Hôm nay, ngày 23 / 04 / 2018
Pháp luật- Đời sống
Triển khai Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an tỉnh năm 2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 16:45

 

Thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 296/QĐ-BCA ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an), Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch 229/KH-CAT về việc thực hiện dân chủ trong Công an tỉnh năm 2017, nội dung trọng tâm của công tác này như sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân và các văn bản của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Công an tỉnh; quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp với quy định tại Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết công tác.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ; nắm bắt giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân đối với hoạt động thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an; xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng việc thực thi pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; tôn trọng lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân về việc thực thi chính sách, pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự…

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc, chức trách được giao cho cán bộ, chiến sĩ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, chỉ thị, quy chế của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, lệch lạc để có biện pháp chấn chỉnh, không để gây ra ảnh hưởng, mất lòng tin của quần chúng nhân dân.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các địa điểm tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, thái độ tôn trọng, chu đáo, tác phong chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

Tiếp tục rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, các quy định thực hiện dân chủ phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra của Công an tỉnh và của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị, Công an các huyện, thành phố trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an.


Cẩm Dịu

Số lượt người xem: 1419

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về Để xử lý dứt điểm vấn đề các lô hàng thủy sản bị cảnh báo các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đặc biệt là tồn dư hóa chất, kháng sinh vượt mức quy định tại các thị trường nhập khẩu. Ngày 04/4/2018 Thủ tướng Chính phủ đã...

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 20 bài đăng
2 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 10 bài đăng
3 Phòng Tham Mưu 7 bài đăng
4 Công an Đăk Tô 6 bài đăng
5 Văn phòng Đảng 6 bài đăng
... ... ...
35 Phòng hồ sơ 0 bài đăng
36 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
37 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
38 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
39 Trại tạm giam 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
25932220
  • Hôm nay16683
  • Tuần này38049
  • Tháng này588550
  • Tổng cộng25932220
Đang trực tuyến : 979