Hôm nay, ngày 26 / 04 / 2018
Lịch Sử Công An Kon Tum
Lực lượng An ninh kinh tế- Công an tỉnh Kon Tum thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình mới PDF. In Email
Thứ năm, 12 Tháng 5 2016 12:41

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt sau 30 năm đổi mới, từ một nền kinh tế khép kín, tập trung quan liêu bao cấp, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế năng động, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản cho tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch theo hướng hiện đại, vai trò của công nghiệp được nâng lên, khu vực thương mại, dịch vụ trở nên quan trọng và luôn tăng trưởng khá, nền kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, xã hội có nhiều phát triển, đời sống của quần chúng nhân dân ngày càng được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, quá trình hội nhập mang lại nhiều thách thức cho nền kinh tế nước ta như: chịu ảnh hưởng của khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu kinh tế trong nước gặp không ít khó khăn, thử thách nhất là sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sức mua của thị trường giảm, công tác quản lý kinh tế - xã hội còn có mặt bất cập; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, hạn hán, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.... Bên cạnh đó, đất nước ta bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển trong bối cảnh các thế lực thù địch và bọn phản động vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”; tác động chuyển hóa, lợi dụng các hoạt động kinh tế, tài trợ, đầu tư các dự án để chuyển hóa nội bộ, phá hoại đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng, nhà nước; các loại tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế nói riêng gia tăng các hoạt động với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp và liều lĩnh hơn đã tác động, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và làm nảy sinh một số vấn đề trên lĩnh vực an ninh kinh tế.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong các giai đoạn phát triển của đất nước và của địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống địch thâm nhập, cài cắm nội gián tác động chuyển hóa nội bộ, phá hoại kinh tế để bảo vệ chủ trương, chính sách và sự phát triển của nền kinh tế theo định hướng XHCN, trong những năm qua, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh luôn chủ động trên mọi mặt công tác, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động của bọn tội phạm; đảm bảo an ninh nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và các công trình mục tiêu kinh tế quan trọng khác.

Hàng năm, đơn vị luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác của Công an tỉnh nhằm chủ động triển khai các kế hoạch công tác để làm tốt công tác nắm tình hình, thu thập các thông tin tài liệu trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.  Từ đó, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan, doanh nghiệp nhiều nội dung, giải pháp có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh du lịch, an ninh tài chính tiền tệ đầu tư, an ninh năng lượng, an ninh nông lâm nghiệp, an ninh thông tin và an ninh nông thôn. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực này; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phòng ngừa, phát hiện, xác minh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ ANKT góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


Tập thể CBCS Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Kon Tum


Trên các mặt công tác, hàng năm Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh và đơn vị chủ quản, tiến hành các biện pháp phối hợp kiểm tra, tuần tra an ninh liên ngành, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn các phương tiện, thiết bị, tài sản, an toàn về phòng chống cháy nổ tại các công trình trọng điểm như công trình thủy điện Ialy, Sê San, Pleikrông, Trạm biến áp 220kV; tuyến đường dây 110kV, 220kV, 500kV; khu Công nghiệp Hòa Bình, khu kinh kế cửa khẩu quốc tế Bờ Y...; khắc phục tình trạng khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của địa phương, tham mưu xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, an ninh nông thôn tại các doanh nghiệp, tranh chấp khiếu kiện trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh... Đặc biệt, đơn vị luôn thường xuyên phối hợp có hiệu quả với các ngành chức năng tập trung kiểm tra phòng ngừa, đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng hoạt động viễn thông, internet để tuyên truyền chống phá Đảng, nhà nước; đe doạ, lừa đảo, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cá nhân và các tổ chức, phát tán thông tin sai lệch…Trong những năm gần đây, các cá nhân và tổ chức hoạt động trên lĩnh vực tài chính tiền tệ và đầu tư có nhiều hoạt động phức tạp, nổi lên hoạt động kinh doanh tài chính đa cấp, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng xã hội…có nhiều biến tướng với các thủ đoạn, hình thức khác nhau để huy động vốn đầu tư kinh doanh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng An ninh kinh tế đã phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ các trường hợp vi phạm có dấu hiệu lừa đảo, tham mưu cho các sở, ban, ngành tuyên truyền, định hướng cho cán bộ công nhân viên khi tham gia.

Bên cạnh các nhiệm vụ công tác chuyên môn, hàng năm cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và văn hóa ứng xử trong tiếp xúc làm việc với nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Trong không khí toàn lực lượng Công an nhân dân cả nước nói chung và lực lượng An ninh kinh tế nói riêng đang cố gắng nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân 12/7/1946-12/7/2016 và 63 năm ngày thành lập lực lượng An ninh kinh tế 13/5/1953-13/5/2016. Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum nguyện phát huy truyền thống của một lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành, luôn vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngại khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu giữ vững phẩm chất đạo đức của người chiến sỹ CAND. Luôn chủ động trong công tác nắm tình hình, nhạy bén, sáng tạo, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu phá hoại nội bộ và kinh tế đất nước. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCS, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị  và an ninh kinh tế ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Xuân Minh – phòng ANKT

Số lượt người xem: 2307

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về Để xử lý dứt điểm vấn đề các lô hàng thủy sản bị cảnh báo các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đặc biệt là tồn dư hóa chất, kháng sinh vượt mức quy định tại các thị trường nhập khẩu. Ngày 04/4/2018 Thủ tướng Chính phủ đã...

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 21 bài đăng
2 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 10 bài đăng
3 Phòng Tham Mưu 9 bài đăng
4 Công an Đăk Tô 7 bài đăng
5 Công an Sa Thầy 6 bài đăng
... ... ...
35 Phòng hồ sơ 0 bài đăng
36 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
37 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
38 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
39 Trại tạm giam 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
25980214
  • Hôm nay986
  • Tuần này86043
  • Tháng này636544
  • Tổng cộng25980214
Đang trực tuyến : 892