Hôm nay, ngày 22 / 07 / 2018
Thông báo
Bốn thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập cảnh PDF. In Email
Thứ tư, 12 Tháng 4 2017 07:13

 

Ngày 13/03/2017, Bộ Công an có Quyết định 705/QĐ-BCA, quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Công an ban hành thêm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an gồm: Đăng ký tài khoản điện tử; Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản; Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài; Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh.

Để thực hiện các thủ tục hành chính trên, chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trực tiếp nộp hoặc gửi hồ sơ đến một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, địa chỉ: 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; 254 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.Hồ Chí Minh; 07 Trần Quý Cáp, TP.Đà Nẵng.

                Kết quả hình ảnh cho hinh anh ve lam thu tuc xuat nhap canh

1. Thủ tục:  Đăng ký tài khoản điện tử:

- Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ:

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức nộp văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Nếu nội dung văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì tiếp nhận, in giấy biên nhận trao cho người nộp.

* Nếu nội dung văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung.

- Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện:

Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh được phân công xử lý hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền:

* Nếu nội dung văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung;

* Nếu nội dung văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì xem xét, giải quyết cấp tài khoản điện tử.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và ngày thứ 7, chủ nhật).

1.1.Thành phần số lượng hồ sơ: 01 văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ). Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

1.2. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và cấp tài khoản điện tử theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ; Trường hợp không cấp tài khoản điện tử thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời nêu rõ lý do theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ.

1.3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ).

1.4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử, cơ quan, tổ chức phải thông báo pháp nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2Thủ tục: Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản.

2.1 Trình tự thực hiện:

- Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức nộp văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì tiếp nhận, in giấy biên nhận trao cho người nộp.

+ Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung.

- Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện:

Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh được phân công xử lý hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền:

+ Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung;

+ Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì xem xét, có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và ngày thứ 7, chủ nhật).

2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2.3. Thời gian giải quyết: Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức.

2.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đã được cấp tài khoản điện tử.

2.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và hủy tài khoản điện tử theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ.

2.6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

2.7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cơ quan, tổ chức đã được cấp tài khoản điện tử.

3. Thủ tục: Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài.

3.1. Trình tự thực hiện:

Người nước ngoài truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử thuộc Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh (có tên miền tiếng Việt là https://www.xuatnhapcanh.gov.vn, tiếng Anh làhttps://www.immigration.gov.vn) để nhập thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh mặt chân dung và trang nhân thân hộ chiếu. Sau khi thực hiện bước này, người nước ngoài sẽ được hệ thống cấp mã hồ sơ điện tử. Sau đónộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

- Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử sẽ kiểm tra kết quả giải quyết tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử, trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực điện tử.

- Thời gian thực hiện: 24 giờ/07 ngày.

3.2. Cách thức thực hiện: Thực hiện qua Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Thực hiện khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ được đăng tải trên Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

3.4Thời gian giải quyết: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực.

3.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thị thực điện tử.

3.6. Lệ phí (nếu có): 25USD/thị thực điện tử.

3.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ).

3.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Người nước ngoài là công dân của các nước được thí điểm cấp thị thực điện tử theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

+ Người nước ngoài có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thủ tục: Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh.

4.1. Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử thuộc Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh (có tên miền tiếng Việt là “https://www.xuatnhapcanh.gov.vn”, tiếng Anh là “https://www.immigration.gov.vn”),  sử dụng tài khoản điện tử được cấp để đăng nhập vào mục khai và gửi hồ sơ đề nghị cấp thị thực điện tử.

- Nhập thông tin của người nước ngoài, tải ảnh mặt chân dung và trang nhân thân hộ chiếu. Sau khi thực hiện bước này, cơ quan, tổ chức sẽ được hệ thống cấp mã hồ sơ điện tử.

- Sử dụng chữ ký điện tử để xác nhận thông tin đề nghị.

- Nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

- Nhận kết quả: Cơ quan, tổ chức sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử, trường hợp được cấp thị thực điện tử thì thông báo mã hồ sơ điện tử cho người nước ngoài để sử dụng mã hồ sơ điện tử in thị thực điện tử. Thời gian: 24 giờ/07 ngày.

4.2. Cách thức thực hiện: Thực hiện qua Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Thực hiện khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ được đăng tải trên Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

4.4Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài là công dân của các nước thuộc danh sách được thí điểm cấp thị thực điện tử.

4.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thị thực điện tử.

4.7. Lệ phí (nếu có): 25USD/thị thực điện tử.

4.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ).

4.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam mời, bảo lãnh người nước ngoài phải có tài khoản điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

+ Người nước ngoài là công dân của các nước thuộc danh sách được thí điểm cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


Hữu Đồng

Số lượt người xem: 8095


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018
Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018 Sáng 18/7, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 31 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 26 bài đăng
3 Văn phòng Đảng 6 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Công an Đăk Tô 3 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27617991
  • Hôm nay6713
  • Tuần này142298
  • Tháng này365960
  • Tổng cộng27617991
Đang trực tuyến : 968