Hôm nay, ngày 22 / 07 / 2018
Thông báo
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN THUỘC CÔNG AN TỈNH KON TUM PDF. In Email
Thứ bảy, 06 Tháng 1 2018 10:29

 

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUCA(X11), ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Đảng ủy Công anTrung ương về việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý hồ sơ đảng viên. Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu.

- Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hồ sơ đảng viên; thống nhất, đồng bộ thông tin giữa hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ; góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong Công an tỉnh Kon Tum.

- Việc kiểm tra, chấn chỉnh hồ sơ đảng viên phải bám sát Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 68-KH/ĐUCA (X11); tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, tránh qua loa, chiếu lệ.    

II. Nội dung.

Kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý hồ sơ đảng viên trong Công an nhân dân (CAND) thực hiện theo Điểm 6.2, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Điểm 8, Điểm 9 Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cụ thể:

- Kiểm tra, rà soát các tài liệu có trong hồ sơ đảng viên theo quy định; kết quả sưu tầm, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảng viên đối với những đảng viên được kết nạp vào Đảng trước khi có Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 02/6/1997 của Bộ Chính trị Khóa VIII.

- Việc bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

- Việc thực hiện các yêu cầu quản lý hồ sơ đảng viên.

- Trách nhiệm xây dựng, quản lý hồ sơ đảng viên của đảng viên và các cấp ủy, chi bộ.

- Việc giải quyết cho đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong sơ đảng viên trước và sau ngày 18/8/2016.

- Việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý hồ sơ đảng viên.

III. Lịch trình kiểm tra

 1. Kiểm tra, đối khớp hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ Công an tỉnh:

 • Thời gian: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 05/01/2018.

 • Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh.

 • Tổ kiểm tra gồm:

+ Đ/c Hoàng Minh Thảo, Chánh văn phòng Đảng ủy - Tổ trưởng.

+ Đ/c Nguyễn Lê Huyền, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy – Tổ phó.

+ Đ/c Cao Văn Dũng, Phó Đội trưởng - Thành viên.

+ Đ/c Trần Khánh Duy, Phó Bí thư Đoàn thanh niên - Thành viên

+ Đ/c Nguyễn Duy Trình, Cán bộ - Thành viên.

+ Đ/c Phạm Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch HPN – Thành viên.

+ Đ/c Hồ Thị Hoài Hương, Phó Đội trưởng - Thư ký.

 1. Kiểm tra đối, khớp hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ chiến sỹ đang công tác, sinh hoạt tại Công an các huyện, thành phố: Ia Hdrai, Sa Thầy, Kon Plong, Kon Rẫy, Công an thành phố Kon Tum, cụ thể:

- Thời gian: từ ngày 08/01/2018 đến ngày 17/01/2018.

- Địa điểm: Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy: Ia Hdrai, Sa Thầy, Kon Plong, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum

- Tổ kiểm tra gồm các thành viên:

+ Đ/c Hoàng Minh Thảo, Chánh văn phòng Đảng ủy - Tổ trưởng.

+ Đ/c Cao Văn Dũng, Phó Đội trưởng - Thành viên.

+ Đ/c Trần Khánh Duy, Phó Bí thư Đoàn thanh niên - Thành viên.

+ Đ/c Hồ Thị Hoài Hương, Phó Đội trưởng - Thư ký.

 • Lịch trình cụ thể:

STT

Thứ, ngày, tháng, năm

Làm việc tại Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy

Ghi chú

Thứ 2, ngày 8 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Kon Plong

Thứ 3, ngày 9 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Kon Rẫy

Thứ 4, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Sa Thầy

Thứ 5, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Ia Hdrai

Thứ 2, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức Thành ủy Kon Tum

 1. Thành lập Tổ Công tác Kiểm tra đối, khớp hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ chiến sỹ đang công tác, sinh hoạt tại Công an các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà, cụ thể:

 • Thời gian: Thời gian: từ ngày 08/01/2018 đến ngày 17/01/2018.

 • Địa điểm: Ban Tổ chức các huyện ủy: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà.

 • Tổ kiểm tra gồm các thành viên:

+ Đ/c Nguyễn Lê Huyền, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy - Tổ trưởng.

+ Đ/c Nguyễn Duy Trình, Cán bộ - Thành viên.

+ Đ/c Phạm Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch HPN - Thư ký.

 • Lịch trình cụ thể:

STT

Thứ, ngày, tháng, năm

Làm việc tại Ban Tổ chức huyện ủy

Ghi chú

01

Thứ 2, ngày 8 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Đăk Glei

02

Thứ 3, Thứ 4 ngày 9,10 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Ngọc Hồi

03

Thứ 5, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Tu Mơ Rông

04

Thứ 2, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Đăk Tô

05

Thứ 3, thứ 4 ngày 16, 17 tháng 01 năm 2018

Ban Tổ chức huyện ủy Đăk Hà

IV. Tổ chức thực hiện.

- Đảng ủy Công an các huyện, thành phố quan tâm bố trí nơi ăn, nghỉ trong quá trình Tổ công tác đến làm việc, đồng thời phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng lực lượng, phối hợp với Tổ công tác trong quá trình kiểm tra, đối khớp hồ sơ đảng viên tại Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy (Đảng ủy Công an các huyện, thành phố lập danh sách cụ thể đảng viên đang công tác sinh hoạt tại Công an các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn theo mẫu gửi kèm).

- Phòng Hậu cần kỹ thuật sắp xếp bố trí xe phục vụ cho 02 Tổ công tác kiểm tra đối khớp hồ sơ đảng tại Ban Tổ chức các huyện, thành phố.

- Giao Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức thực hiện việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý hồ sơ đảng viên; tổng hợp báo cáo kết quả về Đảng ủy Công an Trung ương theo quy định./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                             PHÓ BÍ THƯ

                                                                                           (đã ký)

                                                                                           Nguyễn Hồng Nhật


Số lượt người xem: 6038


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018
Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018 Sáng 18/7, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 31 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 26 bài đăng
3 Văn phòng Đảng 6 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Công an Đăk Tô 3 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27616231
 • Hôm nay4953
 • Tuần này140538
 • Tháng này364200
 • Tổng cộng27616231
Đang trực tuyến : 536