Hội nghị trực tuyến về Sơ kết các chương trình phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

185

Chiều ngày 11/3/2019, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; 5 năm chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về công tác dân vận.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại Kon Tum

Dự Hội nghị, về phía Công an tỉnh Kon Tum có đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn – Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Thượng tá Trần Thị Thu Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện một số phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên,…

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, chương trình hành động số 22 và kết quả 2 năm thực hiện chương trình phối hợp số 38 và nêu rõ, công tác triển khai, thực hiện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và được lực lượng Công an phối hợp với Ban dân vận, MTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác đạt nhiều kết quả quan trọng; khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa các lực lượng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Các Ban Chỉ đạo địa phương, cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả chất lượng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phát huy sức mạnh tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Riêng tại tỉnh Kon Tum đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tích cực đổi mới nội dung, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng thời không ngừng đẩy mạnh việc phối hợp lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương cũng như việc phối hợp giữa lực lượng Công an và MTTQ trong củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng BCA đề nghị, thời gian tới, lực lượng CAND, Ban dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong phong trào; tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn; xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT; có biện pháp thích hợp để nhân dân kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, CAND, lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp…

Nhật Lệ