Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Ia H’Drai

53

 

Sáng ngày 22/3/2018, tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Ia H’Drai đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành đóng chân trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Tham dự Hội nghị gồm 50 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, người làm công tác liên quan đến BMNN, công chức, viên chức các cơ quan ban ngành đoàn thể đóng chân trên địa bàn huyện Ia H’Drai. Hội nghị giúp đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN và đảm bảo an ninh thông tin mạng; hướng dẫn thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ BMNN và đảm bảo an ninh thông tin mạng cũng như kịp thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; đồng thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện về triển khai, thực hiện công tác bảo vệ BMNN và đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

 


Nguyễn Trung