Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội đạt kết quả tích cực trong năm 2018

154
C:\Users\Admin\Desktop\collage_photocat.jpg

Năm 2018, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum giảm đáng kể. Đây là kết quả tích cực đáng ghi nhận từ sự nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

C:\Users\Admin\Desktop\collage_photocat.jpg

Công an tỉnh tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Nguồn: congankontum.gov.vn

Theo thông báo của Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 diễn ra vừa qua tại Hà Nội, trong năm 2018, cả nước xảy ra 53.240 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 0,61% so với năm 2017, có 31/63 địa phương giảm. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội (đã điều tra, khám phá hơn 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý hơn 87.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017). Lực lượng Công an đã quyết liệt mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Đây là kết quả đáng khích lệ cho sự nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an tỉnh Kon Tum.

Năm 2018, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra 562 vụ phạm pháp hình sự (giảm 5,7% so với năm 2017). Đây là kết quả tích cực đáp ứng mục tiêu chương trình công tác năm kéo giảm tội phạm mà Công an tỉnh đã đặt ra. Những vụ án giết người manh động, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân bị triệt phá nhanh chóng. Tội phạm xâm phạm thân thể, sức khỏe công dân, trộm cắp tài sản, đánh bạc… giảm đáng kể. Để đạt được kết quả tích cực trên, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện sâu sát, toàn diện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan phối hợp lực lượng Công an thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả ở từng địa bàn cơ sở; chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng trọng điểm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời tin báo, tố giác tội phạm. Chủ động điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ vạch trần tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đặc biệt là các vụ trọng án, gây nhiều bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân. Kết quả, trong năm, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 316 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 411 đối tượng, đạt tỷ lệ 82%.

Những kết quả trên là động lực to lớn để lực lượng Công an Kon Tum tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh năm 2019 được dự báo là tình hình hoạt động của bọn tội phạm tiếp tục manh động, liều lĩnh và có những diễn biến khó lường, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của lực lượng Công an để giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

Khánh Vi