Quỹ an ninh trật tự tỉnh Kon Tum tiến hành thu hồi vốn vay

197

 

Ngày 25/4/2016, Văn phòng quỹ ANTT tỉnh Kon Tum tiến hành thu hồi vốn vay của 04 trường hợp đã đến hạn. Qua nắm bắt tình hình hầu hết các đối tượng đều sử dụng vốn vay có hiệu quả, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của khu dân cư, ổn định cuộc sống, không tái phạm tội.

Điển hình là ông A Luôn, HKTT tại Thôn ĐăkRơĐe, xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum được quỹ ANTT tỉnh Kon Tum cho vay vào ngày 23/4/2014 với số tiền 20.000.000đ , theo phương án SXKD là chăn nuôi ông A Luôn đã đầu tư mua 02 con bò, sau 02 năm chăm sóc đàn bò đã sinh sản tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, góp phần ổn định cuộc sống. Nhờ hiệu quả từ việc chăn nuôi, tới hạn trả nợ ông A Luôn đã trả tiền vay cho quỹ ANTT tỉnh Kon Tum.

 

Ông A Luôn trả tiền vay cho Quỹ ANTT tỉnh Kon Tum


Bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp đến hạn trả nợ, nhưng vì lý do khác nhau nên chưa có khả năng trả đúng thời hạn. Vì vậy, đã làm thủ tục xin gia hạn nợ và cam kết sẽ hoàn trả đủ cho quỹ ANTT theo quy định.

Sau 01 ngày làm việc, Văn phòng quỹ ANTT tỉnh Kon Tum đã hoàn tất thủ tục thu hồi vốn của 04 trường hợp vay vốn theo đúng quy định, không để xảy ra sai sót gì. Qua đó đã động viên người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, SX-KD đạt hiệu quả kinh tế ổn định cuộc sống gia đình, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.


Ngọc Hà – Phòng CSTHA và HTTP