Tổ chức Lễ ra quân Tháng an toàn giao thông tại xã Sa Nhơn

457

Nhằm hưởng ứng tháng An toàn giao thông năm 2018, phát động và tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về An toàn giao thông trong quần chúng nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, công nhân, viên chức trên địa bàn xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, ngày 11/9/2018 Ban an toàn giao thông xã Sa Nhơn tổ chức lễ ra quân tháng An toàn giao thông năm 2018. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo Ban an toàn giao thông huyện Sa Thầy và đông đảo quần chúng nhân dân, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang các em học sinh và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi lễ Đồng chí Vũ Đình Dũng Chủ tịch UBND xã – Trưởng ban an toàn giao thông xã nhấn mạnh. Tai nạn giao thông đang là nỗi lo và vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ hết sức quan trọng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, thể hiện trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của con người. Việc tổ chức đồng loạt Lễ ra quân tháng An toàn giao thông và tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã Sa Nhơn tạo khí thế mới và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông với chủ đề của năm ATGT 2018 là “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên” và tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

Sau buổi lễ, các lực lượng tham gia đã diễu hành cổ động trên toàn xã.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đức Thuần