : 1008