Kon Tum: Phát huy sức mạnh của phong trào “Toàn dân tham gia phòng, cháy, chữa cháy

224

Những năm qua, việc phòng, chống cháy nổ luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Phòng, chống tốt sẽ giảm cơ bản những thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần tích cực vào việc giữ vững các thành quả lao động, tạo cơ sở vật chất cho phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với sự phát triển về kinh tế – xã hội thì nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra 21 vụ cháy làm thiệt hại về tài sản khoảng hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo thống kê, hàng năm, lực lượng dân phòng và phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở đã phát hiện và dập tắt trên 50% số vụ cháy xảy ra, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đây chính là lực lượng phát hiện, tiếp cận hiện trường đầu tiên khi có cháy xảy ra, tổ chức cứu chữa giai đoạn đầu và giảm thiểu những thiệt hại do cháy gây ra trong khả năng cho phép. Điều đó cho thấy quần chúng nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quyết định trong công tác PCCC tại khu dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức thực tập phương án chữa cháy

Nhận thức được vai trò tầm quan trọng, cũng như trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH trong việc tổ chức ứng trực tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đơn vị đã xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Trong năm qua (4/10/2017 – 4/10/2018), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH, đồng thời tổ chức 14 lớp huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH với 804 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền huấn luyện thực tập phương án PCCC&CNCH được đặc biệt chú trọng tại các Trung tâm thương mại, khu dân cư, các cơ sở xăng dầu, gas, mỡ nhờn.

Có thể thấy phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” ngày càng được phát triển sâu rộng thì hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh càng được tăng cường, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân trong việc thực hiện công tác PCCC và CNCH.

Tổ chức tuyên truyền kiến thức và kĩ năng PCCC và thoát nạn cho học sinh trường THPT Duy Tân

Thời gian tới, để phong trào toàn dân PCCC hoạt động hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC đến đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và người dân đối với công tác PCCC. Qua đó phát hiện và nhân rộng những mô hình tốt trong phong trào toàn dân PCCC; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến trong công tác PCCC… Chỉ có huy động tốt sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn dân tham gia công tác PCCC, mới kiềm chế được số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở trên địa bàn tỉnh

Văn Long