Tình hình an toàn giao thông, cháy nổ tháng 9/2018

234
kon-tum-xe-buyt-nuot-xe-may-keo-di-hang-chuc-met.jpg

Trong tháng 9/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông (giảm 01 vụ so với tháng trước). Hậu quả làm chết 08 người, bị thương 03 người; hư hỏng 04 ô tô, 07 mô tô, 03 phương tiện khác. Địa bàn: Đăk Hà 03 vụ, Tp. Kon Tum 02 vụ, Sa Thầy 01 vụ, Kon Rẫy 01 vụ. Trong đó, 07 vụ tai nạn giao thông thì có 01 vụ rất nghiêm tọng làm chết 02 người và 06 vụ nghiêm trọng làm chết 06 người, bị thương 03 người; chủ yếu các vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến Quốc lộ.

kon-tum-xe-buyt-nuot-xe-may-keo-di-hang-chuc-met.jpg

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ngày 18/9 tại bùng binh Duy Tân (Ảnh: baomoi.com)

Trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy nhà dân. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 33 triệu đồng. Nguyên nhân là do sơ xuất, bất cẩn trong quá trình sử dụng ngọn lửa trần.

Duy Hòa