Khai mạc Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

218

 

Sáng ngày 11/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021) khai mạc Kỳ họp thứ 6. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Quang cảnh Khai mạc Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Dự kỳ họp có đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố cùng các đại biểu HĐND tỉnh. Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy – giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu Khai mạc Kỳ họp.

Tại kỳ họp, cùng với việc nghiên cứu, xem xét các nội dung trình kỳ họp theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng khác như: Về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020; Về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020; Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018; Phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018; Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; quy định mức chi hỗ trợ hoạt động đối với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018 – 2019… xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khoá XI sẽ làm việc trong 03 ngày (từ ngày 11 đến ngày 13/7/2018). Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ truyền hình trực tiếp Phiên khai mạc; Phiên chất vấn; Phiên tiếp thu – giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận và Phiên bế mạc kỳ họp.

Công an tỉnh làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn ANTT tại kỳ họp

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự thời gian diễn ra kỳ họp, Công an tỉnh đã chủ động liên hệ với Văn phòng HĐND tỉnh nắm nội dung, chương trình kỳ họp, tăng cường công tác bảo vệ, giữ vững ổn định an ninh trật tự trước, trong và sau Kỳ họp.


Hòa Bình