Huyện Đăk Tô: Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

116
C:\Users\Nhat\Desktop\DSC05068.JPG

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và căn cứ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Diên Bình và xã Văn Lem trong thời gian qua, tối ngày 09-10/01/2019, Công an huyện Đăk Tô đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Diên Bình và Ủy ban nhân dân xã Văn Lem phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thu hút hơn 180 người dân và cán bộ tham gia.

C:\Users\Nhat\Desktop\DSC05068.JPG

Đồng chí tuyên truyền viên đang nêu các tác hại của tai nạn giao thông

đến bà con xã Diên Bình

Tại buổi phát động, các tuyên truyền viên đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con nhân dân biết và có biện pháp phòng ngừa, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

C:\Users\Nhat\Desktop\49658228_942570072799522_4149182808755011584_n.jpg

C:\Users\Nhat\Desktop\49698545_733911430341404_6570045621976170496_n.jpg

Tuyên truyền phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Văn Lem

Bên cạnh đấy, các tuyên truyền viên đã tuyên truyền đến người dân về Luật giao thông đường bộ năm 2008, công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; các vấn đề về bạo lực gia đình; các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; các nội dung về việc thực hiện tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu xúi dục, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Kêu gọi bà con trong thôn phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng thôn, làng vững mạnh, tố giác tội phạm, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Quang Nhật