Hôm nay, ngày 18 / 01 / 2018
Cấp ĐKBS PTGT đường bộ
Danh sách phương tiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký (tính đến ngày 15/07/2015) PDF. In Email
Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 10:42

 

82A-024.69 HOÀNG BÁ PHƯƠNG 06 Âu Cơ,Tp. Kon Tum 
82A-024.81 BÙI THÁI SƠN 395 Hùng Vương,Tp.Kon Tum 
82A-026.06 TRẦN VĂN HUYNH 571 Duy Tân, TP.Kon Tum 
82A-026.31 ĐINH CHÍ QUÂN Tổ 6,TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum 
82C-010.52 TRẦN CHIẾN Tổ 2,Trần Hưng Đạo,Tp.Kon Tum 
82C-025.50 CTY TNHH TM TRƯỜNG LỘC AN Thôn 1,Tân Cảnh, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-026.78 LÊ MINH PHƯƠNG Thôn 1,Tân Cảnh, Đắk Tô, Kon Tum 
82C-026.83 NGUYỄN THỊ ĐOAN THỤC 136 Lê Lợi,TP Kon Tum 
82A-002.28 CT TNHH MTV HIỆP HƯNG Thôn 6,Kon Đào, Đắk Tô, Kon Tum 
82A-025.10 NGUYỄN THÀNH VŨ Thôn 2,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82C-020.73 BÙI VĂN VỊNH Tổ 4,TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum 
82C-026.06 DN TN HOÀI PHƯƠNG Km 6,Ql14,Tổ 3,Trần Hưng Đạo,Tp.KT 
82C-026.48 DN TN HOÀI PHƯƠNG Km 6,Ql14,Tổ3,Trần Hưng Đạo,Tp.KT 
82C-027.24 CT TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN Kon Gung,Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82R-001.62 DN TN HOÀI PHƯƠNG Km 6,Ql14,Tổ 3,Trần Hưng Đạo,Tp.KT 
82R-001.63 công ty tnhh vạn lợi 01 D Trần Nhân Tông,TP.KTum
82R-001.75 DN TN HOÀI PHƯƠNG Km 6,Ql14,Tổ 3,Trần Hưng Đạo,Tp.KT 
82A-024.96 HUỲNH HOÀNG TRÚC PHƯƠNG THY 117 Phan Đình Phùng,TP Kon Tum 
82A-026.77 PHẠM VĂN LUNG Kon Jơ Lang,Đắk Blà,Tp.Kon Tum 
82C-026.29 NGUYỄN XUÂN PHÚ Tổ DP7,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82C-027.05 TÔ VĂN CỬU 456A Trần Phú,TT.Plei Kần,N/Hồi,KT 
82A-024.75 VŨ THỊ PHÁI Thôn Ngọc Thư,Đắk Xú, N. Hồi, KT 
82C-025.67 CTY CP KS SƠN KIM KON TUM 677 Hùng Vương, Ngọc Hồi, Kon Tum 
82C-025.74 DNTN MAI SONG VY Thôn KonTu 2,P.Trường Chinh, KT 
82C-025.76 CTY TNHH HOÀNG HUY NAM Đăk Gô,Đắk KRoong,Đắk Glei, Kon Tum 
82C-026.17 NGUYỄN XUÂN NAM Tổ 15,P Quang Trung,TP Kon Tum 
82C-026.36 DNTN MAI SONG VY Thôn KonTu 2,P.Trường Chinh,KT 
82C-026.43 TRẦN NGỌC KHÔI Thôn 6,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum 
82C-027.17 ĐINH VĂN HỢP 287 Hùng Vương,Đắk Glei,Kon Tum 
82C-027.49 NGUYỄN VĂN NGÃI Thôn 6, Đoàn Kết,TP Kon Tum 

 

82B1-312.42 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.89 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.96 PHẠM HÒA HIÊP 102 Trần Văn Hai,Tp.Kon Tum 
82B1-314.57 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82AA-023.19 PHAN THỊ XUÂN LẬP Thôn 5, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82AA-023.41 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82AA-023.49 LƯU TRƯỜNG VŨ Tổ 3, Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum 
82AA-025.01 LÊ THỊ THU HIỀN Tổ 1, P. Duy Tân, TP Kon Tum 
82AA-025.40 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ Phương Quý 2,Vinh Quang,Tp. Kon Tum 
82AA-025.43 THÂN PHAN YẾN NHI 55 Âu Cơ, Tp Kon Tum 
82AA-025.64 NGUYỄN THÚY QUỲNH 09 Hùng Vương, Tp.Kon Tum, Kon Tum 
82AA-025.66 Y YUIÊNG KONHƠ NGOKLÃH,X.Ngọk Bay,Tp.Kon Tum 
82AA-025.71 NGUYỄN TRUNG KIÊN Tổ 1, P. Lê Lợi, Tp Kon Tum 
82AA-025.74 BÙI THỊ HOÀI THƯƠNG Tổ 2,Trần Hưng Đạo,Tp. Kon Tum, 
82AA-025.75 TRẦN CAO VINH Phương Quý 1, Vinh Quang, Kon Tum 
82AA-025.83 NGUYỄN THANH TÂM  Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-030.76 Y YÉP Làng Rắc,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-077.20 Y TRONG Kon Tu2,Đắk Blà, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-106.63 PHẠM NGUYỄN QUỐC HUY 149 Phạm Văn Đồng,TP Kon Tum 
82B1-154.70 ĐẶNG NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Tổ 4,Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-189.90 TRẦN ĐĂNG HOÀN 28 Đinh Công Tráng,Tp.Kon Tum 
82B1-242.78 Y TĂM PleiRơWăk,Đăk Năng,Tp.Kon Tum 
82B1-306.78 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-308.06 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-308.74 NGÔ VĂN THẢO Tổ 2, P. Duy Tân, Tp Kon Tum 
82B1-309.01 A VĂN  Kon Sơ Tiu,Ngok Réo,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.11 TRỊNH THỊ DIỆP THÚY Thôn 3, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.17 NGUYỄN THỊ XUÂN Tổ 4,P.Ngô Mây, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-309.21 NGUYỄN TIẾN HÒA Thôn 3, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.25 BÙI VĂN ĐỊNH TDP 7, Đắk Hà, H. Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.31 ĐỖ NGỌC TUẤN Tổ 1, P. Ngô Mây, Tp Kon Tum 
82B1-309.51 LÊ CÔNG CƯỜNG 85 Huỳnh Đăng Thơ, TP.Kon Tum 
82B1-309.52 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-309.54 TRẦN NGUYỄN VIỆT HÀ Tổ 8, P. Quang Trung, Tp Kon Tum 
82B1-309.60 NGUYỄN MẠNH VIỆT Tổ 1, P. Lê Lợi, Tp Kon Tum 
82B1-309.72 LÊ THỊ NGỌC MAI Tdp 5, Tt Đắk Hà, Đắk Hà ,ktum 
82B1-309.73 HÀ PHƯƠNG LY Thôn 7, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.75 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-309.92 NGUYỄN THANH TÂM  Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-309.94 NGÔ THỊ BÍCH THỦY Thôn 8, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-309.97 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-309.99 A UNG Thôn 9, Đắk PXi, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.02 NGUYỄN VĂN THUẦN Thôn 7, Đắk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.07 NGÔ THỊ NGOAN Thôn 1,Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.09 ĐỒNG THỊ HƯƠNG TDP1, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.10 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Tổ 8, P. Quang Trung, Tp Kon Tum 
82B1-310.16 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-310.18 NGUYỄN VĂN HÒA Thanh Trung, P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum 
82B1-310.25 VŨ THỊ THÁI 418/ 3 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum 
82B1-310.27 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29 Âu Cơ,Tp.Kon Tum 
82B1-310.28 PHAN THỊ HẠNH Thôn 6, Đắk PXi, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.33 NGUYỄN NHẬT TÂN 09 Bạch Đằng, Tp Kon Tum 
82B1-310.40 PHẠM ĐÌNH MẠNH Không rõ, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-310.46 HÀ MẪN ĐẠT 28/2 Lý Tự Trọng, Tp Kon Tum 
82B1-310.49 LÊ THỊ TỐ ĐÀNG TDP1, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.50 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-310.52 TỐNG THỊ LIỄU 372 Hùng Vương TP Kon Tum 
82B1-310.59 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-310.62 Y PHENH Kon Tu 2, P.Trường Chinh,TP.Kon Tum 
82B1-310.70 DƯƠNG THỊ THANH 48/ 2 Đặng Thái Thuyến, TP. Kon Tum 
82B1-310.72 ĐẶNG THỊ BẢO NGÂN Tổ 6, P. Thống Nhất, Tp Kon Tum 
82B1-310.85 NGUYỄN THỊ DIỄM 36A Trần Nhật Duật, TPKon Tum 
82B1-310.86 Y TEM Thôn 4,X.Hòa Bình, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-310.98 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.08 NGUYỄN THỊ LẮM Tổ 5, P. Nguyễn Trãi, Tp Kon Tum 
82B1-311.12 VÕ THÀNH KIÊN Tdp 5, TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kt 
82B1-311.13 NGUYỄN VĂN DŨNG Thôn 3, Xã Đắk Cấm, Tp Kon Tum 
82B1-311.14 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.24 BÙI THỊ THỊNH Tổ 3,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum 
82B1-311.28 NGUYỄN VĂN TÀI 166 Trần Phú,TP Kon Tum 
82B1-311.31 VŨ VĂN THỦ KonJơLang, Đắk Blà,TP.Kon Tum 
82B1-311.43 NGUYỄN THANH TÂM Thôn Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, KT 
82B1-311.56 ĐẶNG MINH DŨNG Tổ 7, Quang Trung, Tp Kon Tum 
82B1-311.60 NGUYỄN TẤN LONG 58/ 10 Đoàn Thị Điểm, TP.Kon Tum 
82B1-311.62 NGUYỄN TRƯỜNG TÍN 65 Hùng Vương,TP Kon Tum 
82B1-311.73 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.78 VŨ THỊ LÝ Thôn 5, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-311.93 NGUYỄN THỊ TIẾT Tổ 14, P.Quang Trung, Kon Tum 
82B1-311.94 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.99 NGUYỄN THỊ XUÂN Thôn 3, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82M1-045.37 NGUYỄN VĂN ĐỨC Tổ 2,Trần Hưng Đạo,Kon Tum, Kon Tum 
82MA-002.96 VÕ DUY LONG Bình Loong,X.Sa Bình,Sa Thầy, T.KT 
82AA-023.13 LÊ THÀNH LUÂN Tổ 5, P. Quang Trung, TP Kon Tum 
82AA-025.23 THUY Kon Lor, P. Thắng Lợi, TP Kon Tum 
82AA-025.56 VÕ TRẦN MINH HIẾU 601 Phạm Văn Đồng,Tp.Kon Tum 
82AA-025.60 CÁP TỐNG XUÂN TRUNG Tổ 4, P. Lê Lợi, TP Kon Tum 
82AA-025.67 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nghĩa An, X Ia Chim, Tp Kon Tum 
82B1-309.38 PHẠM THỊ HẠNH Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-310.04 LÊ THỊ PHƯỚC TDP 3A, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-310.34 HOÀNG THỊ HIỀN 136 Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum 
82B1-310.38 TRƯƠNG THỊ CHÍN Thôn 9, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-310.56 A THỦY Thôn 5,Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 
82B1-311.69 ĐINH THỊ LANH Tổ 2, P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum 
Số lượt người xem: 1090

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM

70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

LL HẬU CẦN - KỸ THUẬT CAND

(25/01/1948 - 25/01/2018)


banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Truy tìm nhân thân đối tượng gây án
Truy tìm nhân thân đối tượng gây án Khoảng 8h30, ngày 15/01/2018, Công an TP. Kon Tum nhận được tin báo của Công an phường Thắng Lợi về vụ việc giết người tại Trung tâm công tác xã hội TP. Kon Tum

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 12 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 10 bài đăng
3 Công an Thành Phố 9 bài đăng
4 Công an Đăk Hà 7 bài đăng
5 Công an Đăk Tô 5 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
23901637
  • Hôm nay12082
  • Tuần này94823
  • Tháng này422616
  • Tổng cộng23901637
Đang trực tuyến : 752