23.3 C
Kon Tum,VN
Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2019
C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN...

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo...
C:\Users\Admin\Desktop\c-users-administrator-downloads-20180918_171802-j.jpg

Công an tỉnh làm tốt công tác cải cách hành chính năm 2018

Trong không khí cả nước tích cực đẩy mạnh thực hiện công cuộc cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, giảm phiền...