Hôm nay, ngày 19 / 06 / 2018
Truyền thống
Học tập 06 Điều Bác hồ dạy CAND từ bài viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng PDF. In Email
Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 11:20

 

Năm 1996 ngành Công an tổ chức quán triệt, học tập một cách nghiêm túc bài báo của Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về “CAND đoàn kết phấn đấu thực hiện những lời dạy của Bác Hồ”. Bài báo ngắn gọn, nhưng hết sức công phu, tỉ mỉ, súc tích, đã để lại không chỉ cho riêng bản thân mà tất cả các cán bộ, sinh viên, học viên những cảm nhận sâu sắc về 06 điều Bác Hồ dạy CAND. Lúc bấy giờ sinh viên, học viên các Trường CAND đều được học thuộc 06 điều Bác Hồ dạy, 05 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật trong CAND và tổ chức học tập bài báo của Thủ tướng Phạm Văn Đồng một cách nghiêm túc. Đến nay tôi vẫn trân trọng, lưu giữ bài viết này và tâm niệm, xem đó như là một cẩm nang, một bảo bối, một bài học lý luận cách mạng để đời, làm kim chỉ nam cho bước hành trang của mình vào công tác trong ngành Công an. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của CAND Việt Nam, mỗi cán bộ chiến sỹ trong lực lượng cần phải hiểu về lịch sử hào hùng của ngành Công an, phải ghi nhớ, thấm nhuần 06 điều Bác Hồ dạy, phải cảm nhận một cách thấu đáo những tình cảm mà cố Thủ tướng đã giành cho lực lượng CAND, bài viết luôn mang tính thời sự để mỗi cán bộ chiến sỹ tự kiểm nghiệm vào thực tiễn công tác và chiến đấu, từ đó góp phần xây dựng lực lượng CAND không ngừng vững mạnh, toàn diện về mọi mặt.

Mở đầu bài viết cố Thủ tướng đặt câu hỏi CAND là gì? nghĩa đen là gì? nghĩa rộng là gì, nghĩa sâu xa là gì?. Cố Thủ tướng làm rõ ý nghĩa thông thường và ý nghĩa sâu xa về lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự, an ninh công cộng cho nhân dân và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, là công cụ trọng yếu để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Một mặt trấn áp bọn phản cách mạng, đấu tranh chống tội phạm để bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân… Mặt khác CAND phải thực hiện công tác dân vận, công tác tuyên truyền, cảm hóa giáo dục tội phạm… góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cố Thủ tướng ghi nhận: Lực lượng CAND đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, chống lại các loại tội phạm, góp phần duy trì kỷ cương phép nước, bảo đảm cho nhân dân có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nêu lên những tấm gương tiêu biểu của cán bộ chiến sỹ làm rạng rỡ truyền thống cách mạng, bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Nhân dân, như: tấm gương hy sinh dũng cảm của đồng chí Nguyễn Văn Ngữ, thượng úy, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Hà Nội, đã chấp nhận cái chết để bảo vệ sự sống cho những người dân vô tội đang bị hàng chục tên côn đồ hung hãn tấn công vào họ; các liệt sỹ CAND Phạm Văn Chiến - Công an Hà Giang, Đỗ Kim Thành - Công an Vĩnh Phúc, đã kiên quyết tấn công tội phạm để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đồng chí Tô Đức Thắng, thượng úy, cảnh sát khu vực Công an phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú, đã dũng cảm đuổi bắt tên tội phạm hình sự nguy hiểm có súng ngắn vừa chạy vừa bắn trả quyết liệt. Mặc dù bị bắn trọng thương, nhưng đồng chí Thắng vẫn lao vào quật ngã tên tội phạm để quần chúng bắt sống tên tội phạm đó… Cố Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND cần nhân rộng những điển hình tiên tiến không chỉ trong lực lượng mà cả trong các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy tính cách mạng vốn có trong nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng CAND tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như ngày nay.

Nhắc lại thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, ngày 11/3/1948, nói về “Tư cách người Công an cách mệnh” đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Đây được xem như là lời huấn thị, là di sản vô cùng quý giá, là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ chiến sỹ trong lực lượng CAND thực hiện. Mỗi thế hệ CAND đều phải học tập, trao dồi, xây dựng tư cách đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa lành mạnh, là mục tiêu để phấn đấu, rèn luyện, là phương châm hành động, là biện pháp công tác, từ đó xây dựng cho mình có được lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tinh thần cách mạng và ý chí tiến công trấn áp các loại tội phạm, là bài học xuyên suốt trong quá trình công tác, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, chế độ và Nhân dân. Học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy CAND trở thành phong trào thi đua trong các giai đoạn cách mạng, luôn là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Lực lượng CAND cần khắc sâu 06 điều Bác Hồ dạy để rèn luyện về bản lĩnh chính trị, tư tưởng và đạo đức lối sống, tạo dựng niềm tin vững chắc đối với quần chúng nhân dân.

 

Description: http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhung/2012_08_27/hinh-anh-ve-chien-si-cong-an-nhan-dan-4.JPG

Lực Lượng tự vệ và quần chúng ở Hà Nội chiếm Bắc Bộ phủ, ngày 19/8/1945


Đất nước đang trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng, đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi cho sự phát triển nhưng cũng đan xen, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó khăn, biến động, diễn khó lường. Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn không thay đổi. Trong khi đó, các vấn đề mới nảy sinh liên quan đến công tác đảm bảo an ninh có những diễn biến phức tạp như: vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “hội nhóm”, “xã hội dân sự”, hoạt động nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập, xuất hiện các hoạt động cơ hội chính trị, âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây bất ổn trong nước; tình hình tội phạm hình sự nguy hiểm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là những vụ trọng án có tính chất nguy hiểm, dã man, gia tăng ở địa bàn nông thôn; tình hình an ninh, an toàn mạng, tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy, sử dụng vũ khí nóng, chống người thi hành công vụ… Bên cạnh đó là tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang tác động làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa… Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND quyết tâm kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu, các loại tội phạm để giữ vững ổn định tình hình phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Cố Thủ tướng nhắc lại lời Bác Hồ kính yêu đối với CAND: "Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân. Xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được. Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu công an biết dựa vào nhân dân thì nhân dân sẽ là người giúp việc đắc lực của công an. Muốn làm tròn nhiệm vụ, công an phải nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và của Chính phủ, hết lòng phục vụ nhân dân và dựa vào nhân dân" (Bài nói của Bác Hồ tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 7-1956). Gần kết bài viết cố Thủ tướng xoay quanh các câu hỏi: "các tầng lớp nhân dân trên đất nước ta có thái độ như thế nào đối với CAND? người ta quý trọng, tin cậy, thương yêu hay là ngược lại?... Trong lực lượng CAND, làm thế nào để ngày càng thêm người tốt, việc tốt, ngày càng giảm bớt người xấu, việc xấu?”. Cuối bài viết cố Thủ tướng đã đặt ra câu trả lời tốt nhất là "các lực lượng CAND trên khắp mọi miền đất nước đoàn kết phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình theo những lời dạy của Bác Hồ kính yêu và hợp với lòng mong ước của nhân dân".

Để hoàn thành những trọng trách do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đồng thời thực hiện tốt những câu hỏi và sự mong ước của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong thời gian tới lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở cần phải duy trì việc tổ chức việc học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiền đề để thực hiện các mặt công tác Công an. Phong trào phải được nâng lên ở một tầm cao mới, tổ chức một cách sâu rộng và toàn diện hơn. Cần phải kết hợp việc học tập 06 điều Bác Hồ dạy CAND với phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, CAND tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn lực lượng Công an.

 

Description: Mien Bac Viet Nam 1965 trong anh cua Romano Cagnoni

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch


Học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy CAND phải là nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân, nhất là trong đánh giá cán bộ trong diện quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Phải xem xét, đánh giá cụ thể từ những việc nhỏ, đến việc lớn, việc đơn giản, đến phức tạp, gắn với vai trò, vị trí công tác, theo chất lượng và hiệu quả công việc được giao; việc chấp hành các qui định về điều lệnh CAND, việc giúp đỡ nhân dân, việc học tập, nghiên cứu tài liệu, ứng xử văn hóa, xử lý, giải quyết các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ; công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, kỷ cương, kỷ luật ở từng đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc nêu gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; việc sơ kết, tổng kết, phổ biến những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong phong trào “CAND học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy”…

Cần coi trọng công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào này, đồng thời tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, toàn diện, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện công tác dân vận khéo với phương châm: gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Đây là một trong những biện pháp công tác vận động quần chúng để tập hợp nhân dân, thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh, uy tín tốt đẹp của người chiến sĩ CAND.

Đã hơn 65 năm từ ngày Bác Hồ viết gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, nói về “Tư cách người Công an cách mệnh” và cũng đã gần 20 năm kể từ ngày cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết bài báo “CAND đoàn kết phấn đấu thực hiện những lời dạy của Bác Hồ”. Đến nay lực lượng CAND đã qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 06 điều Bác Hồ dạy CAND chứa đựng những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để lực lượng CAND học tập, làm theo. Bài báo của cố Thủ tướng viết như là lời nhắc nhở các thế hệ CAND phải luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, kính trọng, lễ phép với Nhân dân, học tập và thực hiện lời Bác Hồ dạy để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.


Chí Cường - Phòng ANKT

Số lượt người xem: 2727


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018
Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018 Ước mơ được trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân sẽ được các em học sinh trải nghiệm qua chương trình đầy ý nghĩa trong tháng 7 sắp tới. Hơn bao giờ hết, các em được trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn trong

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 11 bài đăng
2 Công an Đăk Tô 9 bài đăng
3 Phòng Công Tác Chính Trị 9 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27033077
  • Hôm nay17367
  • Tuần này60052
  • Tháng này367973
  • Tổng cộng27033077
Đang trực tuyến : 697