Quỹ an ninh trật tự tỉnh Kon Tum tiếp tục giải ngân vốn vay

224

Trong những năm qua, quỹ an ninh trật tự của tỉnh Kon Tum luôn hoạt động có hiệu quả, qua đó đã giúp đỡ hàng trăm cá nhân là Công an viên, những người lầm lỡ, tù tha về… trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.

Văn phòng Quỹ An ninh trật tự tỉnh Kon Tum vừa tiến hành giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho 05 trường hợp thuộc diện tù tha về, công an viên có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ an ninh trật tự gặp hoàn cảnh khó khăn được Công an huyện Đăk Tô bảo lãnh với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Theo đó, mỗi trường hợp được vay là 20 triệu đồng, lãi suất 0,3%/tháng. Thời gian hoàn vốn là 24 tháng.

Sau 01 ngày làm việc, Văn phòng Quỹ ANTT tỉnh Kon Tum đã hoàn tất thủ tục giải ngân 05 trường hợp vay vốn theo đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Với nguồn vốn này sẽ giúp người vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.


Giang Thanh