Kon Rẫy: Công tác tiếp nhận và tha tù trước thời hạn

287

Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện chính sách khoan hồng đối với người phạm tội. Chế định này được triển khai với mục tiêu là thay đổi nhận thức, phương pháp, biện pháp thi hành án phạt tù, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù cũng như hiện thực hóa chủ trương “giảm hình phạt tù, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; xã hội hóa công tác thi hành án, từng bước hội nhập quốc tế”…

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là bước cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đồng thời tiếp tục thể hiện tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý, giáo dục người phạm tội… Tuy nhiên, khác với đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vẫn là người đang chấp hành bản án, chỉ thay đổi hình thức từ chấp hành án phạt tù ở cơ sở giam giữ sang chấp hành án tại cộng đồng.

Do vậy, khi trở về cộng đồng họ phải tiếp tục chấp hành phần thời gian còn lại với sự quản lý, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách, nếu vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 2 lần trở lên sẽ bị đưa trở lại cơ sở giam giữ để chấp hành phần thời hạn tù còn lại chưa chấp hành.

Phối hợp tuyên truyền đến gia đình và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Hiện tại, trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã tiếp nhận một trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 1 năm 2018. Về công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng thì lực lượng công an là lực lượng nòng cốt. Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cơ quan Thi hành án hình sự có kế hoạch và phân công cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ theo sát những đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện sau khi về địa phương để có sự chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch công tác giám sát, quản lý, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ các đối tượng hòa nhập cộng đồng, tránh tình trạng các đối tượng tái phạm tội tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kon Rẫy và người thân, gia đình, cộng đồng cùng tiếp nhận, có sự quản lý, giám sát, giúp đỡ những người này để họ có cơ hội phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội./.

Ngọc Học(CAH Kon Rẫy)