Hôm nay, ngày 26 / 04 / 2018
Cấp ĐKBS PTGT đường bộ
Danh sách phương tiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký (tính đến ngày 21/08/2015) PDF. In Email
Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 15:42

 

82AA-026.28 LÊ THÁI BÌNH Thôn 8, Đắk Cấm, Tp Kon Tum
82B1-318.25 Y LOĂCH Kon Rơ Bang 1, Vinh Quang, Kon Tum
82B1-318.26 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP 3,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.29 A INH Thôn 12,Đắk Ruồng,Kon Rẫy , Kon Tum
82B1-318.31 TRẦN THỊ HÀ Thôn 9, Đắk Cấm, Kon Tum
82B1-318.65 TRƯƠNG QUỐC HUY 97 Hoàng Thị Loan, Tp Kon Tum
82B1-318.66 PHAN THỊ THƯ Thôn 9, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
82B1-318.70 NGUYỄN THỊ KIM LOAN Thôn 2,TT Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-318.96 A CHUP Plei Rơ Wăk, X Đăk Năng, Tp Kon Tum
82B1-319.01 NGUYỄN THỊ KHUY Sơn An, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-319.16 Y KHOANH Klâungozố, Ia Chim, Tp Kon Tum
82B1-319.38 NGUYỄN THỊ THANH HOÀNG Tổ 9, P Duy Tân, Tp Kon Tum
82B1-319.57 A TỐI Thôn 12,Đắk Ruồng,Kon Rẫy , Kon Tum
82B1-320.10 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 22/2 Trần Cao Vân, Tp Kon Tum
82B1-320.16 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH Thôn 2, TT Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.27 ĐỖ THỊ MINH NGỌC 11 Trần Phú, Tp Kon Tum
82B1-320.35 HOÀNG TUẤN ANH 480 Trần Nhân Tông, Tp Kon Tum
82B1-320.41 VÕ VŨ HUY Thôn 5, Tt Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.73 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP 3,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.83 TRỊNH QUỐC LỘC 56 Nguyễn Huệ, Tp Kon Tum
82AA-026.45 TRỊNH MINH QUANG 29 Đào Duy Từ, TP. Kon Tum
82B1-084.41 ĐÀO LƯƠNG Tổ 1,P Ngô Mây ,TP Kon Tum
82B1-318.41 Y TÂN Măng La, Ngọk Bay, Kon Tum
82B1-318.91 ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT Tổ 3, P Quyết Thắng, Tp Kon Tum
82B1-318.94 ĐINH QUANG THÁI Thôn 5,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.14 NGUYỄN HỒNG KỲ 01 Nguyễn Thái Học,TX Kon Tum
82B1-319.42 ĐỖ QUỐC HUY 17C Bà Triệu , Tp Kon Tum
82B1-319.77 THÁI KHẮC HIỆP Tổ 5,P Trần Hưng Đạo ,TP Kon Tum
82B1-320.92 VÕ HẢI VƯƠNG 126 Bắc Cạn TP, Kon Tum
82AA-026.40 NGÔ THỊ MỸ LIÊN Tổ Dp 4A ,TT.Đắk Hà,Đắk Hà, Kon Tum
82AA-026.63 TRẦN THỊ PHƯƠNG THU Thôn 3, Hòa Bình, Tp Kon Tum
82AA-026.85 NGUYỄN VĂN A 80B KapakơLơng , Tp.Kon Tum
82AA-026.97 NGUYỄN VĂN HÀ Thôn 2, Kroong, Tp Kon Tum
82B1-000.74 UBND XÃ IA ĐAL Thôn 4, Ia Đal, Ia H'Drai, Kon Tum
82B1-000.97 BCH QUÂN SỰ XÃ IA ĐAL Thôn 4, Ia Đal, Ia H'Drai, Kon Tum
82B1-001.07 UBND XÃ IA ĐAL Thôn 4, Ia Đal, Ia H'Drai, Kon Tum
82B1-318.08 TRẦN THỊ LANH TDP4A,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.34 Y YƯƠNG Plei Klẽch, Ngọk Bay, TP Kon Tum
82B1-318.42 NGUYỄN VĂN TUẤN 215 Trần Hưng Đạo,Tp. Kon Tum
82B1-318.50 PHAN ĐÌNH TÂN 48 Trần Nhật Duật, TP Kon Tum
82B1-318.57 MA VĂN QUÍ Thôn 12, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.68 Y XÂM Plei Tơ Nghia, P.Quang Trung, TP KT
82B1-318.72 A LĂNG Thôn 7, Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
82B1-318.90 TRẦN THỊ THU HỒNG 247 Bà Triệu,Tp.Kon Tum
82B1-319.18 NGUYỄN LUẬN Thôn 7,Ngok Wang,Đăk Hà , Kon Tum
82B1-319.20 LÊ THỊ TUYẾT TDP9,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.32 THIẾM VĂN NGHỊ Thôn 8, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
82B1-319.37 ĐINH THỊ NGỌC THÚY 12 A Hoàng Diệu,Tp.Kon Tum, Kon Tum
82B1-319.51 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 41 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum, Kon Tum
82B1-319.52 CAO THỊ CHÚT Klâu Klăh,Ia Chim, TP Kon Tum
82B1-319.53 NGUYỄN NHƯ Ý Tổ 4, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
82B1-319.60 NGUYỄN THỊ THU THẢO Thôn 1, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.61 NGUYỄN THỊ KIM CHI Tổ 3, P.Nguyễn Trãi,Tp. Kon Tum
82B1-319.71 NGUYỄN THỊ THỦY Thanh Trung, Vinh Quang, TP Kon Tum
82B1-319.72 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP3 TTĐắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.74 Y HẠNH Thôn 8, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
82B1-319.81 LƯU MINH HẢI Thôn 4,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.88 NGUYỄN HOÀI PHONG Tổ 1,P Trường Chinh ,TP Kon Tum
82B1-319.89 A KHIN Konhơngokơtu, X.Vinh Quang,Kon Tum
82B1-320.12 NGUYỄN THANH DŨNG Thôn 2,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.17 NGUYỄN THANH HÙNG Tổ 2,P.Trường Chinh,TP.Kon Tum
82B1-320.18 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG Thôn 1B, X.Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.25 A KIT L. Trấp, Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.47 PHẠM TUẤN KHANH KĐừ, TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.49 ĐẶNG THANH BÌNH Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy
82B1-320.56 TRẦN TUYẾT Hòa Bình,Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.94 LÊ DANH ẢNH Kiến Xương,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-320.95 ĐỖ CÔNG CHÁNH Tổ 1, P. Duy Tân, TP Kon Tum
82MA-002.75 DƯƠNG TRUNG BẢO Nghĩa Long, Sa Nghĩa, Sa Thầy, KT
82MA-002.92 NGUYỄN THỊ THANH Nghĩa Long, Sa Nghĩa, Sa Thầy, KT
82A1-000.16 ĐOÀN QUỐC ANH KHÔI Tổ 4,P Nguyễn Trãi ,TP Kon Tum
82AA-026.07 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Thôn 5,TT.Đắk Rve, H.Kon Rẫy,T. Kt
82AA-026.13 HUỲNH THỊ MỸ TRANG Konrờbàng 1, Vinh Quang, Kon Tum
82AA-026.33 NGUYỄN THỊ LAN Đắk Hưng, X. Đắk Blà,Tp. Kon Tum
82AA-026.35 MAI THỊ BƯỞI Thôn 1A, Đắk La,Đắk Hà , Kon Tum
82AA-026.58 CAO NGỌC THẮNG Khúc Nà,Sa Bình, Kon Tum
82AA-026.70 TRỊNH VĂN THIÊN Trung Nghĩa Tây, XKroong,Tp.Kon Tum
82AA-026.75 KIM ANH TUẤN Thôn 1, Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
82AA-026.76 VÕ VĂN LIÊM Thôn 5, Hòa Bình,TP. Kon Tum
82AA-026.77 LÂM THỊ NGỌC MAI Trung Nghĩa Đông, Kroong, Kon Tum
82B1-000.78 PHÒNG PC64 CAT KON TUM 496 Trần Phú ,TP Kon Tum
82B1-000.81 CÔNG AN HUYỆN IA H'DRAI Huyện IA H'DRAI , Kon Tum
82B1-000.99 PHÒNG PC64 CAT KON TUM 496 Trần Phú ,TP Kon Tum
82B1-001.06 PHÒNG PC64 CAT KON TUM 496 Trần Phú ,TP Kon Tum
82B1-062.34 Y XOA Kon KLâu Ngol Ngó,Ia Chim , Kon Tum
82B1-222.09 NGUYỄN THỊ THANH Thôn 1,Đắk Cấm , Kon Tum
82B1-318.05 NGUYỄN TÍN NHIỆM Thôn 3, Đắk Mar,H.Đắk Hà.
82B1-318.06 BÙI TRÍ HẢI Tổ 1, P. Lê Lợi , Tp.Kon Tum
82B1-318.18 Y SIU TÝ Làng Lung,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
82B1-318.20 VŨ KHIÊM Tổ 15, Quang Trung, Tp Kon Tum
82B1-318.21 NGUYỄN THỊ THƯƠNG Tổ Dp 5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.30 A PHONG Thôn 3, Đắk Hring, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.44 ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT 143 Nguyễn Huệ , Tp.Kon Tum
82B1-318.45 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp 3, Tt Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.47 Y ƯN Thôn 4, Hòa Bình, TP. Kon Tum
82B1-318.48 NGUYỄN VĂN ĐỊNH Đ/Tăng,Rơ Kơi,Sa Thầy , Kon Tum
82B1-318.49 LÊ VĂN TUẤN 28A Hoàng Diệu, Tp Kon Tum
82B1-318.54 BÙI THANH TÙNG Thôn 1B, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-318.64 Y PHAS Pleitơnghia, Quang Trung, Kon Tum
82B1-318.75 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 41 Ngô Quyền, Tp Kon Tum
82B1-318.86 BÙI QUANG VINH Tổ 4, P.Trường Chinh , Tp.Kon Tum
82B1-319.07 TRẦN GIA LUÂN Tổ 2, Quang Trung, Tp Kon Tum
82B1-319.28 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 101/20A Urê, Tp Kon Tum
82B1-319.40 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG Tổ 9,P Quang Trung ,TP Kon Tum
82B1-319.47 PHAN VĂN HINH Tổ 3, P.Nguyễn Trãi,Tp. Kon Tum
82B1-319.56 TRẦN THỊ MINH TÂM 232 Phan Chu Trinh , Tp.Kon Tum
82B1-319.67 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP3, TTĐắk Hà, Kon Tum
82B1-319.79 PHẠM KHẮC PHƯƠNG Tổ Dp 4A, TT Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.83 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp3, Tt Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-319.85 NGUYỄN THIỆN PHÚ 38 Phạm Hồng Thái,TP. Kon Tum
82B1-319.96 ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT 143 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum
82B1-319.99 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp3 TTĐắk Hà Đắk Hà Kon Tum
82B1-320.04 NGUYỄN TẤN ĐỨC Thôn 2, Xã Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.15 ĐẶNG CÔNG DOANH TDP 3-TTĐắk Hà,Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.33 TRẦN ĐÌNH TÀI Tổ Dp 6, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
82B1-320.40 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC Thôn 4, Hòa Bình, Tp Kon Tum
82B1-320.57 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM Phương Quý2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
82B1-320.71 TRẦN THỊ MỸ HOA 61 Trần Phú, Tp.Kon Tum
82B1-320.81 NGUYỄN THỊ TÍNH Tổ 1, Duy Tân, Tp Kon Tum
82B1-320.82 TRƯƠNG THỊ MẪN 71 Trần Hưng Đạo ,TP .Kon Tum
82B1-320.93 LÊ THỊ NGÂN ĐIỆP Thôn 1, X. Hòa Bình,Tp. Kon Tum
82B1-320.99 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp 3, Tt Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 

 

Số lượt người xem: 1141

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về Để xử lý dứt điểm vấn đề các lô hàng thủy sản bị cảnh báo các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đặc biệt là tồn dư hóa chất, kháng sinh vượt mức quy định tại các thị trường nhập khẩu. Ngày 04/4/2018 Thủ tướng Chính phủ đã...

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 24 bài đăng
2 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 10 bài đăng
3 Phòng Tham Mưu 9 bài đăng
4 Công an Sa Thầy 7 bài đăng
5 Công an Đăk Tô 7 bài đăng
... ... ...
35 Phòng hồ sơ 0 bài đăng
36 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
37 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
38 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
39 Trại tạm giam 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
25986079
  • Hôm nay6851
  • Tuần này91908
  • Tháng này642409
  • Tổng cộng25986079
Đang trực tuyến : 894