33 C
Kon Tum,VN
Thứ Năm, Tháng Ba 21, 2019

Thủ tục hành chính cấp thẻ BHYT cho thân nhân CBCS

1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Phòng Tổ chức cán bộ...

Thủ tục hành chính cấp thẻ BHYT cho thân nhân CBCS

1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Phòng Tổ chức cán bộ...

Sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông

TT Thủ tục SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG 1...

Thủ tục Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi...

TT Thủ tục CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ...

Thủ tục hành chính chế độ nghĩ dưỡng cho CBCS

1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Phòng Tổ chức cán bộ Địa...

Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào

TT Thủ tục CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SANG LÀO...

Giấy phép cho người nước ngoài đi lại khu vực biên giới

TT Thủ tục CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO KHU VỰC BIÊN GIỚI ...

Thủ tục hành chính chế độ nghĩ dưỡng cho CBCS

1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Phòng Tổ chức cán bộ Địa...

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

TT Thủ tục CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam tại...

TT Thủ tục CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...