Công an huyện Ngọc Hồi thăm hỏi, tặng quà các cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ Phục Sinh

152

Nhân dịp Lễ Phục Sinh năm 2019, lực lượng An ninh – Công an huyện Ngọc Hồi đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trong đạo Công giáo, Tin lành ở các địa bàn xã Đắk Ang, Đắk Xú, Sa Loong, Pờ Y, thị trấn Plei Kần.

Lực lượng An ninh – Công an huyện đánh giá cao những nỗ lực, sự đóng góp thiết thực của các chức sắc, chức việc và giáo dân đồng bào Công giáo, Tin Lành trong việc đoàn kết, chung sức đối với công cuộc xây dựng xã hội ngày càng phát triển; tuyên truyền đến bà con giáo dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn họat động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo… để chống phá Đảng, Nhà nước ta nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, bản chất sai trái của tà đạo Hà Mòn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo tại địa phương trong thời gian qua. Đ/c Lê Văn Dự – Đội trưởng Đội An ninh cũng đã động viên các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần kính chúa yêu nước trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, phát huy hơn nữa vai trò của mình đóng góp tích cực cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, các thế lực thù địch tác động, lôi kéo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia mạng xã hội và lĩnh hội thông tin có chọn lọc, không like (thích), không comment (bình luận), không share (chia sẽ) các bài viết chưa được kiểm chứng có nội dung chống phá, đi ngược lại quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; cùng với chính quyền địa phương tích cực trong công vận động những người trước đây tin theo tà đạo Hà Mòn quay lại sinh hoạt tôn giáo chính thống.

58049079_2029344987368725_4517548689010458624_n

Lực lượng An ninh – Công an huyện thăm hỏi và chúc mừng Lễ Phục Sinh các linh mục, chức sắc, chức việc tại Giáo xứ Đăk Mốt

58445045_321826878528640_5243584344571772928_n

Lực lượng An ninh – Công an huyện thăm hỏi, tặng quà giáo phu A Nhum tại thôn Long Dôn, xã Đắk Ang

Thay mặt toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn, linh mục Đỗ Thanh Tùng đã cảm ơn sự quan tâm của lực lượng An ninh – Công an huyện nói riêng và các cấp chính quyền nói chung, đồng thời thể hiện sự phấn khởi, tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Thay mặt bà con giáo dân, các chức sắc, chức việc, truyền đạo sinh tại các điểm nhóm hứa sẽ thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng tinh thần “kính chúa yêu nước”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hơn trong công tác vận động số tín đồ trước đây tin theo tà đạo Hà Mòn quay lại sinh hoạt tôn giáo chính thống và cảnh giác với các thông tin sai lệch đăng tải trên mạng xã hội, chăm lo phát triển đời sống kinh tế – xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thanh Tuyền