Hôm nay, ngày 20 / 06 / 2018
Cấp ĐKBS PTGT đường bộ
Danh sách phương tiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký (tính đến ngày 29/06/2015) PDF. In Email
Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 15:30

 

 

Biển số Tên chủ xe Địa chỉ
82B1-305.47 NGUYỄN HỮU CẢNH KP 3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà,KT 
82B1-306.55 ĐỖ THỊ HÀ Thôn 3,TT Sa Thầy,H.Sa Thầy.
82B1-307.17 LÊ THỊ THÙY GIANG Thôn 2, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.57 NGUYỄN PHAN TÂM 45 Nguyễn Văn Linh,TP Kon Tum 
82B1-308.36 HOÀNG MỠ 123 Phan Chu Trinh,TX Kon Tum
82AA-022.77 NAY SĨ HÀ Kon Jong, Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum 
82AA-023.07 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN Tân An, Ia Chim, TP Kon Tum 
82AA-023.14 VĂN THỊ HOÀI THƯƠNG Tổ 11,P.Quang Trung,TP.Kon Tum 
82AA-023.81 TRẦN TRUNG KIÊN 63 Trần Nhân Tông, Tp Kon Tum 
82AA-024.29 Y BIM Thôn 1, Ngọk Wang, Đắk Hà, Kon Tum 
82AA-024.42 HÀ THỊ TÍNH Thôn 9, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum 
82AA-024.46 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82AA-024.89 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-303.05 Y MÍT Kon Keng,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, KTum 
82B1-303.14 LÊ THỊ THẢO TDP 7, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-303.39 VŨ THỊ KIM KHUYÊN TDP1, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-304.10 LÊ THỊ HUYỀN TDP 4A, TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-304.59 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-306.00 NGUYỄN THỊ NHƯ UYÊN 201 Trần Khánh Dư, TP Kon Tum 
82B1-306.02 TRẦN THỊ HUỆ TDP 1, TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.10 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-306.16 A RUIH KonSơTê, Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.18 Y KHE Đăk Phía, Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.19 TRẦN THỊ HẰNG Thôn 9, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-306.22 NGUYỄN THỊ CHIÊN TDP9, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.34 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, KT 
82B1-306.44 MAI THỊ HỒNG Thôn 10,X.Đắk HRing,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.47 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, KT 
82B1-306.52 BÙI DUY LÝ Tổ Dp 9, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.53 LÊ XUÂN HUY 194 Trường Chinh, Tp Kon Tum 
82B1-306.56 CÔNG TY TNHH MTV 4-10 KT 06 Phạm Hồng Thái,Tp. Kon Tum,T. KT 
82B1-306.57 LÊ  THỊ MỸ TRINH 52 Nguyễn Thái Học, Tp Kon Tum 
82B1-306.66 A LÝ Kon Chênh, Măng Cành, Kon Plông, KT 
82B1-306.68 NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 210 Trần Phú, Tp Kon Tum 
82B1-306.70 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-306.72 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-306.82 NGUYỄN VĂN MÃO 190 Nơ Trang Long, Tp Kon Tum 
82B1-306.91 HOÀNG TRUNG SỸ TDP1, TT.Đắk Hà,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.98 ĐẶNG THỊ HUYỀN Thôn 5, X.Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.01 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, KT 
82B1-307.04 NGUYỄN THANH TỊNH Thôn 5, X Đoàn Kết, Tp Kon Tum 
82B1-307.12 VÕ THỊ QUYÊN Phương Quý 2,Vinh Quang,TP. Kon Tum 
82B1-307.18 CHUNG MINH THẮNG Thôn 5, X.Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.20 ĐINH DUY CƯỜNG Thôn 3, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-307.25 NGUYỄN VĂN LONG Trung Nghĩa Tây, Kroong, Kon Tum 
82B1-307.29 TRẦN ĐỨC TÂN 259/4 Sư Vạn Hạnh,Tx.Kon Tum
82B1-307.32 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-307.39 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH 96 Hàm Nghi,Tp. Kon Tum 
82B1-307.48 HUỲNH THỊ KIM CHI Thôn 1B, X Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.51 HỒ THỊ THUẬN Thôn 1, Đắk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.68 Y THĂNG KonMơNayKơTu 1, Đắk Blà, TP KT 
82B1-307.71 NGUYỄN HOÀNG VŨ Khối 2,TT.Đắk Tô, Đắk Tô, KT 
82B1-307.72 TRẦN THỊ HƯỜNG 57 Lê Ngọc Hân, Tp Kon Tum 
82B1-307.79 Y NGHIỆP Kon Rôn, X.Ngok Réo,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.83 MAI THỊ THANH TRÂM Thôn 4, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-307.90 BÙI PHAN QUANG NHÂN Thôn 8, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-307.97 LÊ THẾ TIẾN TDP3, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-308.02 HUỲNH VIỆT Tổ 13, P. Quang Trung, TP Kon Tum 
82B1-308.04 LÊ THỊ NGỌC ÁNH Thôn 2, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-308.07 Y HĂNG LÊ PleiRơWăk, Đăk Năng, TP Kon Tum 
82B1-308.08 PHẠM SỸ THANH TRUNG Thôn 9, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-308.12 HUỲNH THỊ ĐÀO 08 Phan Bội Châu,TP. Kon Tum 
82B1-308.21 LÊ MẠNH CƯỜNG Plei Đôn ,Quang Trung, Tp.Kon Tum 
82B1-308.27 BÙI TÂM LUÂN Thôn 1, Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-308.31 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình,Sa Thầy, KT 
82B1-308.33 DƯƠNG THỊ NGỌC NHÀN Thôn 3, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-308.43 NGUYỄN THỊ HÀ Tổ 7, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum 
82B1-308.48 PHẠM THỊ THẢO Thôn 6, Xã Đắk Cấm, Tp Kon Tum 
82B1-308.49 PHẠM THANH DŨNG TDP2,TT.Đắk Hà,H. Đắk Hà, KT 
82B1-308.55 LÊ VĂN TÝ Thôn 7, Đắk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-308.58 Y ÚT Kon Rôn, X.Ngok Réo,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-308.73 NGUYỄN DUY THANH Thôn 3, TT. Đắk Rve, Kon Rẫy, KT 
82B1-308.77 PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG Tổ 7, P. Quyết Thắng, TP Kon Tum 
82B1-308.83 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-308.85 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 07 Phạm Ngọc Thạch, Tp.Kon Tum, 
82B1-308.92 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-308.96 Y BÍCH Thôn 4, Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, KT 
82A-013.24 NGUYỄN GIA HƯNG 110 Phạm Ngọc Thạch,Tp.Kon Tum 
82C-024.37 VÕ VĂN CHIẾN KP1, TT Đắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-024.65 DƯƠNG THÀNH NHỰT TDP5,TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82A-024.83 ĐỖ XUÂN CHÚC 71A HoàngVăn Thụ,TP KonTum 
82A-025.46 TRỊNH VĂN ĐỨC 207 Trần Nhật Duật,TP Kon Tum 
82A-025.65 LÊ DUY HƯNG Đắk Nông, Đắk Xú, Ngọc Hồi, KTum 
82A-025.69 TRẦN VĂN HUẤN Tổ 3,P. Ngô Mây, TP Kon Tum 
82C-022.86 NGUYỄN ĐÌNH TRÌ TDP 3,TTPlei Kần, Ngọc Hồi, KTum 
82C-025.38 BÙI ANH HÙNG TDP 2A,TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82A-001.31 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh,Tp.Kon Tum 
82A-025.11 BÙI THỊ HẰNG 136 Lạc Long Quân,TP Kon Tum 
82A-026.54 CTY TNHH TÍN HƯNG KON TUM 68 Nguyễn Sinh Sắc, TPKon Tum 
82C-021.36 DNTN QUỐC HUY Brông Mỹ,Đắk Môn, Đắk Glei,KT 
82C-022.97 LÊ TIÊN Khối 7,Plei Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum 
82C-024.25 PHAN NGỌC PHƯƠNG TDP 4,TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82C-025.11 NGUYỄN HẢI TRƯỜNG 167 Nguyễn Văn Linh, TP Kon Tum 
82C-025.40 HOÀNG THỊ TỴ TDP 2,TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, KTum 
82A-004.26 TRỊNH CÔNG SƠN 99 Nguyễn Văn Cừ,Tp. Kon Tum 
82A-022.39 VÕ VĂN SỰ    Thôn 9,Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 
82A-024.32 DƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH  117 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum 
82A-026.42 DƯƠNG THỊ XUÂN THANH 03B Võ Văn Dũng,TP Kon Tum 
82C-023.13 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 106 Lê Hồng Phong,Tp.Kon Tum 
82C-023.20 CT TNHH MTV THIỆN CHÍ KON TUM Khu 2,CK QT Bờ Y,Bờ Y,Ngọc Hồi,KT 
82C-023.55 CÀ THỊ XOAN Broong Mẹt, Đắk Môn, Đắk Glei,Kt 
82C-023.70 CN CTY CP XDDK PV OIL MT TẠI KTUM Thôn 2,Đắk Mar,Đắk Hà, Kon Tum 
82C-023.78 BÙI THỊ TOAN Tổ 4,Trường Chinh,Tp.Kon Tum 
82C-023.98 LÊ THỊ HỒNG HÀ  Thôn 5,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, KTum 
82C-024.06 CT CP TẤN PHÁT Lô T2,Khu Cn Hòa Bình,Lê Lợi,Tp.KT 
82C-024.17 NGUYỄN THANH HIẾU Khối 2,TT.Đắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-024.22 CT CP TẤN PHÁT Lô T2,Khu Cn Hòa Bình,Lê Lợi,Tp.KT 
82C-024.39 CT CP TẤN PHÁT Lô T2,Khu Cn Hòa Bình,Lê Lợi,Tp.KT 
82C-025.39 CT TNHH MTV LÝ THÀNH 318 Urê,Tp.Kon Tum 
82C-025.43 TRẦN QUANG DŨNG Thôn 8, Đắk Cấm,TP Kon Tum 
82R-001.83 CT TNHH MTV THIỆN CHÍ KON TUM Khu 2,CK QT Bờ Y,Bờ Y,Ngọc Hồi 
82A-024.85 NGUYỄN NAM HÙNG 26 Trần Hưng Đạo,TP Kon Tum 
82A-026.30 VÕ THỊ LỆ TRINH 541 Nguyễn Huệ, TPKon Tum 
82B-004.03 NGUYỄN VĂN TRUNG 507 Trần Nhân Tông,TP Kon Tum 
82C-016.46 LÊ TRẦN MỸ CHI 30D Phan Đình Phùng,Tp.Kon Tum 
82C-023.02 CTY TNHH MTV TM&DV TUẤN ANH KT 02 A Tua,TT.Đắk Tô,Đắk Tô, Kon Tum 
82C-023.33 DNTN HOÀI PHƯƠNG Km 6,QL14,Tổ 3,P.Trần Hưng Đạo,KT 
82C-024.28 CTY TNHH HOÀNG HUY NAM Đắk Go, Đắk KRoong, Đắk Glei, K.T 
82C-024.77 VŨ ANH MINH Khối 2,TTĐắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-024.85 CTY TNHH TBS TÂY NGUYÊN- ĐẮK HÀ Thôn Kon Gung,Đắk Mar, Đắk Hà,KT 
82C-025.00 NGUYỄN QUANG TUẤN 74 Bùi Văn Nê,Tp.Kon Tum 
82A-023.19 NGUYỄN QUỐC DŨNG Tổ 103,An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 
82K-4540 NƯR Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai
Số lượt người xem: 1165

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018
Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018 Ước mơ được trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân sẽ được các em học sinh trải nghiệm qua chương trình đầy ý nghĩa trong tháng 7 sắp tới. Hơn bao giờ hết, các em được trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn trong

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 11 bài đăng
2 Công an Đăk Tô 9 bài đăng
3 Phòng Công Tác Chính Trị 9 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27034280
  • Hôm nay526
  • Tuần này61255
  • Tháng này369176
  • Tổng cộng27034280
Đang trực tuyến : 484