23 C
Kon Tum,VN
Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2019

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2019

Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến...
C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN...

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo...
C:\Users\Admin\Desktop\c-users-administrator-downloads-20180918_171802-j.jpg

Công an tỉnh làm tốt công tác cải cách hành chính năm 2018

Trong không khí cả nước tích cực đẩy mạnh thực hiện công cuộc cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, giảm phiền...