Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum

115
Kết quả hình ảnh cho tội phạm xâm hại trẻ em

Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em trên cả nước xuất hiện ngày càng nhiều với những diễn biến phức tạp. Thực trạng này đòi hỏi sự quan tâm vào cuộc phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, ban, ngành liên quan nhằm bảo vệ an toàn sự phát triển toàn diện của trẻ.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong 5 năm, từ 2013 đến 2017, mỗi năm bình quân có 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Theo số liệu của 63 tỉnh, thành phố năm 2018, toàn quốc phát hiện 1.547 vụ xâm hại trẻ em, với 1.669 đối tượng, xâm hại 1.579 em. Trong đó, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là 1.269 vụ (chiếm 82% tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.233 đối tượng, xâm hại 1.141 em; đặc biệt, có tới 43 vụ án giết trẻ em cực kỳ dã man; nơi xảy ra nhiều vụ án xâm hại trẻ em nhất là hai đô thị lớn: Hà Nội (88 vụ) và TP.Hồ Chí Minh (77 vụ). Các đối tượng có hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em ở nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội khác nhau, trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật và xã hội còn rất hạn chế.

 

Kết quả hình ảnh cho tội phạm xâm hại trẻ em

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm xâm hại trẻ em, Ban chủ nhiệm Dự án 4-Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch “Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”. Trên cơ sở đó, Ban Chủ nhiệm Dự án 4 tỉnh Kon Tum cũng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, nêu rõ chỉ tiêu đặt ra là nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kéo giảm 5-7% tội phạm xâm hại trẻ em; đảm bảo các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực được phát hiện, can thiệp, trợ giúp kịp thời. Đảm bảo tỷ lệ, phát hiện điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em đạt trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em được điều tra xử lý đạt 100%, công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến trẻ em được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được tiếp nhận, phân loại, xử lý đạt 100%.

Kế hoạch xác định rõ các mặt công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện, đó là: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành định hướng các cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chuyên trang và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có điều kiện khó khăn… được tiếp cận các thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cũng như kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm.

Chủ động xây dựng các Kế hoạch hành động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với nội dung dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi, vùng miền và gắn với các đợt sinh hoạt chính trị của cơ quan, tổ chức, đoàn thể hoặc các phong trào thi đua của trường học, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội sinh viên, đội thiếu niên tiền phong phát động. Xây dựng, triển khai các Kế hoạch nghiệp vụ, điều tra cơ bản về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích trẻ em… để nghiên cứu, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình và đề ra giải pháp phòng, chống phù hợp với từng thời điểm, địa phương.

Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo các cấp xây dựng các Kế hoạch chuyên đề gắn với từng lĩnh vực, hệ loại, địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em. Tiến hành thanh tra pháp luật đối với cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án, tiếp nhận, giải quyết các đơn thư, tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tội phạm xâm hại trẻ em.

Phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng, lồng ghép và nhân rộng mô hình về “Phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục”, “Phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, bạo hành, xâm hại, mua bán”… tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, có Kế hoạch duy trì, nhân rộng chuyển hướng góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng như Dân phòng, Bảo vệ dân phố, cơ quan doanh nghiệp, trường học, lực lượng cờ đỏ xung kích trong công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em…

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong việc xây dựng các chương trình, dự án bảo đảm hỗ trợ thực hiện quyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương. Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh giáp biên thuộc hai nước Lào, Campuchia trong trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt, dẫn độ tội phạm xâm hại trẻ em có yếu tố nước ngoài.

Khánh Vi