Đăk Hà: Tập huấn chuyên đề đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên Internet

242

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập huấn, tuyên truyền chuyên đề đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên Internet và mạng xã hội.

Toàn cảnh Khai mạc Hội nghị

Sáng nay, ngày 07/3/2019 tại Hội trường 24/3, Huyện ủy huyện Đăk Hà đã Khai mạc Hội nghị tập huấn chuyên đề đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên Internet và mạng xã hội. Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Các đồng chí Huyện ủy viên; Báo cáo viên Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, Phó các phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Trưởng, Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu báo cáo chuyên đề

Tại Hội nghị, Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Công an huyện Đăk Hà – Báo cáo viên Huyện ủy đã báo cáo chuyên đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên Internet và mạng xã hội. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác đấu tranh, nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng chức năng từ huyện đến cơ sở; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Đinh Công Thành