Tình hình an toàn giao thông tháng 10/2018

245
word-image-64.jpeg

Trong tháng 10/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 03 người, bị thương 02 người (giảm 04 vụ, 05 người chết, 01 người bị thương so với tháng trước).

word-image-64.jpeg

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ngày 21/10 trên Quốc lộ 24 khiến 01 người tử vong

Trong tháng 10/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 03 người, bị thương 02 người (giảm 04 vụ, 05 người chết, 01 người bị thương so với tháng trước).

Trong tháng, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền văn hóa giao thông cho học sinh; tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho mọi tầng lớp cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Duy Hòa