Hôm nay, ngày 20 / 06 / 2018
Cấp ĐKBS PTGT đường bộ
Danh sách phương tiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký (tính đến ngày 22/07/2015) PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 7 2015 05:36

 

82AA-025.34 ĐINH THỊ MẬN Thôn 4,X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum 
82AA-025.91 PHẠN THỊ LỆ QUYÊN 123 Lê Lợi, Tp. Kon Tum, Kon Tum 
82B1-307.69 BÙI THỊ THANH TÍNH Tổ 3,p.Quang Trung, Tp.Kon Tum 
82B1-311.21 TRẦN VĂN TIẾN Thôn 2, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.04 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.07 THIỀU THỊ THANH THỦY Tdp 3, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.09 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN Tổ 2, P.Lê Lợi, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-312.27 LÊ VĂN LỘC Thôn 1, Đắk Cấm, Kon Tum 
82B1-312.31 NGUYỄN THỊ PHẦN N/Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.40 NGUYỄN THỊ KIM THOA Tổ 1, P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum 
82B1-312.41 NGUYỄN NAM KHANG Tổ 2, P.Nguyễn Trãi, Kon Tum 
82B1-312.49 NGUYỄN VĂN KHÁNH N/Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.59 HỒ THỊ THANH ĐÔNG Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum 
82B1-312.72 PHẠM VIẾT CÔNG Anh Dũng,Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.75 KIỀU THỊ DIỄM 11 Lê Lợi, TP. Kon Tum 
82B1-312.78 LÊ THỊ NGỌC BÍCH Tổ 14,P.Quang Trung, Kon Tum 
82B1-312.82 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 100 Bà Triệu, TP.Kon Tum 
82B1-312.83 LÊ ANH ĐỨC Thôn 5,X.Chư Hreng, Kon Tum 
82B1-312.85 PHẠM ĐĂNG BIỆN 165 A Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum 
82B1-312.86 TRƯƠNG HOÀNG VŨ 39 Phan Đình Pùng, Tp.Kon Tum 
82B1-312.99 PHẠM QUANG HUY Thôn 1,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.04 CAO THỊ HUỆ L/Tum ,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.29 Y KAC Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-313.36 HOÀNG THỊ DUNG Tdp 6, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-313.53 NGUYỄN HOÀNG MỘNG Tổ 6, P.Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-313.66 HOÀNG QUỐC TOẢN Thôn 3, X.Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-314.00 NGUYỄN THỊ KIM BÔNG Tổ 4, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum 
82B1-314.03 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.13 NGUYỄN TÔ HẢI Thôn 4,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.14 KIỀU THỊ DIỄM 11 Lê Lợi, TP. Kon Tum 
82B1-314.19 KIỀU THỊ DIỄM 11 Lê Lợi, TP. Kon Tum 
82B1-314.50 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG Tổ 5, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum 
82B1-314.55 THÁI THỊ KIM HÒA 66A Nguyễn Đình Chiểu, TP.Kon Tum 
82B1-314.72 NGUYỄN VĂN THỌ N/Lý, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.84 VI THỊ LUYẾN 146 Trần Nhân Tông, TP.Kon Tum 
82B1-314.89 NGÔ THỊ HIỀN Đắk Prông, X.Chư Hreng, Kon Tum 
82B1-314.91 ĐỖ THỊ MỸ KIỀU Tân An, Ia Chim, Kon Tum, Kon Tum 
82AA-023.79 BÙI ĐÌNH NHẬT Tổ 2, Duy Tân, Tp Kon Tum 
82AA-024.70 ĐINH TRẦN THY BẢO Tổ 4, P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum 
82AA-025.18 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA 127 Huỳnh Thúc Kháng, TP Kon Tum 
82AA-025.90 VÕ THỊ NGỌC THU 208 Đoàn Thị Điểm, Tp Kon Tum 
82AA-025.93 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-311.10 TRẦN THỊ TUYẾT 122 Nguyễn Văn Cừ, TP.Kon Tum 
82B1-311.33 LÂM QUỐC HIẾU Tổ 3,P Lê Lợi, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-311.65 VÕ NGỌC ĐỒNG 126 Nguyễn Thiật, TP Kon Tum 
82B1-312.08 CAO THỊ LOAN Thôn 2, Tt Sa Thầy, Sa Thầy, Ktum 
82B1-312.21 ĐẶNG VĂN ĐỨC 06 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Kon Tum 
82B1-312.22 BÙI XUÂN TÚ TDP 9, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.30 NGUYỄN THỊ HOÀN Thôn 1, Tt Sa Thầy, Sa Thầy, KTum 
82B1-312.35 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.36 NGUYỄN HỮU ĐỨC Tổ 7, Duy Tân, Tp Kon Tum 
82B1-312.39 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG Thôn 6, Xã Đắk Cấm ,tp, Kon Tum 
82B1-312.54 PHẠM THỊ THÙY QUYÊN Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum 
82B1-312.55 PHAN MINH CẢNH Tổ 7, P. Duy Tân, TP Kon Tum 
82B1-312.61 NGUYỄN TUẤN ĐẠT Tổ 4, P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum 
82B1-312.64 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG Thôn 2, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.77 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.84 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-312.90 A YUNG Đắk Rơ De, Ngọc Bay, Tp Kon Tum 
82B1-312.93 LÊ THỊ MỸ HUỆ TDP 3,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.95 NGUYỄN VIẾT MẠNH Đắk Wâk, Đắk Kroong,H.Đắk Glei
82B1-312.96 NGUYỄN XUÂN SÔNG Thôn 1, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-313.09 LÊ NGỌC CƯƠNG Thôn 8, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-313.24 TRẦN LONG KHÁNH Thôn 6, Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-313.49 TRẦN THỊ TÚ TRINH Tổ 1, P. Lê Lợi, Tp Kon Tum 
82B1-313.59 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.68 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-313.70 NGUYỄN THANH LUÂN 142 Trần Nhật Duật, Tp Kon Tum 
82B1-313.73 PHẠM THÀNH HUY Trung Nghĩa Đông,Kroong, TP Kon Tum 
82B1-313.75 A DUH Kon Hra Chót,Thống Nhất,TP. Kon Tum 
82B1-313.76 DƯƠNG QUANG HY 22/5 Nguyễn Trãi, TP Kon Tum 
82B1-313.78 ĐOÀN THỊ NGUYÊN THU 231 Hùng Vương, TP.Kon Tum 
82B1-313.79 NGUYỄN THẾ LÂM Tổ 1, P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum 
82B1-313.84 ĐỖ ANH HẢI Tổ 7, P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum 
82B1-313.87 NGUYỄN VIỆT HÙNG Tổ 5, P. Duy Tân, TP Kon Tum 
82B1-313.98 THIỀU THỊ TÌNH Thống Nhất, Hà Mòn,Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-314.10 ĐỖ VĂN VỮNG Thôn 5, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-314.15 LÊ ĐỨC VIỆT 06 Phạm Hồng Thái, TP.Kon Tum 
82B1-314.21 NGUYỄN VĂN NHÂN Thôn 2, Hòa Bình, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-314.43 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.52 A ÔR Tổ 3, P.Thống Nhất, TP. Kon Tum 
82B1-314.59 PHAN VĂN ANH Trung Thành, Vinh Quang, Tp Kon Tum 
82B1-314.86 NGUYỄN TRUNG Nhơn Nghĩa,Sa Nhơn,Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.93 NGUYỄN DUY HỘI 03/11 Mạc Đĩnh Chi, TP Kon Tum 
82B1-314.94 VÕ THÀNH ĐÔNG 26 Lê Lợi, TP.Kon Tum 
82MA-002.90 LƯƠNG MINH ĐẠI Sơn An,Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum 
82AA-024.60 NGUYỄN HOÀNG NHƯ THẢO Tổ 6, P.Duy Tân, TP.Kon Tum 
82AA-025.21 NGÔ THỊ THU THÙY Thôn 9, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum 
82AA-025.52 LÊ THỊ MỸ LINH Tổ 4, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum 
82AA-025.53 ĐINH THÚY AN 530 Hùng Vương,TP Kon Tum 
82B1-041.03 NGUYỄN THỊ HẰNG 17 Mạc Đỉnh Chi,TP Kon Tum 
82B1-094.24 NGÔ QUỐC BẢO Plei Rơ Hai II,Lê Lợi, Kon Tum 
82B1-107.10 ĐẶNG TUM 03 Trần Bình Trọng,TP Kon Tum 
82B1-210.66 A ĐEN Plei Klech, Ngọk Bay, Kon Tum 
82B1-276.01 BÙI THỊ QUYÊN Kon Tu II,Đắk Blà, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-309.50 PHẠM THỊ TRÍCH 167 Phan Đình Phùng,TP Kon Tum 
82B1-309.65 LÂM THỊ THU THẢO 145 Đoàn Thị Điểm, TP.Kon Tum 
82B1-310.84 TRẦN THỊ THANH HÀ Tổ 13, P.Quang Trung, TP.Kon Tum 
82B1-312.25 PHAN THỊ KIM LINH 78 Đống Đa,TP Kon Tum 
82B1-312.26 NGUYỄN THỊ HỒNG LỆ Tổ 2, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum 
82B1-312.28 HOÀNG THỊ THẢO NHUNG TDP 6,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.57 ĐỒNG ANH HUY PHƯƠNG QUÝ 2,Vinh Quang, Kon Tum 
82B1-312.63 HÀ THỊ BÉ Thôn 5, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-312.70 HUỲNH KIÊN CƯỜNG Tổ 3, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum 
82B1-312.91 HÔNG Tổ 3, P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum 
82B1-313.27 NGUYỄN THỊ HỒNG Tổ 3,TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà
82B1-313.34 VŨ TUẤN MẠNH Thôn 5, Đoàn Kết, TP.Kon Tum 
82B1-313.64 NGUYỄN THẾ HÒA Tổ 4, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum 
82B1-313.71 LÊ HỒNG TÀI 28 Lê Quý Đôn, TP.Kon Tum 
82B1-313.86 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 184B Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum 
82B1-313.93 LÊ THỊ THÙY LAN Tổ 2, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum 
82B1-313.95 VÕ THỊ MỸ LIÊN Kon Tu 2, P Trường Chinh, Kon Tum 
82B1-313.99 MAI THÚY NGA 48 Hà Huy Tập, TP.Kon Tum 
82B1-314.22 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Tổ 5, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum 
82B1-314.36 TRẦN THỊ VÂN Tổ 2, P.Duy Tân, TP.Kon Tum 
82B1-314.47 NGUYỄN CÔNG HIẾU 77 Trương Hán Siêu,TP Kon Tum 
82B1-314.70 TRỊNH ĐỨC SUY 04 Hoàng Hoa Thám,TX Kon Tum
82B1-314.82 TRẦN VĂN HIỆP Phương Quý 1,Vinh Quang, TP.Kon Tum 
82B1-314.85 NGUYỄN THỊ MIÊN VIỄN Khối Phố 5,TT Đắk Hà,H.Đắk Hà,KT 
82K1-020.11 Y PÓI Plei Bur,Ia Chim, Kon Tum, Kon Tum 
82B1-313.63 A JĂT Kleng, TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 
82B1-314.78 TRẦN DUY AN Thôn 10,Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum 
82B1-156.34 HUỲNH LÊ THIỆN THUẦN 68 Hà Huy Tập,Tp.Kon Tum,KTum

 

82A-003.97 NGUYỄN THANH LÂM  Tổ 2,Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum 
82A-024.53 LÊ QUANG THÀNH 70 Nguyễn Huệ,Tp. Kon Tum 
82C-025.91  CT TNHH BÌNH MINH 110 Phan Đình Phùng,Tp.Kon Tum 
82C-026.92 DƯƠNG TƯỞNG HUỲNH TRƯỜNG  Khối 8,TT.Đắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum 
82R-000.61 CT TNHH BÌNH MINH 110 Phan Đình Phùng,Tp.Kon Tum 
82C-025.94 CT TNHH MTV HỢP NHẤT 52 Đoàn Thị Điểm,Tp.Kon Tum 
82C-026.23 CT TNHH BẢY HÓA 313 Hùng Vương,TT.Đắk Tô,Đắk Tô,KT 
82C-026.27 DNTN VTTH HẢI ĐĂNG HTH 287HùngVương,Đắk Glei,Đắk Glei, KT 
82A-024.10 NGUYỄN VĂN HUY   Tổ 6, TT Plei Kần, Ngọc Hồi,KT 
82A-025.39 LƯƠNG CÔNG THẢO 12 Lê Lợi,Tp.Kon Tum, Kon Tum 
82A-025.52 CAO ĐỨC HẢI KonHraKlảh,Chư Hreng,Tp.Kon Tum 
82A-026.57 LÊ THÁI NHÂN Tổ 3,Ngô Mây, Kon Tum, Kon Tum 
82A-026.75 NGUYỄN TIẾN SĨ KonTu 2,Trường Chinh, Kon Tum,K/Tum 
82A-026.87 HOÀNG VĂN TÂM Mô Pả, Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 
82A-005.37 HUỲNH TẤN HẢI Ngọc Hiệp,Đắk Dục, Ngọc Hồi,KT 
82R-001.65 CT Tnhh v.tải t.mại Hùng nam 200 Sư Vạn Hạnh,Tp.Kon Tum
82C-026.18 CT TNNH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN Kon Gung,Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum 
82C-026.94 CT TNHH TRỌNG GIỚI 298 Đống Đa,Tp.Kon Tum, Kon Tum 
82C-027.70 CTY TNHH CP KS SƠN KIM KONTUM  677,Hùng Vương,TT.Plei Kần,N/Hồi,KT 
82R-001.91 CT TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN Kon Gung,Đắk Mar, Đắk Hà, KT 
82A-024.89 PHẠM NGỌC DIỆN Tổ 2,P.Lê Lợi, Kon Tum, Kon Tum 
82C-025.69 CT TNHH TÍN HƯNG KON TUM 68 Nguyễn Sinh Sắc,Tp.Kon Tum 
82C-026.01 LÊ ĐÌNH SƠN Tổ 3,Nguyễn Trãi, Kon Tum, Kon Tum 
82C-026.51 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ Thôn 12,Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum 
82C-026.61 CT TNHH TÍN HƯNG  KON TUM 68 Nguyễn Sinh Sắc,Tp.Kon Tum 
82C-026.84 CT TNHH TÍN HƯNG  KON TUM 68 Nguyễn Sinh Sắc,Tp.Kon Tum 
82R-001.74 công ty tnhh thành nhân 188B Phan Đình Phùng,Tp.KonTum 
82A-017.05 TRƯƠNG QUANG BÌNH  Tất Viên,Bình Phục, Thăng Bình, QN 
82K-5471 NGUYỄN XUÂN HOÀN Nhân Lý,Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 
82K-5436 NGUYỄN XUÂN HOÀN Nhân Lý,Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 
82K-5482 NGUYỄN XUÂN HOÀN Nhân Lý,Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 
Số lượt người xem: 1328

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018
Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018 Ước mơ được trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân sẽ được các em học sinh trải nghiệm qua chương trình đầy ý nghĩa trong tháng 7 sắp tới. Hơn bao giờ hết, các em được trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn trong

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 11 bài đăng
2 Công an Đăk Tô 9 bài đăng
3 Phòng Công Tác Chính Trị 9 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27034195
  • Hôm nay441
  • Tuần này61170
  • Tháng này369091
  • Tổng cộng27034195
Đang trực tuyến : 449