Tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh giữa huyện Kon Plông – tỉnh Kon Tum và các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

492
C:\Users\XNC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\47575866_2225544310810857_3215581403936718848_n.jpg

Vừa qua, Công an tỉnh Kon Tum và Công an huyện Kon Plông đã tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh giữa huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) năm 2018 tại huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi).

C:\Users\XNC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\47575866_2225544310810857_3215581403936718848_n.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp bảo đảm ANTT khu vục giáp ranh giữa 04 huyện của 02 tỉnh, nêu bật những kết quả, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, rút kinh nghiệm. Biểu dương những kết quả đã đạt được của khu vực giáp ranh 04 huyện, đồng thời nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh, chủ động tham mưu, nắm tình hình cơ sở;  giữ vững và ổn định chính trị và TTATXH tránh khiếu kiện kéo dài, xuất cảnh trái phép, khai thác, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép, tôn giáo, di cư tự do; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tấn công trấn áp tội phạm ở một số địa bàn giáp ranh phải có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục…

C:\Users\XNC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\47230844_772873243055267_7165784214728605696_n.jpg

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT

khu vực giáp ranh

Nhân  dịp này, Hội nghị đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh giữa 04 huyện. Lãnh đạo công an 04 huyện đã ký quy chế thực hiện công tác bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh 04 huyện của 02 tỉnh và bàn giao đơn vị thường trực năm 2019 cho Công an huyện Ba Tơ.

Minh Tuyền (CA H. Kon Plông)