Công tác CCHC
Công an tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 96/2016/NĐ-CP và Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ In
Thứ năm, 18 Tháng 5 2017 07:09

 

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (viết tắt là Nghị định số 96) thay thế Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 và Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý, sử dụng con dấu thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định số 99). 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Nghị định nêu trên, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 787/KH-CAT-PC64 ngày 10/5/2017 triển khai thực hiện Nghị định số 96 và Nghị định số 99 trong toàn lực lượng Công an và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 96 có 07 Chương, với 53 Điều, quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh thổ Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh các ngành, nghề mới được quy định là kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định này và làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Nghị định số 99 có 4 chương, 28 điều, quy định về quản lý và sử dụng con dấu. Theo đó, con dấu quy định tại Nghị định này là con dấu hình tròn, mực dấu màu đỏ và được sử dụng trong cơ quan nhà nước, trong các tổ chức sử dụng con dấu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Ngoài ra, điều kiện đăng ký sử dụng thêm con dấu được quy định như sau:

Cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước đăng ký thêm dấu ướt: phải có Văn bản cho phép được sử dụng thêm dấu ướt của cơ quan có thẩm quyền;

Cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước đăng ký sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi: phải có Văn bản đề nghị đăng ký thêm con dấu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh Nhà nước;

Tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng thêm dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi: phải có Văn bản đề nghị đăng ký thêm con dấu của người đứng đầu tổ chức kinh tế. 

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức quán triệt Nghị định số 96, Nghị định số 99 trong cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và quản lý con dấu để nắm vững, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và quản lý con dấu; thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần bảo đảm ANTT và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


Hà Lê

Số lượt người xem: 725

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: