Hôm nay, ngày 20 / 06 / 2018
Cấp ĐKBS PTGT đường bộ
Danh sách phương tiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký (tính đến ngày 15/07/2015) PDF. In Email
Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 10:42

 

82A-024.69 HOÀNG BÁ PHƯƠNG 06 Âu Cơ,Tp. Kon Tum 
82A-024.81 BÙI THÁI SƠN 395 Hùng Vương,Tp.Kon Tum 
82A-026.06 TRẦN VĂN HUYNH 571 Duy Tân, TP.Kon Tum 
82A-026.31 ĐINH CHÍ QUÂN Tổ 6,TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum 
82C-010.52 TRẦN CHIẾN Tổ 2,Trần Hưng Đạo,Tp.Kon Tum 
82C-025.50 CTY TNHH TM TRƯỜNG LỘC AN Thôn 1,Tân Cảnh, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-026.78 LÊ MINH PHƯƠNG Thôn 1,Tân Cảnh, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-026.83 NGUYỄN THỊ ĐOAN THỤC 136 Lê Lợi,TP Kon Tum 
82A-002.28 CT TNHH MTV HIỆP HƯNG Thôn 6,Kon Đào, Đắk Tô, Kon Tum 
82A-025.10 NGUYỄN THÀNH VŨ Thôn 2,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82C-020.73 BÙI VĂN VỊNH Tổ 4,TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum 
82C-026.06 DN TN HOÀI PHƯƠNG Km 6,Ql14,Tổ 3,Trần Hưng Đạo,Tp.KT 
82C-026.48 DN TN HOÀI PHƯƠNG Km 6,Ql14,Tổ3,Trần Hưng Đạo,Tp.KT 
82C-027.24 CT TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN Kon Gung,Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82R-001.62 DN TN HOÀI PHƯƠNG Km 6,Ql14,Tổ 3,Trần Hưng Đạo,Tp.KT 
82R-001.63 công ty tnhh vạn lợi 01 D Trần Nhân Tông,TP.KTum
82R-001.75 DN TN HOÀI PHƯƠNG Km 6,Ql14,Tổ 3,Trần Hưng Đạo,Tp.KT 
82A-024.96 HUỲNH HOÀNG TRÚC PHƯƠNG THY 117 Phan Đình Phùng,TP Kon Tum 
82A-026.77 PHẠM VĂN LUNG Kon Jơ Lang,Đắk Blà,Tp.Kon Tum 
82C-026.29 NGUYỄN XUÂN PHÚ Tổ DP7,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82C-027.05 TÔ VĂN CỬU 456A Trần Phú,TT.Plei Kần,N/Hồi,KT 
82A-024.75 VŨ THỊ PHÁI Thôn Ngọc Thư,Đắk Xú, N. Hồi, KT 
82C-025.67 CTY CP KS SƠN KIM KON TUM 677 Hùng Vương, Ngọc Hồi, Kon Tum 
82C-025.74 DNTN MAI SONG VY Thôn KonTu 2,P.Trường Chinh, KT 
82C-025.76 CTY TNHH HOÀNG HUY NAM Đăk Gô,Đắk KRoong,Đắk Glei, Kon Tum 
82C-026.17 NGUYỄN XUÂN NAM Tổ 15,P Quang Trung,TP Kon Tum 
82C-026.36 DNTN MAI SONG VY Thôn KonTu 2,P.Trường Chinh,KT 
82C-026.43 TRẦN NGỌC KHÔI Thôn 6,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum 
82C-027.17 ĐINH VĂN HỢP 287 Hùng Vương,Đắk Glei,Kon Tum 
82C-027.49 NGUYỄN VĂN NGÃI Thôn 6, Đoàn Kết,TP Kon Tum 

 

82B1-312.42 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.89 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.96 PHẠM HÒA HIÊP 102 Trần Văn Hai,Tp.Kon Tum 
82B1-314.57 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82AA-023.19 PHAN THỊ XUÂN LẬP Thôn 5, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82AA-023.41 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82AA-023.49 LƯU TRƯỜNG VŨ Tổ 3, Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum 
82AA-025.01 LÊ THỊ THU HIỀN Tổ 1, P. Duy Tân, TP Kon Tum 
82AA-025.40 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ Phương Quý 2,Vinh Quang,Tp. Kon Tum 
82AA-025.43 THÂN PHAN YẾN NHI 55 Âu Cơ, Tp Kon Tum 
82AA-025.64 NGUYỄN THÚY QUỲNH 09 Hùng Vương, Tp.Kon Tum, Kon Tum 
82AA-025.66 Y YUIÊNG KONHƠ NGOKLÃH,X.Ngọk Bay,Tp.Kon Tum 
82AA-025.71 NGUYỄN TRUNG KIÊN Tổ 1, P. Lê Lợi, Tp Kon Tum 
82AA-025.74 BÙI THỊ HOÀI THƯƠNG Tổ 2,Trần Hưng Đạo,Tp. Kon Tum, 
82AA-025.75 TRẦN CAO VINH Phương Quý 1, Vinh Quang, Kon Tum 
82AA-025.83 NGUYỄN THANH TÂM  Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-030.76 Y YÉP Làng Rắc,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-077.20 Y TRONG Kon Tu2,Đắk Blà, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-106.63 PHẠM NGUYỄN QUỐC HUY 149 Phạm Văn Đồng,TP Kon Tum 
82B1-154.70 ĐẶNG NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Tổ 4,Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-189.90 TRẦN ĐĂNG HOÀN 28 Đinh Công Tráng,Tp.Kon Tum 
82B1-242.78 Y TĂM PleiRơWăk,Đăk Năng,Tp.Kon Tum 
82B1-306.78 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-308.06 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-308.74 NGÔ VĂN THẢO Tổ 2, P. Duy Tân, Tp Kon Tum 
82B1-309.01 A VĂN  Kon Sơ Tiu,Ngok Réo,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.11 TRỊNH THỊ DIỆP THÚY Thôn 3, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.17 NGUYỄN THỊ XUÂN Tổ 4,P.Ngô Mây, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-309.21 NGUYỄN TIẾN HÒA Thôn 3, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.25 BÙI VĂN ĐỊNH TDP 7, Đắk Hà, H. Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.31 ĐỖ NGỌC TUẤN Tổ 1, P. Ngô Mây, Tp Kon Tum 
82B1-309.51 LÊ CÔNG CƯỜNG 85 Huỳnh Đăng Thơ, TP.Kon Tum 
82B1-309.52 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-309.54 TRẦN NGUYỄN VIỆT HÀ Tổ 8, P. Quang Trung, Tp Kon Tum 
82B1-309.60 NGUYỄN MẠNH VIỆT Tổ 1, P. Lê Lợi, Tp Kon Tum 
82B1-309.72 LÊ THỊ NGỌC MAI Tdp 5, Tt Đắk Hà, Đắk Hà ,ktum 
82B1-309.73 HÀ PHƯƠNG LY Thôn 7, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.75 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-309.92 NGUYỄN THANH TÂM  Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-309.94 NGÔ THỊ BÍCH THỦY Thôn 8, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.97 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-309.99 A UNG Thôn 9, Đắk PXi, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.02 NGUYỄN VĂN THUẦN Thôn 7, Đắk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.07 NGÔ THỊ NGOAN Thôn 1,Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.09 ĐỒNG THỊ HƯƠNG TDP1, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.10 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Tổ 8, P. Quang Trung, Tp Kon Tum 
82B1-310.16 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-310.18 NGUYỄN VĂN HÒA Thanh Trung, P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum 
82B1-310.25 VŨ THỊ THÁI 418/ 3 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum 
82B1-310.27 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29 Âu Cơ,Tp.Kon Tum 
82B1-310.28 PHAN THỊ HẠNH Thôn 6, Đắk PXi, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.33 NGUYỄN NHẬT TÂN 09 Bạch Đằng, Tp Kon Tum 
82B1-310.40 PHẠM ĐÌNH MẠNH Không rõ, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-310.46 HÀ MẪN ĐẠT 28/2 Lý Tự Trọng, Tp Kon Tum 
82B1-310.49 LÊ THỊ TỐ ĐÀNG TDP1, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.50 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-310.52 TỐNG THỊ LIỄU 372 Hùng Vương TP Kon Tum 
82B1-310.59 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-310.62 Y PHENH Kon Tu 2, P.Trường Chinh,TP.Kon Tum 
82B1-310.70 DƯƠNG THỊ THANH 48/ 2 Đặng Thái Thuyến, TP. Kon Tum 
82B1-310.72 ĐẶNG THỊ BẢO NGÂN Tổ 6, P. Thống Nhất, Tp Kon Tum 
82B1-310.85 NGUYỄN THỊ DIỄM 36A Trần Nhật Duật, TPKon Tum 
82B1-310.86 Y TEM Thôn 4,X.Hòa Bình, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-310.98 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.08 NGUYỄN THỊ LẮM Tổ 5, P. Nguyễn Trãi, Tp Kon Tum 
82B1-311.12 VÕ THÀNH KIÊN Tdp 5, TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kt 
82B1-311.13 NGUYỄN VĂN DŨNG Thôn 3, Xã Đắk Cấm, Tp Kon Tum 
82B1-311.14 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.24 BÙI THỊ THỊNH Tổ 3,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum 
82B1-311.28 NGUYỄN VĂN TÀI 166 Trần Phú,TP Kon Tum 
82B1-311.31 VŨ VĂN THỦ KonJơLang, Đắk Blà,TP.Kon Tum 
82B1-311.43 NGUYỄN THANH TÂM Thôn Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, KT 
82B1-311.56 ĐẶNG MINH DŨNG Tổ 7, Quang Trung, Tp Kon Tum 
82B1-311.60 NGUYỄN TẤN LONG 58/ 10 Đoàn Thị Điểm, TP.Kon Tum 
82B1-311.62 NGUYỄN TRƯỜNG TÍN 65 Hùng Vương,TP Kon Tum 
82B1-311.73 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.78 VŨ THỊ LÝ Thôn 5, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-311.93 NGUYỄN THỊ TIẾT Tổ 14, P.Quang Trung, Kon Tum 
82B1-311.94 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.99 NGUYỄN THỊ XUÂN Thôn 3, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82M1-045.37 NGUYỄN VĂN ĐỨC Tổ 2,Trần Hưng Đạo,Kon Tum, Kon Tum 
82MA-002.96 VÕ DUY LONG Bình Loong,X.Sa Bình,Sa Thầy, T.KT 
82AA-023.13 LÊ THÀNH LUÂN Tổ 5, P. Quang Trung, TP Kon Tum 
82AA-025.23 THUY Kon Lor, P. Thắng Lợi, TP Kon Tum 
82AA-025.56 VÕ TRẦN MINH HIẾU 601 Phạm Văn Đồng,Tp.Kon Tum 
82AA-025.60 CÁP TỐNG XUÂN TRUNG Tổ 4, P. Lê Lợi, TP Kon Tum 
82AA-025.67 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nghĩa An, X Ia Chim, Tp Kon Tum 
82B1-309.38 PHẠM THỊ HẠNH Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-310.04 LÊ THỊ PHƯỚC TDP 3A, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.34 HOÀNG THỊ HIỀN 136 Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum 
82B1-310.38 TRƯƠNG THỊ CHÍN Thôn 9, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-310.56 A THỦY Thôn 5,Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-311.69 ĐINH THỊ LANH Tổ 2, P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum 
Số lượt người xem: 1202

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018
Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018 Ước mơ được trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân sẽ được các em học sinh trải nghiệm qua chương trình đầy ý nghĩa trong tháng 7 sắp tới. Hơn bao giờ hết, các em được trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn trong

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 11 bài đăng
2 Công an Đăk Tô 9 bài đăng
3 Phòng Công Tác Chính Trị 9 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27034275
  • Hôm nay521
  • Tuần này61250
  • Tháng này369171
  • Tổng cộng27034275
Đang trực tuyến : 484