Xã hội
Khai mạc Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV In
Thứ năm, 28 Tháng 9 2017 07:17

 

Sáng 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị lần thứ chín dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Y Mửi phát biểu tại Hội nghị


Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đại diện các cơ quan Trung ương Đảng tại Đà Nẵng; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Hội nghị Tỉnh ủy lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến việc không sơ kết 08 năm thực hiện Kết luận 1118-KL/TU, ngày 29-7-2009 của Tỉnh ủy khóa XIII “về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao đổi một số nội dung: Về tình hình kinh tế-xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018: Nội dung Báo cáo đã được lấy ý kiến của các cơ quan giám sát, phản biện xã hội, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 7-2017 cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. Vì vậy, đề nghị tập trung nghiên cứu, đánh giá, phân tích, cho ý kiến một cách toàn diện; xác định rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với các yếu kém, khuyết điểm; qua đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện thắng lợi và đạt ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho cả năm 2018.

 

Quang cảnh hội nghị


Về nội dung các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Nội dung các dự thảo đã được tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; trình xin ý kiến trực tiếp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị tháng 7-2017 và đã được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định. Vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung phân tích, xem xét các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các chương trình đã sát hợp với tình hình của địa phương và mang tính quyết liệt chưa, cần bổ sung, làm rõ những nội dung gì... để góp phần đưa các nghị quyết Trung ương 5 khóa XII sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian Hội nghị 01 ngày, song những nội dung mà Hội nghị Tỉnh uỷ lần này thảo luận, thông qua và quyết định là những vấn đề quan trọng, liên quan nhiều đến phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc tập thể, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản trình Hội nghị.


Dương Nương (CTV)

Số lượt người xem: 381

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: