Công an huyện Sa Thầy tiếp nhận 21 khẩu súng tự chế

369

Sáng ngày 04/12/2018, Công an huyện Sa Thầy tiếp nhận 21 súng tự chế, gồm 05 súng cồn và 16 súng kíp do Đồn Biên phòng 705 xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bàn giao. Số súng tự chế trên được người dân tự nguyện giao nộp thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ thời gian qua.

Súng tự chế được tiếp nhận bàn giao tại Công an huyện Sa Thầy

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an huyện Sa Thầy đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Phạm Loan