Hôm nay, ngày 22 / 07 / 2018
Xã hội
Phát huy vai trò của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum PDF. In Email
Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 13:22

 

Xuyên suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn thể hiện vai trò tiên phong, xung kích của mình, thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng và là diễn đàn rộng rãi của nhân dân. Như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Hiện nay, cơ quan báo chí đặt tại Kon Tum bao gồm: Báo Kon Tum; Đài Phát thanh truyền hình Kon Tum; Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tạp chí Văn nghệ Kon Tum; Báo Kon Tum điện tử. Cơ quan báo chí Trung ương hoạt động tại địa phương bao gồm: Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Kon Tum; Phóng viên Thường trú Báo Nhân dân tại Kon Tum; Phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tại Kon Tum; Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Kon Tum. Thường trú tại Tây Nguyên của các báo: Báo Nông nghiệp Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc; Báo Lao động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Báo Dân trí điện tử miền Trung-Tây Nguyên; Báo Điện tử Vietnamnet, Báo Biên phòng, Báo Đời sống và Pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam). Báo Thanh niên đang hoạt động tại Kon Tum nhưng không có Văn phòng thường trú tại Kon Tum. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 29 trang Thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được cấp phép hoạt động.

Nhìn chung, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành chức năng, triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật. Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng chỉ đạo, không để xảy ra các vi phạm trọng hoạt động đưa tin, kịp thời tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương thường trú tại địa phương tích cực tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời phát hiện và phản ánh những hạn chế, vướng mắc, giúp cho tỉnh chỉ đạo, khắc phục kịp thời.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian quan, báo chí đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và các cơ quan, ban, ngành chức năng nhận diện, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bằng các hoạt động nghiệp vụ của mình, báo chí đã phát hiện, tham gia thu thập thông tin về tội phạm, phản ảnh, công khai sự thật về tình hình phức tạp của tội phạm, những tụ điểm hình sự phức tạp, địa bàn hoạt động của tội phạm kinh tế, ma túy, các vi phạm pháp luật về TTATXH... qua đó, tác động tích cực đến việc giải quyết tình hình và xử lý tội phạm; chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước về ANTT; tiến hành xác minh, điều tra, xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật và các hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, báo chí cũng đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an tỉnh trong các đợt tấn công, trấn áp tội phạm; phản ánh công khai các dấu hiệu tiêu cực, vi phạm pháp luật, qua đó tạo áp lực xã hội để lên án cái sai, cái ác, cái tiêu cực, tạo cơ sở để lực lượng Công an tiến hành các hoạt động điều tra, ngăn chặn, xử lý tội phạm. Mặt khác, công tác tuyên truyền của báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần đắc lực trong xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phong trào phòng chống tội phạm rộng khắp, có tác động to lớn trong việc kiềm chế, đẩy lùi, làm giảm hoạt động phức tạp của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Có thể thấy, mối quan hệ giữa báo chí cách mạng với lực lượng Công an nhân dân là mối quan hệ phối hợp đặc thù, có chiều dài lịch sử, vừa khách quan, vừa xuất phát từ nhu cầu tự thân hoạt động của cả hai lực lượng, nhằm đạt được mục tiêu chung là phụng sự sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, phục vụ lợi ích của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, báo chí đã đóng vai trò quan trọng trong góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Điều này thể hiện rõ nét trong các hoạt động thường xuyên của báo chí là tuyên truyền, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh chống tội phạm, làm cho người dân trên địa bàn tỉnh hiểu được những khó khăn, vất vả, gian khổ, hi sinh của cán bộ, chiến sỹ, từ đó thêm tin yêu, cảm phục, tích cực giúp đỡ, ủng hộ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, báo chí cũng tích cực tham gia giám sát các hoạt động, công tác của lực lượng Công an tỉnh, qua đó, giúp các cấp lãnh đạo  kịp thời xử lý, chấn chỉnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an Kon Tum ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén và tin cậy của Đảng và nhân dân.

Thời gian tới, lĩnh vực báo chí sẽ ngày càng phát triển mạnh, nhất là báo điện tử đã có sự tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và sự ổn định của an ninh-quốc phòng. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước sẽ triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là Internet để chống phá Việt Nam. Chính vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò to lớn của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên lĩnh vực báo chí. Mặt khác, cần nâng cao trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc cung cấp cho các cơ quan báo chí, truyền thông những thông tin cập nhật chính xác về tình hình ANTT, về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, những tấm gương điển hình trong phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, về trách nhiệm phát ngôn và thông tin hai chiều giữa cơ quan công an và báo chí. Để trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí phát huy tối đa khả năng và góp phần tích cực vào sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự trị an trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.


Khánh Vi

Số lượt người xem: 289

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018
Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018 Sáng 18/7, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 32 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 31 bài đăng
3 Văn phòng Đảng 6 bài đăng
4 Công an Thành Phố 5 bài đăng
5 Phòng An ninh kinh tế 5 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27621672
  • Hôm nay10394
  • Tuần này145979
  • Tháng này369641
  • Tổng cộng27621672
Đang trực tuyến : 434