Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

164
TN1_cf51a

duong sat lo

TN1_cf51a

Một số đoạn đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, ngập sâu trong nước

Với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương…

Ngày 01/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2144/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai chỉ đạo chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh huy động mọi lực lượng, thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh với các hoạt động: Tổ chức đào tạo, tập huấn; công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; lập kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp; xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai.

Xây dựng công trình cấp nước, trữ nước để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Tăng cường giám sát, dự báo nguồn nước; tổ chức vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi để trữ nước ngọt; đẩy mạnh sử dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn.

Lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với việc triển khai: Dự án di dân khẩn cấp phòng chống thiên tai lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh; Đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở các bờ sông; nâng cấp và gia cố những đoạn thường xảy ra sạt lở đất, đá trên các Quốc lộ, Tỉnh lộ và giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng các trạm khí tượng, thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo mưa, lũ…

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đưa thông tin đến thôn, bản và người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Rà soát, hoàn thiện và chủ động bố trí nguồn lực thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai tương ứng từng cấp độ rủi ro thiên tai, nhất là lũ lớn, bão mạnh, siêu bão, sạt lở đất, lũ quét, đảm bảo sát với thực tiễn.

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Thực hiện lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương. Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở trước mắt là tại cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm lòng cốt, thời gian hoàn thành trong năm 2020.

Xây dựng năng lực tự phòng ngừa thiên tai, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội trong các hoạt động chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả. Khuyến khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có các hình thức hỗ trợ đa dạng, hiệu quả cho người dân và địa phương bị thiên tai.

Song song với việc thực hiện các giải pháp nêu trên, các lực lượng chức năng Công an tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, chú trọng thực hiện một số nội dung sau:

Một là, Triển khai có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Hai là, Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai, môi trường, tài nguyên nước, trong đó tập trung xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi và lập bến bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng sông, bãi sông.

Ba là, Đảm bảo lực lượng thường trực chiến đấu và các phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; có phương án đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực xảy ra thiên tai.

Tuy nhiên, để công tác phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả cao nhất, giảm thiểu hậu quả do thiên tai gây ra, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức của mình, chủ động tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai, trau dồi kỹ năng, phòng chống thiên tai; vận động người thân, bạn bè chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác này.

Thái Ngân