Hôm nay, ngày 16 / 07 / 2018
Thông báo
Tăng cường công tác tuyên truyền về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11/2017) PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 15:42

 

Quán triệt Chương trình hành động số 18 – CTr/ĐUCA, ngày 15/9/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Ban chấp hành Trug ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Kế hoạch số 277/KH – BCA, ngày 20/9/2017 của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị số 30/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; Hướng dẫn số 88/HD – MTTW – BTT, ngày 22/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11/2017), Thực hiện Công văn số 11587 của Tổng cục Chính trị CAND, Công an tỉnh Kon Tum định hướng công tác tuyên truyền như sau:

Về định hướng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và CBCS trong CAND nhận thức đầy đủ các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trog thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương; triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, theo tình thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Để xác định định hướng tuyên truyền cần đảm bảo nội dung và biện pháp sau:

Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tầm quan trọng và tính tất yếu; chức năng, nhiệm vụ, vai trò, nội dung, biện pháp và cơ sở pháp lý của công tác công an trong quá trình và việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Tập trung tuyên truyền  về các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 18 – CTr/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); trong đó có việc triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp an ninh theo Thông báo kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp của Bộ Công an giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các đơn vị kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước và công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng CAND.

Về định hướng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT – TTg, ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS và người dân tỏng công tác quản lý, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở đầu tư kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, tạo môi trường an ninh, trật tự ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xẫ hội của đất nước.

Để thực hiện tốt việc định hướng tuyên truyền cần đảm bảo nội dung và biện pháp cụ thể:

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, nhất là đối với các khu vực, địa bàn có các doanh nghiệp sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Tuyên truyền, phỏ biến nội dung Chỉ thị số 30/CT – TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao nhận thức của CBCS và người dân trong công tác phòng, chống cháy, nổ nhất là đối với các cơ sở kinh doanh, cá nhân có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng vật liệu nố công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Các đơn vị cần chủ động có kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về định hướng tuyên truyền các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11/2017)

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc định hướng trên, các đơn vị có chức năng tuyên truyền, báo chí CAND tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua và mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ  17/10 đến 18/11/2017).

Tuyên truyền về công tác vận động giúp đỡ người nghèo; tập trung nếu gương các tập thể, cá nhân điển hình góp Quỹ “Vì người nghèo” ở các cấp; động viên, biểu dương các địa phương có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo.

Tuyên truyền các hoạt động và kết quả đạt được của lực lượng CAND trong vận động, hỗ trợ người nghèo thời gian qua và Tháng cáo điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11/2017).

Công an tỉnh yêu cầu các phòng, trại Công an các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc.


Nhật Lệ - Phòng CTCT

Số lượt người xem: 4668


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chỉ tiêu xét tuyển các trường Công an nhân dân năm 2018
Chỉ tiêu xét tuyển các trường Công an nhân dân năm 2018 Năm 2018 có 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu (trung bình 25 thí sinh/1 chỉ tiêu), giảm 2.333 thí sinh đăng ký và 308 chỉ tiêu tuyển so với năm 2017. Việc giảm chỉ tiêu do năm nay Học viện Chính trị CAND và

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 24 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 18 bài đăng
3 Văn phòng Đảng 5 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Công an Ngọc Hồi 2 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27522269
  • Hôm nay27118
  • Tuần này46576
  • Tháng này270238
  • Tổng cộng27522269
Đang trực tuyến : 967