Tăng cường công tác xử lý nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng

246

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị về vấn đề xử lý nợ xấu nhằm đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc và đưa ra giải pháp sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD)” và Đề án 1058 “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”.

Quang cảnh Hội nghị

Căn cứ mục tiêu, định hướng, giải pháp nêu tại Đề án 1058, Nghị quyết 42 và các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 32/CT-TTG ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết 42, NHNN đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành địa phương có liên quan tổ chức thực hiện triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với nợ xấu theo đúng lộ trình, kế hoạch và đã đạt được một số kết quả tích cực sau 01 năm thực hiện, cụ thể: Đã bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ cấu lại, xử lý nợ xấu; Năng lực tài chính và quy mô hoạt động của các TCTD tiếp tục cải thiện; Các TCTD từng bước nâng cao năng lực quản trị ngân hàng để dần phù hợp với thông lệ quốc tế; Các khoản đầu tư kém hiệu quả, rủi ro cao đã được thoái và danh mục đầu tư được cơ cấu lại theo hướng hiệu quả, an toàn; Các quy định tại Nghị quyết 42 đã được các TCTD, Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) áp dụng có hiệu quả bước đầu trên thực tế; Đề án nâng cao năng lực của VAMC đã được phê duyệt; Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo an toàn hệ thống, hỗ trợ tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các TCTD. Bên cạnh đó, Nghị quyết 42 bước đầu đã tạo điều kiện quan trọng góp phần xử lý nợ xấu tại các TCTD, đến cuối tháng 6/2018 tỷ lệ nợ xấu so với tổng nợ là 2,09%, giảm so với thời điểm 31/12/2016 (2,46%).

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay có 09 ngân hàng thương mại, trong đó có 01 Chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank), 03 Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối (BIDV, Vietcombank, Vietinbank), 05 Ngân hàng thương mại cổ phần (ACB, DAB, HD Bank, Sacombank, Ngân hàng Bưu điện Liên việt); 01 Ngân hàng chính sách xã hội và 05 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trên địa bàn tỉnh không có Hội sở chính của các Ngân hàng Thương mại.

Tình hình nợ xấu của các TCTD trên địa bàn tỉnh Kon Tum tính đến 30/4/2018 là 406,123 tỉ đồng chiếm 1,6% tổng dư nợ. Tình hình hoạt động của Chi nhánh các Ngân hàng thương mại đảm bảo, chưa phát sinh dấu hiệu mất khả năng thanh toán. Nhìn chung nợ xấu trên địa bàn tỉnh nằm trong giới hạn cho phép. Công tác nắm tình hình xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vấn đề gì liên quan đến an ninh trật tự.

Trong thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế – Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với ngành Ngân hàng thường xuyên quan tâm trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình liên quan đến việc xử lý nợ xấu của các TCTD, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động sai phạm của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT và hỗ trợ các TCTD trong trường hợp cần thiết khi thu giữ tài sản đản bảo (TSĐB) của các khoản nợ xấu; đồng thời phối hợp thực hiện công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra các chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh; tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết 42, Đề án 1058 đến các cán bộ, công chức thuộc phạm vi đơn vị quản lý về các công việc liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ của khoản nợ xấu của các TCTD.

NHNN tiếp tục triển khai thực hiện xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 trong toàn hệ thống (Ảnh minh họa)

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý nợ xấu trong thời gian tới, NHNN cần tiếp tục phối hợp với các ban ngành địa phương tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD, đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực tài chính và quản trị kinh doanh, hạn chế và kiểm soát chất lượng tín dụng, đặc biệt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay, hạn chế nợ xấu mới phát sinh, duy trì tỉ lệ nợ xấu toàn hệ thống toàn địa bàn bền vững dưới 3% tổng dư nợ. Ngoài ra cần tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42 tại các TCTD trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo các chi nhánh TCTD xử lý nợ xấu theo đúng quy định.

Bích Phượng