Hôm nay, ngày 18 / 01 / 2018
Cấp ĐKBS PTGT đường bộ
Danh sách phương tiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký (tính đến ngày 29/06/2015) PDF. In Email
Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 15:30

 

 

Biển số Tên chủ xe Địa chỉ
82B1-305.47 NGUYỄN HỮU CẢNH KP 3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà,KT 
82B1-306.55 ĐỖ THỊ HÀ Thôn 3,TT Sa Thầy,H.Sa Thầy.
82B1-307.17 LÊ THỊ THÙY GIANG Thôn 2, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.57 NGUYỄN PHAN TÂM 45 Nguyễn Văn Linh,TP Kon Tum 
82B1-308.36 HOÀNG MỠ 123 Phan Chu Trinh,TX Kon Tum
82AA-022.77 NAY SĨ HÀ Kon Jong, Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum 
82AA-023.07 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN Tân An, Ia Chim, TP Kon Tum 
82AA-023.14 VĂN THỊ HOÀI THƯƠNG Tổ 11,P.Quang Trung,TP.Kon Tum 
82AA-023.81 TRẦN TRUNG KIÊN 63 Trần Nhân Tông, Tp Kon Tum 
82AA-024.29 Y BIM Thôn 1, Ngọk Wang, Đắk Hà, Kon Tum 
82AA-024.42 HÀ THỊ TÍNH Thôn 9, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum 
82AA-024.46 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82AA-024.89 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-303.05 Y MÍT Kon Keng,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, KTum 
82B1-303.14 LÊ THỊ THẢO TDP 7, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-303.39 VŨ THỊ KIM KHUYÊN TDP1, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-304.10 LÊ THỊ HUYỀN TDP 4A, TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-304.59 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-306.00 NGUYỄN THỊ NHƯ UYÊN 201 Trần Khánh Dư, TP Kon Tum 
82B1-306.02 TRẦN THỊ HUỆ TDP 1, TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.10 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-306.16 A RUIH KonSơTê, Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.18 Y KHE Đăk Phía, Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.19 TRẦN THỊ HẰNG Thôn 9, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-306.22 NGUYỄN THỊ CHIÊN TDP9, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.34 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, KT 
82B1-306.44 MAI THỊ HỒNG Thôn 10,X.Đắk HRing,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.47 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, KT 
82B1-306.52 BÙI DUY LÝ Tổ Dp 9, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.53 LÊ XUÂN HUY 194 Trường Chinh, Tp Kon Tum 
82B1-306.56 CÔNG TY TNHH MTV 4-10 KT 06 Phạm Hồng Thái,Tp. Kon Tum,T. KT 
82B1-306.57 LÊ  THỊ MỸ TRINH 52 Nguyễn Thái Học, Tp Kon Tum 
82B1-306.66 A LÝ Kon Chênh, Măng Cành, Kon Plông, KT 
82B1-306.68 NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 210 Trần Phú, Tp Kon Tum 
82B1-306.70 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-306.72 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-306.82 NGUYỄN VĂN MÃO 190 Nơ Trang Long, Tp Kon Tum 
82B1-306.91 HOÀNG TRUNG SỸ TDP1, TT.Đắk Hà,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-306.98 ĐẶNG THỊ HUYỀN Thôn 5, X.Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.01 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, KT 
82B1-307.04 NGUYỄN THANH TỊNH Thôn 5, X Đoàn Kết, Tp Kon Tum 
82B1-307.12 VÕ THỊ QUYÊN Phương Quý 2,Vinh Quang,TP. Kon Tum 
82B1-307.18 CHUNG MINH THẮNG Thôn 5, X.Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.20 ĐINH DUY CƯỜNG Thôn 3, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-307.25 NGUYỄN VĂN LONG Trung Nghĩa Tây, Kroong, Kon Tum 
82B1-307.29 TRẦN ĐỨC TÂN 259/4 Sư Vạn Hạnh,Tx.Kon Tum
82B1-307.32 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-307.39 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH 96 Hàm Nghi,Tp. Kon Tum 
82B1-307.48 HUỲNH THỊ KIM CHI Thôn 1B, X Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.51 HỒ THỊ THUẬN Thôn 1, Đắk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.68 Y THĂNG KonMơNayKơTu 1, Đắk Blà, TP KT 
82B1-307.71 NGUYỄN HOÀNG VŨ Khối 2,TT.Đắk Tô, Đắk Tô, KT 
82B1-307.72 TRẦN THỊ HƯỜNG 57 Lê Ngọc Hân, Tp Kon Tum 
82B1-307.79 Y NGHIỆP Kon Rôn, X.Ngok Réo,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-307.83 MAI THỊ THANH TRÂM Thôn 4, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-307.90 BÙI PHAN QUANG NHÂN Thôn 8, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-307.97 LÊ THẾ TIẾN TDP3, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-308.02 HUỲNH VIỆT Tổ 13, P. Quang Trung, TP Kon Tum 
82B1-308.04 LÊ THỊ NGỌC ÁNH Thôn 2, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-308.07 Y HĂNG LÊ PleiRơWăk, Đăk Năng, TP Kon Tum 
82B1-308.08 PHẠM SỸ THANH TRUNG Thôn 9, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-308.12 HUỲNH THỊ ĐÀO 08 Phan Bội Châu,TP. Kon Tum 
82B1-308.21 LÊ MẠNH CƯỜNG Plei Đôn ,Quang Trung, Tp.Kon Tum 
82B1-308.27 BÙI TÂM LUÂN Thôn 1, Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-308.31 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình,Sa Thầy, KT 
82B1-308.33 DƯƠNG THỊ NGỌC NHÀN Thôn 3, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-308.43 NGUYỄN THỊ HÀ Tổ 7, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum 
82B1-308.48 PHẠM THỊ THẢO Thôn 6, Xã Đắk Cấm, Tp Kon Tum 
82B1-308.49 PHẠM THANH DŨNG TDP2,TT.Đắk Hà,H. Đắk Hà, KT 
82B1-308.55 LÊ VĂN TÝ Thôn 7, Đắk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-308.58 Y ÚT Kon Rôn, X.Ngok Réo,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-308.73 NGUYỄN DUY THANH Thôn 3, TT. Đắk Rve, Kon Rẫy, KT 
82B1-308.77 PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG Tổ 7, P. Quyết Thắng, TP Kon Tum 
82B1-308.83 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-308.85 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 07 Phạm Ngọc Thạch, Tp.Kon Tum, 
82B1-308.92 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-308.96 Y BÍCH Thôn 4, Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, KT 
82A-013.24 NGUYỄN GIA HƯNG 110 Phạm Ngọc Thạch,Tp.Kon Tum 
82C-024.37 VÕ VĂN CHIẾN KP1, TT Đắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-024.65 DƯƠNG THÀNH NHỰT TDP5,TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82A-024.83 ĐỖ XUÂN CHÚC 71A HoàngVăn Thụ,TP KonTum 
82A-025.46 TRỊNH VĂN ĐỨC 207 Trần Nhật Duật,TP Kon Tum 
82A-025.65 LÊ DUY HƯNG Đắk Nông, Đắk Xú, Ngọc Hồi, KTum 
82A-025.69 TRẦN VĂN HUẤN Tổ 3,P. Ngô Mây, TP Kon Tum 
82C-022.86 NGUYỄN ĐÌNH TRÌ TDP 3,TTPlei Kần, Ngọc Hồi, KTum 
82C-025.38 BÙI ANH HÙNG TDP 2A,TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82A-001.31 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh,Tp.Kon Tum 
82A-025.11 BÙI THỊ HẰNG 136 Lạc Long Quân,TP Kon Tum 
82A-026.54 CTY TNHH TÍN HƯNG KON TUM 68 Nguyễn Sinh Sắc, TPKon Tum 
82C-021.36 DNTN QUỐC HUY Brông Mỹ,Đắk Môn, Đắk Glei,KT 
82C-022.97 LÊ TIÊN Khối 7,Plei Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum 
82C-024.25 PHAN NGỌC PHƯƠNG TDP 4,TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82C-025.11 NGUYỄN HẢI TRƯỜNG 167 Nguyễn Văn Linh, TP Kon Tum 
82C-025.40 HOÀNG THỊ TỴ TDP 2,TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, KTum 
82A-004.26 TRỊNH CÔNG SƠN 99 Nguyễn Văn Cừ,Tp. Kon Tum 
82A-022.39 VÕ VĂN SỰ    Thôn 9,Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 
82A-024.32 DƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH  117 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum 
82A-026.42 DƯƠNG THỊ XUÂN THANH 03B Võ Văn Dũng,TP Kon Tum 
82C-023.13 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 106 Lê Hồng Phong,Tp.Kon Tum 
82C-023.20 CT TNHH MTV THIỆN CHÍ KON TUM Khu 2,CK QT Bờ Y,Bờ Y,Ngọc Hồi,KT 
82C-023.55 CÀ THỊ XOAN Broong Mẹt, Đắk Môn, Đắk Glei,Kt 
82C-023.70 CN CTY CP XDDK PV OIL MT TẠI KTUM Thôn 2,Đắk Mar,Đắk Hà, Kon Tum 
82C-023.78 BÙI THỊ TOAN Tổ 4,Trường Chinh,Tp.Kon Tum 
82C-023.98 LÊ THỊ HỒNG HÀ  Thôn 5,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, KTum 
82C-024.06 CT CP TẤN PHÁT Lô T2,Khu Cn Hòa Bình,Lê Lợi,Tp.KT 
82C-024.17 NGUYỄN THANH HIẾU Khối 2,TT.Đắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-024.22 CT CP TẤN PHÁT Lô T2,Khu Cn Hòa Bình,Lê Lợi,Tp.KT 
82C-024.39 CT CP TẤN PHÁT Lô T2,Khu Cn Hòa Bình,Lê Lợi,Tp.KT 
82C-025.39 CT TNHH MTV LÝ THÀNH 318 Urê,Tp.Kon Tum 
82C-025.43 TRẦN QUANG DŨNG Thôn 8, Đắk Cấm,TP Kon Tum 
82R-001.83 CT TNHH MTV THIỆN CHÍ KON TUM Khu 2,CK QT Bờ Y,Bờ Y,Ngọc Hồi 
82A-024.85 NGUYỄN NAM HÙNG 26 Trần Hưng Đạo,TP Kon Tum 
82A-026.30 VÕ THỊ LỆ TRINH 541 Nguyễn Huệ, TPKon Tum 
82B-004.03 NGUYỄN VĂN TRUNG 507 Trần Nhân Tông,TP Kon Tum 
82C-016.46 LÊ TRẦN MỸ CHI 30D Phan Đình Phùng,Tp.Kon Tum 
82C-023.02 CTY TNHH MTV TM&DV TUẤN ANH KT 02 A Tua,TT.Đắk Tô,Đắk Tô, Kon Tum 
82C-023.33 DNTN HOÀI PHƯƠNG Km 6,QL14,Tổ 3,P.Trần Hưng Đạo,KT 
82C-024.28 CTY TNHH HOÀNG HUY NAM Đắk Go, Đắk KRoong, Đắk Glei, K.T 
82C-024.77 VŨ ANH MINH Khối 2,TTĐắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-024.85 CTY TNHH TBS TÂY NGUYÊN- ĐẮK HÀ Thôn Kon Gung,Đắk Mar, Đắk Hà,KT 
82C-025.00 NGUYỄN QUANG TUẤN 74 Bùi Văn Nê,Tp.Kon Tum 
82A-023.19 NGUYỄN QUỐC DŨNG Tổ 103,An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 
82K-4540 NƯR Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai
Số lượt người xem: 1063

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM

70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

LL HẬU CẦN - KỸ THUẬT CAND

(25/01/1948 - 25/01/2018)


banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Truy tìm nhân thân đối tượng gây án
Truy tìm nhân thân đối tượng gây án Khoảng 8h30, ngày 15/01/2018, Công an TP. Kon Tum nhận được tin báo của Công an phường Thắng Lợi về vụ việc giết người tại Trung tâm công tác xã hội TP. Kon Tum

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 12 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 10 bài đăng
3 Công an Thành Phố 9 bài đăng
4 Công an Đăk Hà 7 bài đăng
5 Công an Đăk Tô 5 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
23901622
  • Hôm nay12067
  • Tuần này94808
  • Tháng này422601
  • Tổng cộng23901622
Đang trực tuyến : 743