18.6 C
Kon Tum,VN
Thứ Hai, Tháng Mười 22, 2018

Thủ tục Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi...

TT Thủ tục CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ...
alt

Phát hiện xả thải trái phép ra môi trường

Từ phản ánh, bức xức của người dân địa phương về tình trạng lén lút xả nước thải không qua xử lý ra môi trường, sau hơn 1 ngày

Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào

TT Thủ tục CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SANG LÀO...

Thủ tục hành chính cấp thẻ BHYT cho thân nhân CBCS

1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Phòng Tổ chức cán bộ...

Thủ tục Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi...

TT Thủ tục CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ...

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

TT Thủ tục CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...

Thủ tục hành chính chế độ nghĩ dưỡng cho CBCS

1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Phòng Tổ chức cán bộ Địa...

Tăng cường công tác quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về...

Trong xu thế nền kinh tế hội nhập và phát triển, việc đa dạng các ngành nghề kinh doanh theo hướng tự do sẽ dẫn đến phát sinh những yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Chính vì vậy

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam tại...

TT Thủ tục CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

TT Thủ tục CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...