Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong Công an Nhân dân trong tình hình mới

506

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) của cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, ATGT, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 09/01/2019 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh. Các lực lượng chức năng có liên quan đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), do đó tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong năm 2018, TNGT được kiềm chế, giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã ra quân, phát hiện và xử lý 22.173 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 7.237 phương tiện giao thông đường bộ, 10.448 giấy tờ xe các loại, tước 885 giấy phép lái xe có thời hạn, phạt cảnh cáo 493 trường hợp, tổng số xe đã phạt tiền là 22.408 xe với số tiền là 11.857.676.000 đồng.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Kon Tum ra quân xử lý vi phạm về trật tự, ATGT

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị có liên quan, Công an các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 09/01/2019 của Bộ Công an với những nội dung trọng tâm sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT gắn với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, làm cho mọi người tham gia giao thông nhận thức và chấp hành đúng các quy định về trật tự, ATGT, tác hại, hậu quả của những hành vi vi phạm trật tự, ATGT. Phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng, phát triển những mô hình tuyên truyền phù hợp, thiết thực, có hiệu quả cao. Đổi mới các chương trình tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm trật tự, ATGT.

Hai là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự, ATGT. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, ATGT. Đầu tư trang thiết bị hiện đại vào các mặt công tác bảo đảm trật tự, ATGT; xây dựng, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, ATGT trên các tuyến đường quốc lộ, trung tâm hành chính.

Ba là: Bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ và có sự phối hợp giữa lực lượng CSGT với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự và các lực lượng Công an khác để tuần tra vũ trang trấn áp các loại tội phạm trên tuyến giao thông và giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên các tuyến giao thông.

Bốn là: Qua công tác thực tiễn, kịp thời tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, ATGT. Nâng cao chất lượng đối với lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Năm là: Chủ động phối hợp với ngành Giao thông vận tải rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông để kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông; Xây dựng phương án tổ chức lại giao thông phù hợp với thực tiễn, chú trọng các tuyến, địa bàn giao thông phức tạp và giải quyết các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT, phối hợp giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT.

Sáu là: Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ TNGT. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phân công, phân cấp điều tra, giải quyết TNGT trong lực lượng Công an nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng kiên quyết xử lý nghiêm các vụ TNGT có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Bảy là: Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; thường xuyên trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tám là: Xây dựng lực lượng CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ, võ thuật, huấn luyện kỹ năng thực hành và xử lý các tình huống cho cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ.

Công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, ATGT sẽ được thực hiện thường xuyên và liên tục. Các đơn vị, lực lượng trong Công an tỉnh sẽ tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Qua đó nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, ATGT và kiềm chế, giảm thiểu tối đa TNGT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 09/01/2019 của Bộ Công an.

Trung Kiên