22.5 C
Kon Tum,VN
Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2019

Triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện...

Ngày 15/3/2019, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 320/TTg-KSTT gửi các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm...

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2019

Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến...

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2019

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính....