Hôm nay, ngày 19 / 06 / 2018
Cấp ĐKBS PTGT đường bộ
Danh sách phương tiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký (tính đến ngày 21/08/2015) PDF. In Email
Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 15:42

 

82AA-026.28 LÊ THÁI BÌNH Thôn 8, Đắk Cấm, Tp Kon Tum
82B1-318.25 Y LOĂCH Kon Rơ Bang 1, Vinh Quang, Kon Tum
82B1-318.26 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP 3,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.29 A INH Thôn 12,Đắk Ruồng,Kon Rẫy , Kon Tum
82B1-318.31 TRẦN THỊ HÀ Thôn 9, Đắk Cấm, Kon Tum
82B1-318.65 TRƯƠNG QUỐC HUY 97 Hoàng Thị Loan, Tp Kon Tum
82B1-318.66 PHAN THỊ THƯ Thôn 9, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
82B1-318.70 NGUYỄN THỊ KIM LOAN Thôn 2,TT Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-318.96 A CHUP Plei Rơ Wăk, X Đăk Năng, Tp Kon Tum
82B1-319.01 NGUYỄN THỊ KHUY Sơn An, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-319.16 Y KHOANH Klâungozố, Ia Chim, Tp Kon Tum
82B1-319.38 NGUYỄN THỊ THANH HOÀNG Tổ 9, P Duy Tân, Tp Kon Tum
82B1-319.57 A TỐI Thôn 12,Đắk Ruồng,Kon Rẫy , Kon Tum
82B1-320.10 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 22/2 Trần Cao Vân, Tp Kon Tum
82B1-320.16 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH Thôn 2, TT Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.27 ĐỖ THỊ MINH NGỌC 11 Trần Phú, Tp Kon Tum
82B1-320.35 HOÀNG TUẤN ANH 480 Trần Nhân Tông, Tp Kon Tum
82B1-320.41 VÕ VŨ HUY Thôn 5, Tt Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.73 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP 3,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.83 TRỊNH QUỐC LỘC 56 Nguyễn Huệ, Tp Kon Tum
82AA-026.45 TRỊNH MINH QUANG 29 Đào Duy Từ, TP. Kon Tum
82B1-084.41 ĐÀO LƯƠNG Tổ 1,P Ngô Mây ,TP Kon Tum
82B1-318.41 Y TÂN Măng La, Ngọk Bay, Kon Tum
82B1-318.91 ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT Tổ 3, P Quyết Thắng, Tp Kon Tum
82B1-318.94 ĐINH QUANG THÁI Thôn 5,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.14 NGUYỄN HỒNG KỲ 01 Nguyễn Thái Học,TX Kon Tum
82B1-319.42 ĐỖ QUỐC HUY 17C Bà Triệu , Tp Kon Tum
82B1-319.77 THÁI KHẮC HIỆP Tổ 5,P Trần Hưng Đạo ,TP Kon Tum
82B1-320.92 VÕ HẢI VƯƠNG 126 Bắc Cạn TP, Kon Tum
82AA-026.40 NGÔ THỊ MỸ LIÊN Tổ Dp 4A ,TT.Đắk Hà,Đắk Hà, Kon Tum
82AA-026.63 TRẦN THỊ PHƯƠNG THU Thôn 3, Hòa Bình, Tp Kon Tum
82AA-026.85 NGUYỄN VĂN A 80B KapakơLơng , Tp.Kon Tum
82AA-026.97 NGUYỄN VĂN HÀ Thôn 2, Kroong, Tp Kon Tum
82B1-000.74 UBND XÃ IA ĐAL Thôn 4, Ia Đal, Ia H'Drai, Kon Tum
82B1-000.97 BCH QUÂN SỰ XÃ IA ĐAL Thôn 4, Ia Đal, Ia H'Drai, Kon Tum
82B1-001.07 UBND XÃ IA ĐAL Thôn 4, Ia Đal, Ia H'Drai, Kon Tum
82B1-318.08 TRẦN THỊ LANH TDP4A,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.34 Y YƯƠNG Plei Klẽch, Ngọk Bay, TP Kon Tum
82B1-318.42 NGUYỄN VĂN TUẤN 215 Trần Hưng Đạo,Tp. Kon Tum
82B1-318.50 PHAN ĐÌNH TÂN 48 Trần Nhật Duật, TP Kon Tum
82B1-318.57 MA VĂN QUÍ Thôn 12, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.68 Y XÂM Plei Tơ Nghia, P.Quang Trung, TP KT
82B1-318.72 A LĂNG Thôn 7, Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
82B1-318.90 TRẦN THỊ THU HỒNG 247 Bà Triệu,Tp.Kon Tum
82B1-319.18 NGUYỄN LUẬN Thôn 7,Ngok Wang,Đăk Hà , Kon Tum
82B1-319.20 LÊ THỊ TUYẾT TDP9,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.32 THIẾM VĂN NGHỊ Thôn 8, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
82B1-319.37 ĐINH THỊ NGỌC THÚY 12 A Hoàng Diệu,Tp.Kon Tum, Kon Tum
82B1-319.51 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 41 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum, Kon Tum
82B1-319.52 CAO THỊ CHÚT Klâu Klăh,Ia Chim, TP Kon Tum
82B1-319.53 NGUYỄN NHƯ Ý Tổ 4, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
82B1-319.60 NGUYỄN THỊ THU THẢO Thôn 1, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.61 NGUYỄN THỊ KIM CHI Tổ 3, P.Nguyễn Trãi,Tp. Kon Tum
82B1-319.71 NGUYỄN THỊ THỦY Thanh Trung, Vinh Quang, TP Kon Tum
82B1-319.72 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP3 TTĐắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.74 Y HẠNH Thôn 8, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
82B1-319.81 LƯU MINH HẢI Thôn 4,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.88 NGUYỄN HOÀI PHONG Tổ 1,P Trường Chinh ,TP Kon Tum
82B1-319.89 A KHIN Konhơngokơtu, X.Vinh Quang,Kon Tum
82B1-320.12 NGUYỄN THANH DŨNG Thôn 2,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.17 NGUYỄN THANH HÙNG Tổ 2,P.Trường Chinh,TP.Kon Tum
82B1-320.18 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG Thôn 1B, X.Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.25 A KIT L. Trấp, Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.47 PHẠM TUẤN KHANH KĐừ, TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.49 ĐẶNG THANH BÌNH Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy
82B1-320.56 TRẦN TUYẾT Hòa Bình,Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.94 LÊ DANH ẢNH Kiến Xương,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.95 ĐỖ CÔNG CHÁNH Tổ 1, P. Duy Tân, TP Kon Tum
82MA-002.75 DƯƠNG TRUNG BẢO Nghĩa Long, Sa Nghĩa, Sa Thầy, KT
82MA-002.92 NGUYỄN THỊ THANH Nghĩa Long, Sa Nghĩa, Sa Thầy, KT
82A1-000.16 ĐOÀN QUỐC ANH KHÔI Tổ 4,P Nguyễn Trãi ,TP Kon Tum
82AA-026.07 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Thôn 5,TT.Đắk Rve, H.Kon Rẫy,T. Kt
82AA-026.13 HUỲNH THỊ MỸ TRANG Konrờbàng 1, Vinh Quang, Kon Tum
82AA-026.33 NGUYỄN THỊ LAN Đắk Hưng, X. Đắk Blà,Tp. Kon Tum
82AA-026.35 MAI THỊ BƯỞI Thôn 1A, Đắk La,Đắk Hà , Kon Tum
82AA-026.58 CAO NGỌC THẮNG Khúc Nà,Sa Bình, Kon Tum
82AA-026.70 TRỊNH VĂN THIÊN Trung Nghĩa Tây, XKroong,Tp.Kon Tum
82AA-026.75 KIM ANH TUẤN Thôn 1, Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
82AA-026.76 VÕ VĂN LIÊM Thôn 5, Hòa Bình,TP. Kon Tum
82AA-026.77 LÂM THỊ NGỌC MAI Trung Nghĩa Đông, Kroong, Kon Tum
82B1-000.78 PHÒNG PC64 CAT KON TUM 496 Trần Phú ,TP Kon Tum
82B1-000.81 CÔNG AN HUYỆN IA H'DRAI Huyện IA H'DRAI , Kon Tum
82B1-000.99 PHÒNG PC64 CAT KON TUM 496 Trần Phú ,TP Kon Tum
82B1-001.06 PHÒNG PC64 CAT KON TUM 496 Trần Phú ,TP Kon Tum
82B1-062.34 Y XOA Kon KLâu Ngol Ngó,Ia Chim , Kon Tum
82B1-222.09 NGUYỄN THỊ THANH Thôn 1,Đắk Cấm , Kon Tum
82B1-318.05 NGUYỄN TÍN NHIỆM Thôn 3, Đắk Mar,H.Đắk Hà.
82B1-318.06 BÙI TRÍ HẢI Tổ 1, P. Lê Lợi , Tp.Kon Tum
82B1-318.18 Y SIU TÝ Làng Lung,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-318.20 VŨ KHIÊM Tổ 15, Quang Trung, Tp Kon Tum
82B1-318.21 NGUYỄN THỊ THƯƠNG Tổ Dp 5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.30 A PHONG Thôn 3, Đắk Hring, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.44 ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT 143 Nguyễn Huệ , Tp.Kon Tum
82B1-318.45 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp 3, Tt Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.47 Y ƯN Thôn 4, Hòa Bình, TP. Kon Tum
82B1-318.48 NGUYỄN VĂN ĐỊNH Đ/Tăng,Rơ Kơi,Sa Thầy , Kon Tum
82B1-318.49 LÊ VĂN TUẤN 28A Hoàng Diệu, Tp Kon Tum
82B1-318.54 BÙI THANH TÙNG Thôn 1B, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.64 Y PHAS Pleitơnghia, Quang Trung, Kon Tum
82B1-318.75 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 41 Ngô Quyền, Tp Kon Tum
82B1-318.86 BÙI QUANG VINH Tổ 4, P.Trường Chinh , Tp.Kon Tum
82B1-319.07 TRẦN GIA LUÂN Tổ 2, Quang Trung, Tp Kon Tum
82B1-319.28 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 101/20A Urê, Tp Kon Tum
82B1-319.40 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG Tổ 9,P Quang Trung ,TP Kon Tum
82B1-319.47 PHAN VĂN HINH Tổ 3, P.Nguyễn Trãi,Tp. Kon Tum
82B1-319.56 TRẦN THỊ MINH TÂM 232 Phan Chu Trinh , Tp.Kon Tum
82B1-319.67 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP3, TTĐắk Hà, Kon Tum
82B1-319.79 PHẠM KHẮC PHƯƠNG Tổ Dp 4A, TT Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.83 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp3, Tt Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.85 NGUYỄN THIỆN PHÚ 38 Phạm Hồng Thái,TP. Kon Tum
82B1-319.96 ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT 143 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum
82B1-319.99 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp3 TTĐắk Hà Đắk Hà Kon Tum
82B1-320.04 NGUYỄN TẤN ĐỨC Thôn 2, Xã Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.15 ĐẶNG CÔNG DOANH TDP 3-TTĐắk Hà,Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.33 TRẦN ĐÌNH TÀI Tổ Dp 6, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.40 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC Thôn 4, Hòa Bình, Tp Kon Tum
82B1-320.57 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM Phương Quý2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
82B1-320.71 TRẦN THỊ MỸ HOA 61 Trần Phú, Tp.Kon Tum
82B1-320.81 NGUYỄN THỊ TÍNH Tổ 1, Duy Tân, Tp Kon Tum
82B1-320.82 TRƯƠNG THỊ MẪN 71 Trần Hưng Đạo ,TP .Kon Tum
82B1-320.93 LÊ THỊ NGÂN ĐIỆP Thôn 1, X. Hòa Bình,Tp. Kon Tum
82B1-320.99 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp 3, Tt Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 

 

Số lượt người xem: 1172

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018
Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I - 2018 Ước mơ được trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân sẽ được các em học sinh trải nghiệm qua chương trình đầy ý nghĩa trong tháng 7 sắp tới. Hơn bao giờ hết, các em được trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn trong

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 11 bài đăng
2 Công an Đăk Tô 9 bài đăng
3 Phòng Công Tác Chính Trị 9 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27033219
  • Hôm nay17509
  • Tuần này60194
  • Tháng này368115
  • Tổng cộng27033219
Đang trực tuyến : 750