Quỹ ANTT tỉnh cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn ổn định cuộc sống

303

Để tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình “Quỹ An ninh trật tự tỉnh Kon Tum”, vào ngày 14/11/2018, Văn phòng Quỹ ANTT tỉnh Kon Tum đã tiến hành giải ngân cho 05 người thuộc diện tù tha về gặp hoàn cảnh khó khăn đang cư trú trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, với mức vay 20.000.000đ/người.

05 người nhận tiền vay vốn từ Quỹ ANTT tỉnh Kon Tum

Hầu hết những người đã chấp hành xong án phạt tù được vay vốn đều đăng ký phương án sản xuất kinh doanh là trồng cây và chăn nuôi, hứa sẽ hăng hái, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Cam kết sau khi hết thời hạn (24 tháng) được vay sẽ chủ động hoàn trả lại tiền gốc và lãi cho Quỹ ANTT tỉnh Kon Tum để Quỹ tiếp tục cho các đối tượng khác vay tiếp.

Có thể nói, việc triển khai mô hình Quỹ ANTT tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti để tìm lại chính mình, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xóa bỏ định kiến của xã hội đối với người có quá khứ lầm lỗi, đã được sự quan tâm, đồng thuận từ các cá nhân, tổ chức xã hội, đặc biệt từ những người đã từng lầm lỗi giúp họ tin tưởng hơn vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, tạo động lực để họ vươn lên phấn đấu, góp phần hạn chế tỷ lệ tái phạm tội ở địa phương.

Ngọc Hà