Xuyên tạc sự thật lịch sử-Âm mưu thâm độc của kẻ địch

102
C:\Users\Administrator\Desktop\khng-the-xuyn-tac-nhung-gi-tri-lich-su-cua-tuyn-ngn-doc-lap.jpg

Phá hoại tư tưởng-chiêu trò, thủ đoạn quen thuộc hiện nay của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam thực hiện bằng nhiều phương tiện khác nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc nhận diện, phòng chống, đấu tranh, phản bác âm mưu, hoạt động này là hết sức cần thiết, đặc biệt khi đối tượng chúng nhằm vào lợi dụng là lịch sử-bức tranh quá khứ cao quý cần được trân trọng, bảo vệ.

Để thực hiện mục tiêu phá hoại tư tưởng, việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc trên không gian mạng là hoạt động phổ biến hiện nay của các thế lực thù địch với hàng loạt tin, bài, hình ảnh bịa đặt, cắt ghép lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên mạng xã hội, blog, diễn đàn, website. Mục đích của chúng nhằm từng bước tác động tư tưởng, chuyển hóa nhận thức trong quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về một xã hội Việt Nam nhuộm màu tiêu cực, từ đó làm họ mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đều trở thành mục tiêu lợi dụng của các thế lực thù địch để thực hiện mưu đồ hèn hạ này, trong đó có lịch sử.

C:\Users\Administrator\Desktop\khng-the-xuyn-tac-nhung-gi-tri-lich-su-cua-tuyn-ngn-doc-lap.jpg

Những giá trị lịch sử Việt Nam để lại là trường tồn, vĩnh cửu

Lịch sử-hai từ ngữ thể hiện sự thiêng liêng cao quý dày công xây dựng của cả một dân tộc với bao mồ hôi, máu và nước mắt. Dân tộc Việt Nam-hơn 1000 năm phong kiến dưới ách đô hộ phương Bắc, nửa cuối thế kỷ XIX đến suốt 3/4 thế kỷ XX dưới ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ-Trang lịch sử hào hùng ấy đã được xây dựng bởi một dân tộc Việt Nam kiên cường với những trận thắng lịch sử vang danh thế giới. Thời đại của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung đến thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta cầm súng là để bảo vệ Tổ quốc, là để “Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng…”, là để “Nam quốc sơn hà nam đế cư…”, là “Xã tắc hai phen bon ngựa đá, Non sông ngàn thuở vững âu vàng…”, là “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo…”, là “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để răng đen, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chí hữu chủ…”, là chân lý sáng ngời “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Để giành được độc lập, tự do cho dân tộc, giữ vững giang sơn, non sông gấm vóc trước âm mưu xâm lược của kẻ thù, bao thế hệ cha anh đã ngã xuống, bao con người đã hi sinh cả thanh xuân tuổi trẻ và tính mạng để hôm nay, thế hệ trẻ trong cuộc sống hòa bình, chúng ta có một trang lịch sử đầy tự hào. Trách nhiệm của những người trẻ hôm nay là tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng đó, viết tiếp những trang sử mới trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cần nhận thức rõ rằng, phải có lịch sử mới có hiện tại, có hiện tại mới có tương lai. Một lịch sử vinh quang sẽ là một bệ phóng tốt cho thế hệ sau tiếp tục phát huy trên nền tảng bệ phóng ấy.

Dù vậy, vẫn đâu đó trong xã hội hiện đại này, với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet, các hoạt động đăng tải tin, bài xuyên tạc các vấn đề lịch sử vẫn đã và đang diễn ra và là công cụ sắc bén, chiêu bài hữu dụng của các thế lực thù địch. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ 01 trong 09 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là “Nói, viết, làm trái quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước”. Thực trạng này đã và đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên không gian mạng và trở thành “điểm đen” cần loại bỏ, ngăn chặn sự lây lan, tán phát, truyền bá trong xã hội ta.

Suy cho cùng, không có cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận nào để những con người sinh sau đẻ muộn này có quyền xuyên tạc sự thật lịch sử. Ngày nay, trong cuộc sống sung túc, hòa bình, sự phát triển mạnh mẽ của Internet với những tác động tích cực-tiêu cực về mặt thông tin, một số cá nhân theo tư tưởng a dua, a tòng, nghe theo lời dụ dỗ, kích động của các đối tượng chống đối chính trị hay bị tác động bởi những luồng thông tin sai lệch trên không gian mạng đã quay ra phủ nhận lịch sử dân tộc với những luận điệu phi lý, vô căn cứ, phản khoa học. Chúng tuyên truyền rằng: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền chỉ là sự “ăn may” khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh… Nhưng sự thật đã khẳng định, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ sức mạnh của khối đại đoàn kết và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được hun đúc từ hàng nghìn năm lịch sử và khi thời cơ đến đã bùng lên mạnh mẽ đấu tranh giành chính quyền cách mạng. Trên một số website, blog, tài khoản mạng xã hội cá nhân, bằng cách đưa ra những nguồn “sử liệu” không có kiểm chứng, chúng đã nhào nặn một cách chủ quan rồi đi đến những kết luận hết sức sai trái như: Trong cuộc chiến tranh chống Việt Nam, người Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam, người Mỹ can thiệp là để giải phóng chứ không phải để cai trị; hay chiến tranh Việt Nam là cuộc “nội chiến” huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam-Bắc do sự khác biệt về lý tưởng cộng sản và không cộng sản. Từ đó, đi đến kết luận rằng: Cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất là “không cần thiết” và hoàn toàn “có thể tránh khỏi”…

Chiến tranh qua đi, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước ta cùng toàn thể dân tộc Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn những người đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và có chính sách đãi ngộ với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, qua đó giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, không những không ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước, các đối tượng đã đưa ra hàng loạt những luận điệu xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ hình ảnh, dựng lên những kịch bản không có thật về các anh hùng liệt sỹ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chúng “bàn tán, dè bỉu” về cuộc đời người con gái anh hùng đất đỏ Võ Thị Sáu, cho rằng chị Võ Thị Sáu là người không có thật, hình tượng đó là hư cấu, xuyên tạc rằng anh hùng Võ Thị Sáu trước lúc ra pháp trường bị tâm tâm thần… Những luận điệu “vong ân, bội nghĩa” này là không thể chấp nhận, không thể dung thứ, bởi tất cả những người đã hi sinh thân mình cho Tổ quốc như chị Võ Thị Sáu sẽ là bất tử, là những đấng anh hùng hào kiệt, là niềm tự hào, biểu tượng trường tồn cho sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong quá khứ, hôm nay và mãi về sau.

Có thể thấy, những thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là hết sức thâm độc nhằm tuyên truyền, hướng lái, làm thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó phai nhạt niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào đường hướng chính trị Đảng, Nhà nước ta đã lựa chọn, tạo nên nguy cơ tiềm ẩn de đọa sự vững mạnh chế độ ta. Vì vậy, để bảo vệ sự trong sáng của lịch sử dân tộc Việt Nam, mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ cần cẩn trọng trong sử dụng Internet và mạng xã hội; cảnh giác trước các luồng thông tin xấu, độc; tiếp thu thông tin một cách có chọn lọc, tránh bị lừa phỉnh bởi những tin, bài viết phản động, xuyên tạc lịch sử, nói xấu Đảng, Nhà nước của các đối tượng chống đối. Cùng với đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về các sự kiện lịch sử, truyền thống lịch sử kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam cần được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Ngoài ra, việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên là hết sức cần thiết, qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho thế hệ trẻ, không bị tác động, lôi kéo, tin theo những thông tin xấu độc, phản động, xuyên tạc lịch sử trước sự tác động ngày càng mạnh mẽ của mạng Internet và những luồng thông tin khó kiểm soát về mặt nội dung.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, chiến thắng Mậu Thân năm 1968, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975… Tất cả đã làm nên một lịch sử hào hùng, vang dội trước sự ghi nhận, thán phục của cả thế giới. Việt Nam-Hai tiếng Tổ quốc vang lên thúc giục mỗi người trẻ hôm nay không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình cống hiến sự phát triển cường thịnh của quốc gia. Những kẻ chống phá cách mạnh, phản bội Tổ quốc, xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử sẽ không thể có một kết thúc tốt đẹp bởi chính họ đã chống lại quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, chống lại truyền thống vang dội mà đáng ra họ phải biết trân trọng, tự hào./.

Khánh Vi