Hôm nay, ngày 20 / 10 / 2017
Cấp ĐKBS PTGT đường bộ
Danh sách phương tiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký (tính đến ngày 22/07/2015) PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 7 2015 05:36

 

82AA-025.34 ĐINH THỊ MẬN Thôn 4,X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum 
82AA-025.91 PHẠN THỊ LỆ QUYÊN 123 Lê Lợi, Tp. Kon Tum, Kon Tum 
82B1-307.69 BÙI THỊ THANH TÍNH Tổ 3,p.Quang Trung, Tp.Kon Tum 
82B1-311.21 TRẦN VĂN TIẾN Thôn 2, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.04 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.07 THIỀU THỊ THANH THỦY Tdp 3, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.09 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN Tổ 2, P.Lê Lợi, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-312.27 LÊ VĂN LỘC Thôn 1, Đắk Cấm, Kon Tum 
82B1-312.31 NGUYỄN THỊ PHẦN N/Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.40 NGUYỄN THỊ KIM THOA Tổ 1, P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum 
82B1-312.41 NGUYỄN NAM KHANG Tổ 2, P.Nguyễn Trãi, Kon Tum 
82B1-312.49 NGUYỄN VĂN KHÁNH N/Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.59 HỒ THỊ THANH ĐÔNG Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum 
82B1-312.72 PHẠM VIẾT CÔNG Anh Dũng,Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.75 KIỀU THỊ DIỄM 11 Lê Lợi, TP. Kon Tum 
82B1-312.78 LÊ THỊ NGỌC BÍCH Tổ 14,P.Quang Trung, Kon Tum 
82B1-312.82 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 100 Bà Triệu, TP.Kon Tum 
82B1-312.83 LÊ ANH ĐỨC Thôn 5,X.Chư Hreng, Kon Tum 
82B1-312.85 PHẠM ĐĂNG BIỆN 165 A Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum 
82B1-312.86 TRƯƠNG HOÀNG VŨ 39 Phan Đình Pùng, Tp.Kon Tum 
82B1-312.99 PHẠM QUANG HUY Thôn 1,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.04 CAO THỊ HUỆ L/Tum ,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.29 Y KAC Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-313.36 HOÀNG THỊ DUNG Tdp 6, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-313.53 NGUYỄN HOÀNG MỘNG Tổ 6, P.Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-313.66 HOÀNG QUỐC TOẢN Thôn 3, X.Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-314.00 NGUYỄN THỊ KIM BÔNG Tổ 4, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum 
82B1-314.03 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.13 NGUYỄN TÔ HẢI Thôn 4,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.14 KIỀU THỊ DIỄM 11 Lê Lợi, TP. Kon Tum 
82B1-314.19 KIỀU THỊ DIỄM 11 Lê Lợi, TP. Kon Tum 
82B1-314.50 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG Tổ 5, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum 
82B1-314.55 THÁI THỊ KIM HÒA 66A Nguyễn Đình Chiểu, TP.Kon Tum 
82B1-314.72 NGUYỄN VĂN THỌ N/Lý, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.84 VI THỊ LUYẾN 146 Trần Nhân Tông, TP.Kon Tum 
82B1-314.89 NGÔ THỊ HIỀN Đắk Prông, X.Chư Hreng, Kon Tum 
82B1-314.91 ĐỖ THỊ MỸ KIỀU Tân An, Ia Chim, Kon Tum, Kon Tum 
82AA-023.79 BÙI ĐÌNH NHẬT Tổ 2, Duy Tân, Tp Kon Tum 
82AA-024.70 ĐINH TRẦN THY BẢO Tổ 4, P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum 
82AA-025.18 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA 127 Huỳnh Thúc Kháng, TP Kon Tum 
82AA-025.90 VÕ THỊ NGỌC THU 208 Đoàn Thị Điểm, Tp Kon Tum 
82AA-025.93 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.10 TRẦN THỊ TUYẾT 122 Nguyễn Văn Cừ, TP.Kon Tum 
82B1-311.33 LÂM QUỐC HIẾU Tổ 3,P Lê Lợi, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-311.65 VÕ NGỌC ĐỒNG 126 Nguyễn Thiật, TP Kon Tum 
82B1-312.08 CAO THỊ LOAN Thôn 2, Tt Sa Thầy, Sa Thầy, Ktum 
82B1-312.21 ĐẶNG VĂN ĐỨC 06 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Kon Tum 
82B1-312.22 BÙI XUÂN TÚ TDP 9, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.30 NGUYỄN THỊ HOÀN Thôn 1, Tt Sa Thầy, Sa Thầy, KTum 
82B1-312.35 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.36 NGUYỄN HỮU ĐỨC Tổ 7, Duy Tân, Tp Kon Tum 
82B1-312.39 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG Thôn 6, Xã Đắk Cấm ,tp, Kon Tum 
82B1-312.54 PHẠM THỊ THÙY QUYÊN Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum 
82B1-312.55 PHAN MINH CẢNH Tổ 7, P. Duy Tân, TP Kon Tum 
82B1-312.61 NGUYỄN TUẤN ĐẠT Tổ 4, P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum 
82B1-312.64 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG Thôn 2, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.77 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.84 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.90 A YUNG Đắk Rơ De, Ngọc Bay, Tp Kon Tum 
82B1-312.93 LÊ THỊ MỸ HUỆ TDP 3,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.95 NGUYỄN VIẾT MẠNH Đắk Wâk, Đắk Kroong,H.Đắk Glei
82B1-312.96 NGUYỄN XUÂN SÔNG Thôn 1, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-313.09 LÊ NGỌC CƯƠNG Thôn 8, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-313.24 TRẦN LONG KHÁNH Thôn 6, Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-313.49 TRẦN THỊ TÚ TRINH Tổ 1, P. Lê Lợi, Tp Kon Tum 
82B1-313.59 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.68 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.70 NGUYỄN THANH LUÂN 142 Trần Nhật Duật, Tp Kon Tum 
82B1-313.73 PHẠM THÀNH HUY Trung Nghĩa Đông,Kroong, TP Kon Tum 
82B1-313.75 A DUH Kon Hra Chót,Thống Nhất,TP. Kon Tum 
82B1-313.76 DƯƠNG QUANG HY 22/5 Nguyễn Trãi, TP Kon Tum 
82B1-313.78 ĐOÀN THỊ NGUYÊN THU 231 Hùng Vương, TP.Kon Tum 
82B1-313.79 NGUYỄN THẾ LÂM Tổ 1, P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum 
82B1-313.84 ĐỖ ANH HẢI Tổ 7, P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum 
82B1-313.87 NGUYỄN VIỆT HÙNG Tổ 5, P. Duy Tân, TP Kon Tum 
82B1-313.98 THIỀU THỊ TÌNH Thống Nhất, Hà Mòn,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-314.10 ĐỖ VĂN VỮNG Thôn 5, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-314.15 LÊ ĐỨC VIỆT 06 Phạm Hồng Thái, TP.Kon Tum 
82B1-314.21 NGUYỄN VĂN NHÂN Thôn 2, Hòa Bình, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-314.43 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.52 A ÔR Tổ 3, P.Thống Nhất, TP. Kon Tum 
82B1-314.59 PHAN VĂN ANH Trung Thành, Vinh Quang, Tp Kon Tum 
82B1-314.86 NGUYỄN TRUNG Nhơn Nghĩa,Sa Nhơn,Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.93 NGUYỄN DUY HỘI 03/11 Mạc Đĩnh Chi, TP Kon Tum 
82B1-314.94 VÕ THÀNH ĐÔNG 26 Lê Lợi, TP.Kon Tum 
82MA-002.90 LƯƠNG MINH ĐẠI Sơn An,Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82AA-024.60 NGUYỄN HOÀNG NHƯ THẢO Tổ 6, P.Duy Tân, TP.Kon Tum 
82AA-025.21 NGÔ THỊ THU THÙY Thôn 9, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum 
82AA-025.52 LÊ THỊ MỸ LINH Tổ 4, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum 
82AA-025.53 ĐINH THÚY AN 530 Hùng Vương,TP Kon Tum 
82B1-041.03 NGUYỄN THỊ HẰNG 17 Mạc Đỉnh Chi,TP Kon Tum 
82B1-094.24 NGÔ QUỐC BẢO Plei Rơ Hai II,Lê Lợi, Kon Tum 
82B1-107.10 ĐẶNG TUM 03 Trần Bình Trọng,TP Kon Tum 
82B1-210.66 A ĐEN Plei Klech, Ngọk Bay, Kon Tum 
82B1-276.01 BÙI THỊ QUYÊN Kon Tu II,Đắk Blà, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-309.50 PHẠM THỊ TRÍCH 167 Phan Đình Phùng,TP Kon Tum 
82B1-309.65 LÂM THỊ THU THẢO 145 Đoàn Thị Điểm, TP.Kon Tum 
82B1-310.84 TRẦN THỊ THANH HÀ Tổ 13, P.Quang Trung, TP.Kon Tum 
82B1-312.25 PHAN THỊ KIM LINH 78 Đống Đa,TP Kon Tum 
82B1-312.26 NGUYỄN THỊ HỒNG LỆ Tổ 2, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum 
82B1-312.28 HOÀNG THỊ THẢO NHUNG TDP 6,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.57 ĐỒNG ANH HUY PHƯƠNG QUÝ 2,Vinh Quang, Kon Tum 
82B1-312.63 HÀ THỊ BÉ Thôn 5, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.70 HUỲNH KIÊN CƯỜNG Tổ 3, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum 
82B1-312.91 HÔNG Tổ 3, P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum 
82B1-313.27 NGUYỄN THỊ HỒNG Tổ 3,TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà
82B1-313.34 VŨ TUẤN MẠNH Thôn 5, Đoàn Kết, TP.Kon Tum 
82B1-313.64 NGUYỄN THẾ HÒA Tổ 4, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum 
82B1-313.71 LÊ HỒNG TÀI 28 Lê Quý Đôn, TP.Kon Tum 
82B1-313.86 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 184B Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum 
82B1-313.93 LÊ THỊ THÙY LAN Tổ 2, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum 
82B1-313.95 VÕ THỊ MỸ LIÊN Kon Tu 2, P Trường Chinh, Kon Tum 
82B1-313.99 MAI THÚY NGA 48 Hà Huy Tập, TP.Kon Tum 
82B1-314.22 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Tổ 5, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum 
82B1-314.36 TRẦN THỊ VÂN Tổ 2, P.Duy Tân, TP.Kon Tum 
82B1-314.47 NGUYỄN CÔNG HIẾU 77 Trương Hán Siêu,TP Kon Tum 
82B1-314.70 TRỊNH ĐỨC SUY 04 Hoàng Hoa Thám,TX Kon Tum
82B1-314.82 TRẦN VĂN HIỆP Phương Quý 1,Vinh Quang, TP.Kon Tum 
82B1-314.85 NGUYỄN THỊ MIÊN VIỄN Khối Phố 5,TT Đắk Hà,H.Đắk Hà,KT 
82K1-020.11 Y PÓI Plei Bur,Ia Chim, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-313.63 A JĂT Kleng, TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.78 TRẦN DUY AN Thôn 10,Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-156.34 HUỲNH LÊ THIỆN THUẦN 68 Hà Huy Tập,Tp.Kon Tum,KTum

 

82A-003.97 NGUYỄN THANH LÂM  Tổ 2,Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum 
82A-024.53 LÊ QUANG THÀNH 70 Nguyễn Huệ,Tp. Kon Tum 
82C-025.91  CT TNHH BÌNH MINH 110 Phan Đình Phùng,Tp.Kon Tum 
82C-026.92 DƯƠNG TƯỞNG HUỲNH TRƯỜNG  Khối 8,TT.Đắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum 
82R-000.61 CT TNHH BÌNH MINH 110 Phan Đình Phùng,Tp.Kon Tum 
82C-025.94 CT TNHH MTV HỢP NHẤT 52 Đoàn Thị Điểm,Tp.Kon Tum 
82C-026.23 CT TNHH BẢY HÓA 313 Hùng Vương,TT.Đắk Tô,Đắk Tô,KT 
82C-026.27 DNTN VTTH HẢI ĐĂNG HTH 287HùngVương,Đắk Glei,Đắk Glei, KT 
82A-024.10 NGUYỄN VĂN HUY   Tổ 6, TT Plei Kần, Ngọc Hồi,KT 
82A-025.39 LƯƠNG CÔNG THẢO 12 Lê Lợi,Tp.Kon Tum, Kon Tum 
82A-025.52 CAO ĐỨC HẢI KonHraKlảh,Chư Hreng,Tp.Kon Tum 
82A-026.57 LÊ THÁI NHÂN Tổ 3,Ngô Mây, Kon Tum, Kon Tum 
82A-026.75 NGUYỄN TIẾN SĨ KonTu 2,Trường Chinh, Kon Tum,K/Tum 
82A-026.87 HOÀNG VĂN TÂM Mô Pả, Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 
82A-005.37 HUỲNH TẤN HẢI Ngọc Hiệp,Đắk Dục, Ngọc Hồi,KT 
82R-001.65 CT Tnhh v.tải t.mại Hùng nam 200 Sư Vạn Hạnh,Tp.Kon Tum
82C-026.18 CT TNNH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN Kon Gung,Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82C-026.94 CT TNHH TRỌNG GIỚI 298 Đống Đa,Tp.Kon Tum, Kon Tum 
82C-027.70 CTY TNHH CP KS SƠN KIM KONTUM  677,Hùng Vương,TT.Plei Kần,N/Hồi,KT 
82R-001.91 CT TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN Kon Gung,Đắk Mar, Đắk Hà, KT 
82A-024.89 PHẠM NGỌC DIỆN Tổ 2,P.Lê Lợi, Kon Tum, Kon Tum 
82C-025.69 CT TNHH TÍN HƯNG KON TUM 68 Nguyễn Sinh Sắc,Tp.Kon Tum 
82C-026.01 LÊ ĐÌNH SƠN Tổ 3,Nguyễn Trãi, Kon Tum, Kon Tum 
82C-026.51 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ Thôn 12,Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum 
82C-026.61 CT TNHH TÍN HƯNG  KON TUM 68 Nguyễn Sinh Sắc,Tp.Kon Tum 
82C-026.84 CT TNHH TÍN HƯNG  KON TUM 68 Nguyễn Sinh Sắc,Tp.Kon Tum 
82R-001.74 công ty tnhh thành nhân 188B Phan Đình Phùng,Tp.KonTum 
82A-017.05 TRƯƠNG QUANG BÌNH  Tất Viên,Bình Phục, Thăng Bình, QN 
82K-5471 NGUYỄN XUÂN HOÀN Nhân Lý,Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 
82K-5436 NGUYỄN XUÂN HOÀN Nhân Lý,Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 
82K-5482 NGUYỄN XUÂN HOÀN Nhân Lý,Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 
Số lượt người xem: 1134

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (060) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (060) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Cảnh giác với người đàn ông tự mạo danh là cán bộ Ban Chỉ đạo Tây nguyên
Cảnh giác với người đàn ông tự mạo danh là cán bộ Ban Chỉ đạo Tây nguyên Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội… có người đàn ông tự giới thiệu họ và tên là Trần Tá Duyến, Chuyên viên cao cấp - Văn phòng Chính phủ, Chuyên viên...

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 13 bài đăng
2 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 10 bài đăng
3 Phòng Tham Mưu 7 bài đăng
4 Công an Kon Plong 5 bài đăng
5 Công an Ngọc Hồi 5 bài đăng
... ... ...
35 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 0 bài đăng
36 Phòng bảo vệ chính trị 0 bài đăng
37 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
38 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
39 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
21913231
  • Hôm nay22282
  • Tuần này146751
  • Tháng này472665
  • Tổng cộng21913231
Đang trực tuyến : 754