Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU và kế hoạch 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Đắk Hà và Ngọc Hồi

79
alt

Trong 02 ngày 08 và 09/5/2014 Tổ Giám sát số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Văn Luật – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 24/3/2010 của Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh cơ sở và Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 15/2/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới tại Ban thường vụ Huyện ủy Đắk Hà và huyện ủy Ngọc Hồi. Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn, Phó Giám đốc tham gia tổ giám sát.

alt

Tổ giám sát đã trực tiếp làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy của 02 huyện Đắk Hà và Ngọc Hồi, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế tại Đảng ủy thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà và Đảng ủy xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Thay mặt tổ giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Luật đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ 02 huyện Đắk Hà, Ngọc Hồi đã đạt được, đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị mà Ban thường vụ huyện ủy Đắk Hà, Ngọc hồi đề xuất, để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 14 và kế hoạch 04 trong thời gian tới.

Văn Thích (Văn Phòng CAT)